Oslo-gründere tenker grønt

– Vi er lidenskapelig opptatt av matsvinn og ville lage en konkret løsning på problemet, sier Jessica Li fra oppstartsbedriften Savvie. Hun er en av stadig flere gründere som tenker grønt.

Tekst Irene Bergwitz-Larsen Foto Fartein Rudjord Oppdatert

Det var kjærligheten til mat og lidenskapen for å redusere matsvinn som førte gründerne Jessica Li og Puteri Myrasandri sammen. De møttes gjennom Antler Oslos første oppstartsgeneratorprogram, et halvtårs program der gründere får bistand til å etablere seg. For Puteri og Jessica resulterte det i en app som var ferdig utviklet i juli. Appen Savvie fungerer som en digital assistent for matvareforetak.

jenter ser på app

Li og Myrasandri har utviklet en app som hjelper Oslos serveringssteder med å redusere matsvinn og effektivisere driften.

– Vi har begge jobbet med bærekraft og er lidenskapelig opptatt av matsvinn. Derfor var det viktig for oss at selskapet vi bygget måtte ha både økonomisk avkastning og en positiv innvirkning på miljøet, sier Li, som er administrerende direktør i Savvie.

Siden hver matvarebedrift kaster langt mer enn gjennomsnittshusholdningen, bestemte de seg for å sikte seg inn mot matvarebedrifter, i stedet for private husholdninger.

– Det eksisterer allerede flere løsninger som håndterer utfordringen med matsvinn på slutten av dagen, men vi så behovet for en løsning som forebygger problemet. Vi snakket med mer enn 60 matvarebedrifter for å forstå hvorfor det er så mye matsvinn når alle er enige om at det er en dårlig ting, forteller hun.

  • Det myldrer av oppstartsbedrifter som driver grønn innovasjon i Oslo-området. Sjekk oversikten nederst i artikkelen!

Mindre avfall

Gründerne fant ut at det grunnleggende problemet som de fleste matbedrifter sliter med er prognoser. De synes det er vanskelig å vite hvem som kommer inn, hva de vil kjøpe og hvor mye.

– Som matvirksomhet vil de heller være forberedt og ha for mye mat, enn å risikere å miste salg, fordi de har for lite mat på lager, forklarer Li.

De fleste avgjørelsene på et serveringssted tas basert på erfaring eller magefølelse. Bedriftene bestiller ofte mer enn de tror vil selge, og resultatet er at mye blir kastet.

– Mange matbedrifter budsjetterer med en viss prosent matsvinn daglig, og for noen kan dette være så mye som 20 prosent. Vi oppdaget at dersom disse virksomhetene kunne bestille eller klargjøre produktene sine basert på nøyaktige salgsprognoser, ville det resultere i betydelig mindre avfall.

Matvinn ikke matsvinn! Denne familien har klart det!
Mat
Like god etter «best før»

Enklere arbeidsdag

Savvie utviklet derfor en app som bruker personaliserte data til å lage anbefalinger for å hjelpe brukerne med å ta riktige beslutninger for virksomheten. Dette bidrar til å øke lønnsomheten, effektivisere driften og redusere avfall. Savvie har per i dag 17 pilotkunder i Oslo.

bakevarer

 

Dette er Savvie

  • Administrerende direktør Jessica Li er utdannet økonom og fra USA, men født i Kina. Daglig leder Puteri Myrasandri er miljøingeniør og fra Indonesia.
  • Savvie har vokst veldig raskt; I april var de bare Li og Myrasandri, og i august var de et team på tolv.

https://www.savvie.io/

 

– Det er mange matbedrifter i Oslo, og selv om Norge er lite, er det en høy teknologisk modenhet. Folk er generelt komfortable med å bruke mobile løsninger på jobb, mener Li.

Åpent Bakeri er ett av serveringsstedene som benytter Savvie for å redusere matsvinn. De er foreløpig litt forsiktige med å uttale seg om effekten av appen, men er håpefulle.

– Det er fortsatt litt tidlig å konkludere, men på flere av våre utsalg gir Savvie gode prognoser som vi bruker til å forbedre våre daglige bestillinger av bakevarer. Vi håper at dette skal bli et godt verktøy som kan hjelpe oss med å redusere utsolgtsituasjoner, sikre riktigere produktmiks og mindre svinn, sier Hans Thorne, daglig leder i Åpent Bakeri.

Grønn innovasjon gir fordeler

I 2015 kom FNs bærekraftsmål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringer innen 2030. Ifølge Innovasjon Norge var dette et viktig år for starten på en grønn trend.

– Paris-avtalen har blitt veldig viktig, siden den har ført til konkrete klimamål. Med disse målene fikk vi en ny forståelse for at økonomi, ulikhet og miljø påvirker hverandre i stor grad. Samtidig har EU innrettet sitt gigantiske forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til de samme globale samfunnsutfordringene. Dette har gitt økt finansiering til bedrifter som satser grønt, sier Tone Varslot Stave, avdelingsleder i Oslo Viken Innovasjon Norge.

Hun bekrefter at det er en trend at oppstartsbedrifter fokuserer på grønn innovasjon.

Paris-avtalen

  • Paris-avtalen er en internasjonal avtale som skal sørge for at verdens land klarer å begrense klimaendringene.
  • Avtalen ble vedtatt 12. desember 2015, og trådte i kraft 4. november 2016.
  • Avtalen ble ratifisert av Norge 22. april 2016.
  • Landene som har signert Parisavtalen er enige om at temperaturen på kloden ikke må stige mer enn 2 grader før århundret er over. I tillegg skal de gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.

– Det er mye mer utbredt enn tidligere, og det er en grønn bølge som går over hele Europa og verden. Det er nok også fordi gründerne ofte er unge folk som er kreative og ambisiøse. De vil gjerne jobbe med noe grønt og meningsfullt som kan løse globale utfordringer.

Bevisste nordmenn

De nye konseptene er ofte i skjæringspunktet mellom det grønne og IKT. Savvies appløsning er et typisk eksempel på den grønne innovasjonstrenden.

– Det er veldig mange nykommere innenfor energieffektivisering og bygg, utslippsfri transport, og det er stadig flere innenfor matsvinn. Oslo er en foregangskommune på smart mobilitet. Oslo var europeisk miljøhovedstad i 2019 av en grunn. Byen fremhever seg som en rollemodell for grønne løsninger, sier Varslot Stave.

Det lønner seg for bedrifter å tenke miljøvennlig, fordi forbrukerne ønsker grønne løsninger.

Grønn innovasjon: Apent Bakeri vil ha mindre matsvinn

Li nyter både gode bakevarer fra og godt samarbeid med Åpent Bakeri Tjuvholmen.

– Det er ny generasjon gründere, men også en ny generasjon kjøpere. I tillegg spør stadig flere private investorer etter fornybare løsninger. De ser at disse løsningene verdsettes høyere og at grønne bedriftene kan bli børsvinnere i nær framtid, utdyper hun.

Li har også et inntrykk av at det er en trend å være opptatt av klimaet. Savvie-gründeren tror det gjennomsnittlige bevissthetsnivået på miljøvern er ekstra høyt i Norge.

– Folk er bekymret for fremtiden, ikke bare for egen del, men for neste generasjon. Gitt alle de utfordringene vi står overfor i år, blir folk stadig mer opptatt av fremtiden og hva slags verden barna våre vil vokse opp i. Nordmenn gjør så godt de kan for å redusere eget miljøavtrykk.

Grønn innovasjon: kvinne gjennom vindu

Andre grønne nykommere i Oslo:

TotalCtrl

Nok et digitalt verktøy som skal hjelpe matvareindustrien med å redusere matavfall, kostnader og tid. TotalCtrl Restaurant gir digital oversikt over matvarebeholdningen og sender blant annet varsler når noe nærmer seg utløpsdato.

 Spacemaker

Spacemaker har laget en AI-løsning som hjelper eiendomsutviklere å effektivisere design- og byggeprosesser ved å simulere mange løsningsforslag. Siden optimalisering av arealer er både bærekraftig og samfunnsøkonomisk, har Spacemaker utviklet en designløsning som er drevet av kunstig intelligens og sanntidsanalyse. Arkitekten bak selskapet hadde en idé om å bruke kunstig intelligens til å designe bedre byer. På en enkel og visuell måte synliggjør Spacemaker hvordan byggkonstruksjoner påvirker lys, støy, vind, utsikt, energiforbruk og andre forhold som igjen påvirker beboeres trivsel, miljøvennlighet og økonomi. Selskapet startet i 2016 og har på kort tid vokst til over 100 ansatte.

SammeVei

SammeVei er en samkjøringsapp for urban pendling. Samkjøring reduserer både CO2-utslipp, tidsbruk og kostnader. Privatsjåfører tilbyr skyss, slik at de som har behov kan få sitte på samme vei. Appen kan benyttes av både fossilbil- og elbilsjåfører, men det er i hovedsak elbilene firmaet satser på. SammeVei legger til rette for at sjåfør og passasjer kan dele reisekostnaden, slik at sjåførene sparer både penger og miljø. Selskapet ble stiftet i 2016, og appen ble lansert i 2017.

På jobb
Sykkelvennlig arbeidsplass: Slik får restauranteieren de ansatte til å sykle til jobb

Fjong

Fjong omtaler seg selv som Norges største og digitale klesselskap. Det er en strømmetjeneste som lar privatpersoner, designere, butikker og leverandører leie ut klær, vesker og smykker. Fjong ble stiftet i 2016, og ambisjonen bak selskapet er å revolusjonere måten vi konsumerer klær på. Gjennom Fjong kan forbrukerne abonnere, slik at de får en mer variert garderobe til et lavere klesbudsjett. Å øke utnyttelsesgraden på antrekkene er både bærekraftig og økonomisk.

AirTight

AirTight jobber for å redusere energilekkasjer fra bygg og viser til at bygninger forbruker 40 prosent av verdens energi. De har utviklet en smart sensorteknologi som gjør det mulig å redusere både energiavfall og strømregningen betydelig. Tjenesten overvåker og balanserer energisvinn fra bygninger gjennom det eksisterende ventilasjonssystemet. Selskapet ble stiftet i 2014, og maskinvaren som benyttes er designet og produsert i Norge.

Glint Solar

Glint Solar tilbyr et analyseverktøy som benytter satelitteknologi og maskinlæring til å gjøre raske og omfattende analyser av potensielle flytende solcelleanlegg. Denne teknologien bidrar til å redusere klimautslippet, fordi flytende sol er en miljøvennlig og ren kilde til energi. Glint Solars analyseverktøy tilbyr beslutningsstøtte til utviklere, interessenter og ingeniører. I tillegg reduserer de risiko og maksimerer avkastning på flytende solcelleanlegg. Glint Solar ble stiftet i 2020.

Onio

Selskapet Onio produserer ONiO.zero som er en trådløs chip som høster energi fra omgivelsene og måler sensorer uten å bruke batterier. Målet er å fjerne kostbare og miljøfarlige batterier fra dagens IoT-sensorikk. Onio ble stiftet i 2016, og den første prototypen var ferdig i 2019.

Meshcrafts

Meshcrafts er blitt et toneangivende selskap i Europa innen styringssystemer for elbillading. De jobber med å lage det beste styringssystemet for lading av elbiler. Ideen til produktet SmartCharge ble unnfanget i 2011, og i 2014 startet arbeidet med å utvikle den beste løsningen for lading av elbiler.