Klimaetaten søker nye klimapiloter

Er du bosatt i Oslo-området og opptatt av klima og miljø? Er du i tilegg glad i å formidle? Da vil vi bli kjent med deg!

Tekst Mari Fossheim Foto Fredrik Naumann

Har du hørt om Klimapilotene? Altså firerbanden som har turnert Oslos ungdomskoler og videregående skoler i snart to år.  Vi snakker om gjengen som har inspirert, motivert og gitt kunnskap om klima og miljø til den neste generasjonen. De har snakket på inn og utpust om verdens viktigste tema. Og de har kanskje hatt Oslos kuleste jobb.

Klimapilot

Klimapilot Emilie Hernes Vereide under et foredrag på Marienlyst skole

Nå har flere av den originale gjengen fått seg nye drømmejobber, men prosjektet ruller selvsagt videre. For Oslos elever er fortsatt kunnskapstørste. Og klima er fortsatt brennende, glohett og aktuelt.

Vil du booke en klimapilot til din skole? Det gjør du HER

Derfor søker Klimaetaten nye flygedyktige Klimapiloter. Er det deg vi leter etter?

Her kan du søke

Hvem er du?

Kan du huke av i disse boksene:

  • samfunnsengasjert
  • opptatt av miljø- og klimaspørsmål
  • glad i å formidle
  • bor i eller i nærheten av Oslo

I såfall har vi veldig lyst til å høre fra deg! Dette er også en jobb som enkelt kan la seg kombinere med studier. På spørsmål om hva som har vært det beste med jobben som klimapilot, er svarene mange. Klimapilot Hauk Are Fjeld sier det på denne måten:

– Å kunne fortelle om den viktigste saken i verden til de like viktige ungdommene våre.

Klimapilot Hauk Are Fjeld forteller at ungdommene stort sett er engasjerte i klima og miljøspørsmål, så klimapilotene må ikke argumentere hvorfor klimaendringer er menneskeskapt. – Det handler om å spre kunnskap som de fleste ungdom vil ha!

Livet i Oslofjorden

– Jeg har holdt foredrag for elever med begrensede norskkunnskaper, jeg har snakket for hørselshemmede, holdt foredrag på engelsk, snakket for 400 elever i en aula, for 10 elever i et klasserom, for bråkete elever, for musestille elever og over Teams og Zoom. Disse erfaringene tror jeg blir nyttig livet og karrieren fremover, forteller marinbiolog Ingrid.

Oslos klimaarbeid

Fjeld legger til at det ikke bare er elevene som har lært noe, for selv sitter han igjen med viktig kunnskap:

– Klimapilotjobben lærer deg både å formidle, den lærer deg om hva som engasjerer og motiverer ungdom. Og, ikke minst, så har jeg lært mye om klimaarbeidet i Oslo. Er det én jobb du skal søke på som klimaengasjert student i Oslo i 2021, så er det Klimapilotjobben.

Medpilot Ole Erik Lunder er enig:

Du lærer helt konkret om hvordan det arbeides med klimatiltak og klimatilpasning i en by som Oslo. Tilsvarende erfaring vil du aldri få gjennom studier. Det kan jeg si som har studert statsvitenskap, med fokus på klima, mens jeg har vært klimapilot.

– For meg har dette vært den viktigste, mest fleksible, og mest interessante jobben jeg kunne hatt som student. Jeg kunne kombinere kunnskap fra mitt studie med kunnskap fra jobb, til å utforme foredragene, forteller klimapilot Ole Erik.

Og – ja – jobben som klimapilot er et attraktivt springbrett for neste drømmejobb:

– Interessen min for klima og miljø har bare blitt sterkere og nå i januar starter jeg som rådgiver innen klimaforandringer i havet i Miljødirektoratet. Det hadde jeg nok ikke gjort hvis det ikke var for jobben som Klimapilot forteller Ingrid Holtan Søbstad.

Ok, så hva gjør Klimapilotene da?

Drømmejobb – helt klart! Men hva gjør egentlig en klimapilot?

Vi leter etter deg som vil besøke og inspirere elever i ungdomsskole og videregående skole og holde engasjerende foredrag om hvilke klima- og miljøutfordringer verden står overfor og hvordan Oslo kan være en del av løsningen.

Vi krever:

  • Formell bakgrunn- men vi stiller ikke krav til spesifikke fagområder. Vi vet at miljø- og klimautfordringen krever både naturvitenskapelig, samfunnsfaglig, økonomisk og teknologisk tilnærming!
  • Kreativitet! Fagfeltet utvikles raskt og vi synes det er spennende med nye innfallsvinkler selv om det er viktig med en generell realfaglig forståelse av klimasystemet.
  • Formidlingsønske – også på sosiale medier! Du vil blant annet være redaktør av Klimapilotenes Instagram-profil, sammen med de andre Klimapilotene.

Selve foredraget lages i samarbeid med Klimaetatens dyktige klimarådgivere og kommunikasjonsrådgivere og er et faktabasert og gjennomarbeidet foredrag tilpasset målgruppen.  Arbeidet er en del av satsingen «Klimaløft i Osloskolen», som Klimaetaten og Utdanningsetaten samarbeider om. 

– I jobben som klimapilot får du direkte kontakt med ungdom, men du får også jobbet med spennende kunnskapsmiljøer, du bygger nettverket ditt og du har frihet til å teste ut nye opplegg og ideer underveis. Som formidler av Oslos klimastrategi vil du oppleve at mange er interesserte i jobben du gjør, forteller Lunder. 

Er du vår nye klimapilot? 

Kanskje har du reist en del og har relevante opplevelser og erfaringer du kan bruke i formidlingen? Og kanskje er du vant til å formidle og holde foredrag gjennom engasjement i en ungdoms- eller studentorganisasjon?  

Vi tilbyr 

  •  Solid opplæring før oppdragsstart og faglig oppdatering underveis 
  • Gode lønnsbetingelser, timebasert avtale
  • Individuell tilpasning av oppdragets omfang som gjør at jobben som klimapilot fint kan kombineres med studier

 Antall foredrag som gjennomføres av den enkelte klimapilot avhenger av antall bestillinger fra skoler i Oslo som ønsker besøk.  

Send oss en kort, skriftlig søknad med CV og vitnemål. Søknaden må inneholde dokumenterbar informasjon om din erfaring med skriftlig eller muntlig formidling.  Dersom du har spørsmål om prosjektet «Klimaløft i Osloskolen» kan du kontakte oss på e-post: klimapilot@kli.oslo.kommune.no. 

NB! Henvendelser og spørsmål besvares etter 4. januar.  Søknadsfrist: 19 januar 2021 

Kontaktperson: Elisabet Molander 

Les hele utlysningsteksten her

Og her kan du se et klimapilotforedrag! 

 

Klima i klasserommet
Ingrids grønne tips