Her booker du en klimapilot

Personlige og faktabaserte foredrag om klima og miljø er Klimapilotenes oppskrift, og sålangt har over 100 Osloskoler hatt dem på besøk. Her booker du en klimapilot til din klasse!

Tekst Mari Fossheim Foto Fredrik Naumann

Her booker du en klimapilot

Vil du ha besøk av en av klimapilotene på din skole? Her booker du en klimapilot:

Klimapilotforedrag kan bookes her!

Foredragene handler om klima- og miljøutfordringene verden står overfor og hvordan Oslo og Norge også kan være en del av løsningen. Besøkene varer èn time og er gratis for skolene!

Her booker du en klimapilot

Klimapiloter og klimaskolen

Et enormt klimaengasjement våknet for alvor våren 2019. Greta Thunberg stod i spissen. Verdens barn og unge fulgte etter. Det påvirket både maktstrukturer og det politiske bildet. Samtidig økte kunnskapstørsten blant unge.

Omtrent på samme tid lanserte  Klimaetaten  og Utdanningsetaten sitt fellesprosjekt «Klimaløft i Osloskolen». En viktig del av prosjektet var nettopp klimapiloter:  unge kompetente foredragsholdere ble sendt ut i Osloskolen for å møte elever i ungdomsskolen og på videregående skoler.

Som en del av prosjektet lanserte også de to etatene ressursbanken Klimaskolen. Målet med Klimaskolen.no er at lærere skal få en god oversikt over de ulike undervisningsressursene som finnes digitalt. Den skal gjøre det enkelt for lærere å velge klimaundervisningsressurser tilpasset trinn, fag og kompetansemål.

Felles for Klimapilotene og Klimaskolen er å ruste elevene med kunnskap som gjør dem i best mulig stand til å møte fremtidens miljøutfordringer. Samtidig skal de også kunne se mulighetene ved å bo i en av verdens ledende klimabyer, enten det dreier seg om innovative teknologiske løsninger eller egne yrkesmuligheter innen et stort spenn av fagfelt.

Her booker du en klimapilot

Klimapilot
Smart by
Nytt semester med klima på timeplanen
Klima i klasserommet
Ingrids grønne tips
Smart by
Klasserommet der brukte klær er moderne

Her kan du se et digitalt klimapilotforedrag!