Oslo vant årets lokale klimatiltak 2021

Under årets Zerokonferanse ble prisen for årets lokale klimatiltak tildelt Oslo for arbeidet med å spre klimabudsjettet som styringsverktøy.

Tekst Julie Alexandra Lie Pau Foto Miljøstiftelsen Zero

Prisen ble tildelt Oslo for arbeidet med en klimabudsjettveileder for kommune-Norge. Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Hamar og Trondheim kommuner. 

Portrett av Heidi Sørensen fra Klimaetaten

Heidi Sørensen, direktør for Klimaetaten

Dette er stor stas for Oslo, som sammen med Hamar og Trondheim kommune har utarbeidet denne veilederen. Skal vi klare å redusere klimautslippene raskt nok, er det avgjørende at vi lærer av hverandre, sier direktør for Klimaetaten i Oslo Heidi Sørensen. 

– Årets vinnerprosjekt fortjener de helt store ord. Kanskje er dette kommunesektorens viktigste klima-innovasjon, sa områdedirektør Helge Eide i KS da han overrakte prisen.

Prisen for årets lokale klimatiltak deles ut for å skape oppmerksomhet om smarte klimaløsninger i norske kommuner og fylkeskommuner. Konkurransen er for kommunesektoren og arrangeres av KS, KBN Kommunalbanken og Miljøstiftelsen ZERO. 

Astrid Ståledatter Landstad er klimarådgiver i Klimaetaten i Oslo kommune og prosjektleder for veilederen.

– Det å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Jeg er veldig stolt av at vi med denne veilederen gir råd og viser beste praksis for hvordan kommuner og fylkeskommuner i Norge kan ta i bruk klimabudsjett som styringsverktøy. Klimabudsjett er et viktig verktøy for å redusere klimautslipp, og for at vi sammen skal nå klimamålene, sier klimarådgiver i Klimaetaten og prosjektleder for veilederen Astrid Ståledotter Landstad. 

Foto: Frank Riktor
Klimabudsjettet
Klimabudsjettet for dummies

Først i verden til å utvikle klimabudsjett 

Oslo kommune var trolig først i verden med å utvikle klimabudsjett som styringsverktøy i klimaarbeidet. Det første klimabudsjettet ble laget i 2016, som del av kommunebudsjettet for 2017. Klimabudsjettet viser mål og tiltak som gjennomføres i Oslo for å kutte utslipp innenfor Oslos grenser, og beskriver viktige satsinger for å nå målene i Klimastrategien.  

 Styrken med et klimabudsjett er at man årlig vedtar tiltak for å redusere utslipp og beregner om man klarer å nå klimamålet, sier direktør for Klimaetaten i Oslo Heidi Sørensen. I tillegg er ansvar for klimatiltak tydelig fordelt mellom enheter i kommunen. Dette gir en mer målrettet tilnærming til utslippsreduksjoner sammenlignet med mer overordna strategier.  

Klimabudsjettet
Her kopierer de Oslo for å kutte utslipp

Sprer klimabudsjettet til andre land 

Oslo kommune har også jobbet aktivt for å spre klimabudsjettet til byer i andre land, og i 2020 etablerte det internasjonale klimanettverket C40 et eget kontor i Oslo. Bakgrunnen for etableringen var blant annet Oslos arbeid med klimaledelse, der arbeidet med klimabudsjett er ett viktig tiltak. C40-kontoret leder nå arbeidet med å spre beste praksis innenfor klimabudsjettering, etter inspirasjon fra Oslo kommunes klimabudsjett.  

Om prosjektet

  • Veileder for klimabudsjett ble lansert januar 2021 og kan brukes av alle kommuner og fylkeskommuner som skal lage klimabudsjett. 
  • Arbeidet er støttet av Miljødirektoratets tilskuddsordning Klimasats.
  • Over 500 deltakere fulgte lanseringen av veilederen i januar 2021. 
  • Veilederen er utarbeidet av Klimaetaten i Oslo kommune sammen med Hamar kommune og Trondheim kommune.
  • Sammen har de kurset seks kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å lage klimabudsjett. Diskusjonene med Arendal, Vågan, Alta, Sarpsborg kommuner og Viken og Vestland fylkeskommuner ble brukt som grunnlag for anbefalinger i veilederen.
  • Veilederen gir konkrete og praktiske råd om hvordan kommuner og fylkeskommune går fram for å utvikle klimabudsjett.

 Gjennom det nye C40-kontoret får Oslo muligheten til å spre klimabudsjettet til byer i hele verden. Dette er et viktig verktøy for å nå målene i Parisavtalen, og det er veldig fint at verden lærer av det vi får til her i Norge, sier klimadirektør Heidi Sørensen.

Prisen for årets lokale klimatiltak ble utdelt på Zerokonferansen 24. november. Andre- og tredjeplassen gikk til henholdsvis Arendal og Trondheim kommune. 

Juryen bestod av direktør Kristin Halvorsen i Cicero, styreleder Bjørn Arild Gram i KS, administrerende direktør Jannicke Trumpy Granquist i KBN, tidligere statsråd Trine Skei Grande og daglig leder Sigrun Aasland i ZERO. 

 

Klimabudsjettet
Klimabudsjettet for 2020