Sammen om krav til fossilfri transport i offentlige anskaffelser

– Skal du levere varer og tjenester til oss – bruk fossilfri transport! Kravet kommer fra Oslo og kommuner og fylkeskommunen i Viken.

Tekst Erik Gathen, Julie Lie Pau Foto Volvo

Offentlige anskaffelser blir stadig trukket fram som et sentralt virkemiddel for å kutte klimagassutslipp. I tillegg er det tungtveiende for å få til en omstilling til lavutslippssamfunnet. Gjennom prosjektet Klimarådgivning i anskaffelser, et prosjekt i regi av Viken fylkeskommune og Klima Østfold, jobbes det nå med å få med flest mulig Viken-kommuner til å stille krav til fossilfri transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i transportintensive anskaffelser.

Oslo piloterte allerede i 2017 krav til transport i sine anskaffelser, og har fra 2019 stilt krav. Fra 2025 skal også alle leveranser til Oslo kommune foregå med enten nullutslipps- eller biogasskjøretøy. At Viken nå kommer etter med tilsvarende krav vil forsterke effekten av tiltaket mot transportbransjen.

Klimarådgivning i Viken anskaffelser

Stine Eriksen, prosjektmedarbeider i Klimarådgivning for anskaffelser i Viken. Foto: Viken fylkeskommune.

– 47 av Viken-kommuner, fylkeskommunen og 4 innkjøpssamarbeid har nettopp gått sammen om en felles erklæring om å etterspørre transport på elektrisitet, hydrogen og biogass i sine anskaffelser fremover. Dette er et felles krafttak. Vi ser at mange kommuner allerede stiller slike krav i flere anbud. Men det er fremdeles et stort potensial for å gjøre dette mer systematisk og få flere kommuner. Det forteller prosjektmedarbeider Stine Eriksen i Klimarådgivning i anskaffelser.

fagansvarlig for mobilitet i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Geir Rossebø, fagansvarlig for mobilitet i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Foto: Oslo kommune.

 

– Oslo prøvde ulike modeller og metoder før vi til slutt kom frem til standardiserte krav som fungerte godt. Disse ble politisk behandlet i 2019 og er nå obligatoriske for alle virksomhetene i Oslo å bruke, sier Geir Rossebø, som er fagansvarlig for mobilitet i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Fossilfri lastebil
Disse fossilfrie lastebilene er på markedet

Felles krav om fossilfri transport

Anskaffelseskrav i Oslo og Viken

Oslo

  • Fra 1.1.2025 skal alle leveranser/oppdrag som utføres med kjøretøy for Oslo kommune gjøres med nullutslipps- eller biogassteknologi som minimum oppfyller euroklasse 6/VI.
  • I dag stilles det som minstekrav hvis tre eller flere kan levere nullutslipp- eller biogasskjøretøy.

Viken

  • 47 Viken-kommuner, fylkeskommunen og 4 innkjøpssamarbeid vil stille minstekrav hvis tre eller flere kan levere nullutslipp eller biogasskjøretøy i anbud fremover.
  • I konkurranser hvor færre enn 3 kan levere, vil det fremoverlente leverdører bli premiert i vektinga.
  • Det vil variere fra kommune til kommune hvor mange anskaffelser dette vil gjøres på.

Det er flere grunner til dette fellesinitiativet som så mange kommuner står bak. Både Oslo og Viken er store regioner, og mange av kommunene har felles leverandører og leverandørmarked. Ved å stå sammen om fossilfri transport, og stille lignende krav og kriterier vil det bli mer forutsigbart for markedet. Dessuten vil en felles tilnærming blant kommunene også gjøre innkjøpsmakten større. Da øker muligheten for å være en pådriver for raskere omstilling til klimavennlige kjøretøy. I tillegg vil en felles metodikk gjøre det enklere for innkjøpsmiljøene å stille transportkrav og -kriterier i flere anskaffelser fremover.

Prosjektleder i Klimarådgivning i anskaffelser

Erik Gathen, prosjektleder i Klimarådgivning i anskaffelser i Viken. Foto: Viken fylkeskommune.

– Vi ser at det er en stor fordel at kommunene står sammen og sender et tydelig signal til markedet om hvilken retning det går i. Samtidig vet vi at modenheten i markedet for kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass varierer i leverandørmarkedet, men også geografisk i Viken-regionen. Derfor legges det opp til at kommunene må ha dialog med aktuelle tilbydere før gjennomføring av konkurranser for å stille krav på et realistisk nivå, forteller prosjektleder Erik Gathen i Klimarådgivning i anskaffelser.

– Å sjekke med markedet og så la det bestemme nivåene på kravene våre, har vist seg å være en svært effektiv metode. Dette gjør leverandørene ekstra bevisst på hva Oslo kommune ønsker å få til på området og gir ekstra fokus rundt 2025-målet vårt, sier Geir Rossebø i Oslo kommune.