Har sykkelparkering til 400 – kun 20 parkeringsplasser til bil

Garderobe, mekkestasjon og mengder med parkeringsplasser for sykler gjør at de ansatte i PwC tar sykkelen eller beina fatt. Det er knapt behov for å parkere bilen på jobb.

Tekst Ingunn Solli Foto Simen Øvereng Oppdatert

Trygg parkering for sykler og gode garderober er viktig for at folk skal velge å gå, løpe eller sykle til jobb, viser undersøkelser. Nå kan Oslo-bedrifter få tilskudd til å tilrettelegge forholdene for de ansatte som vil være aktive til og fra jobb.

Klimasmarte jobbreiser

  • Aktiv til jobb. Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.
  • Trygg sykkelparkering. Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.
  • Vrakpant for parkeringsplass. Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.
  • Oslos smarteste jobbreise. Har du en god idé til et prosjekt som fører til at flere ansatte reiser klimavennlig til jobb? Da kan du motta tilskudd fra kommunen.

Du kan lese mer og søke om tilskudd på klimatilskudd.no.

Enklere å sykle med mekkestasjon og garderobe

En bedrift som har gått lenger enn de fleste for å gjøre det enkelt å la bilen stå, er PricewaterhouseCoopers (PwC). I en skinnende ren kjeller er det sykkelparkering, ladestasjoner for el-sykler, sykkeldusj og en egen mekkestasjon. De ansatte har også tilgang til store, luftige garderober med låsbare skap, dusj, hårføner, strykebrett og strykejern og tørkeskap til våte klær.

En av dem som er glad for de flotte fasilitetene, er Karine Bolme. Hun er konsulent i PwC, og nå også jobbsyklist.

– Jeg måtte venne meg til å sykle til jobb, men nå gjør jeg det alle dager det er mulig. PwCs fasiliteter legger veldig godt til rette for sykling – det er bare å trille rett inn i sykkelheisen og parkere i kjelleren. I garderoben har jeg det jeg trenger for å skifte og gjøre meg klar til jobb, forteller hun.

Bolme er helt sikker på at arbeidsgiverens tilrettelegging bidrar til at hun selv og mange av kollegene velger å gå, løpe eller sykle til jobb.

– Man finner vel alltids et sted å skifte, men det er mye bedre å ha en romslig garderobe og eget skap. Å ha tilgang på garderobe er viktig for alle – selv for de som ikke sykler til jobb, sier hun.

Les mer om hvordan din bedrift kan få tilskudd fra Oslo kommune til trygg sykkelparkering på jobb.

sykkelreparatør
På sykkel
Slik reparerer du sykkelen din selv

Prioriterer sykkelparkering framfor plasser til bil

Innkjøpssjef og ansvarlig for driften av Oslo-kontoret, Tore Maaø, kan fortelle om en bedrift som tar miljøansvar på alvor. De har for eksempel klare krav til at kontorlokalene deres skal ligge i nærheten av kollektivknutepunkter, slik at det er enkelt å komme seg til og fra jobb uten bil. De stilte også detaljerte krav til garderobefasilitetene og til sykkelparkeringen før de flyttet inn i bygget i Bjørvika. I 2018 ble PwC gull-sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening.

– Vi vet fra undersøkelser at veldig mange av våre ansatte bor i gang- eller sykkelavstand fra jobb, og at det er viktig for dem å komme seg til kontoret på en enkel og effektiv måte. I kjelleren her har vi parkering til 20 biler, men vi har plass til 400 sykler. Det sier vel sitt om hva vi prioriterer, sier Maaø med et smil.

Vil din bedrift bruke en eller flere p-plasser til noe annet en parkering? Les mer om tilskuddsordningen Vrakpant for parkeringsplass her.

 

Tilrettelegging for sykkel og gange gir helseeffekt

Maaø sier at PwC er opptatt av å tilrettelegge for at ansatte skal kunne bevege seg mer i hverdagen. Det gir store helseeffekter, økt overskudd og trivsel. PwC har da også et sykefravær på bare 2,8 prosent. Bedriften dekker årlig 3000 kroner av avgiften på treningssenter for alle ansatte som ønsker det.

PwC har også et svært aktivt bedriftsidrettslag, med tilbud innen ikke mindre enn 16 idretter eller andre aktiviteter. Karine Bolme er leder for bedriftsidrettslaget.

– Det er et ganske unikt tilbud som skaper utrolig mye samhold, trivsel og glede, og det passer for alle. Deler av tilbudet inkluderer muligheten til å dra på turneringer og andre turer, og vi har det veldig gøy sammen, sier hun.

Garasje med sykkelparkering

I garasjen til PwC står syklene til de ansatte på rekke og rad – og kan stables i høyden for å få plass til enda flere syklister.

Miljøansvar og bærekraft er attraktivt

Bærekraft, samfunnsansvar og sosialt engasjement viktige bærebjelker i alle deler av PwCs virksomhet. Blant annet blir grut fra kaffemaskinene hentet av bedriften Gruten, som dyrker østerssopp i den. Soppen selges til PwCs ansatte til en symbolsk pris. Deretter blir kaffegruten til kompost – sirkulærøkonomi i praksis.

– Vi er selvsagt Miljøfyrtårn, og 70 prosent av alle produktene vi bruker er grønne leveranser. Vi har dessuten bikuber på taket og produserer egen honning. En gruppe ansatte har røkteransvaret, og sjefsrøkteren er en person fra Safir frivillighetssentral. Dette er et tilbud fra Kirkens bymisjon for mennesker som ønsker å mestre en rusfri hverdag, forteller Tore Maaø.

Smart reise
Enkelt med elsykkel – hele året

Han mener samfunnsansvar ikke er noe en moderne bedrift kan ta lett på.

– Hvis du vil tiltrekke deg de beste hodene, er det helt nødvendig å ha miljøansvar og bærekraft som en del av strategien. Det må være noe ledelsen virkelig mener noe med og engasjerer seg aktivt i. I PwC vil vi derfor ikke bare være gode på dette, vi vil være best av de beste.