Gjør det enkelt å gå, løpe eller sykle til jobb

Gode garderober, tørkerom, innendørs sykkelparkering og lademuligheter er blant tiltakene som gjør det enkelt for de Sweco-ansatte å trene på vei til jobben. Les hvilke andre sunne tiltak arbeidsgiveren har iverksatt.

Tekst Sissel Fornes Foto Simen Øvereng Oppdatert

Oslo kommunes klimaundersøkelse for 2020 viser at stadig flere av hovedstadens innbyggere er opptatt av å kunne reise miljøvennlig til og fra jobb. Mer enn 50 prosent sier dessuten at de har ambisjoner om å gå mer i hverdagen de neste par årene. 39 prosent sier at de vil sykle mer. Med koronapandemien er sykkel og egne bein blitt enda mer aktuelle fremkomstmidler.

Klimasmarte jobbreiser

  • Aktiv til jobb. Motta tilskudd til tiltak som legger til rette for ansatte som ønsker å gå, løpe eller sykle til jobben.
  • Trygg sykkelparkering. Motta tilskudd til å etablere trygg og tørr parkering for sykler på jobb.
  • Vrakpant for parkeringsplass. Motta tilskudd til å bruke parkeringsplassene på jobb på helt nye måter.
  • Oslos smarteste jobbreise. Har du en god idé til et prosjekt som fører til at flere ansatte reiser klimavennlig til jobb? Da kan du motta tilskudd fra kommunen.

Du kan lese mer og søke om tilskudd på klimatilskudd.no.

 

Sweco holder til et lite stykke utenfor Oslo sentrum, men også deres ansatte tar gjerne sykkelen fatt.

– Vi gjennomførte nylig en reisevaneundersøkelse for alle kontorene som viser at omtrent 25 prosent av de som jobber på Oslo-kontoret, jevnlig sykler og går til og fra jobb, sier Sara Polle, gruppeleder for mobilitet i avdeling for samfunnsplanlegging i rådgivningselskapet Sweco.

Hun forteller at syklistene spenner vidt, fra de som sykler forholdsvis korte avstander i vanlige klær, kanskje med lastesykkel for å bringe barn til og fra barnehagen, til de som sykler langt og tar det som trening. Og el-syklister, som det nå blir stadig flere av ute hos Sweco på Vækerø.

Har du behov for bedre sykkelparkering på jobben din? Da bør du søke om tilskudd til å etablere trygg parkering for bedrifter.

 

Elsykler til utlån i arbeidstiden

For virksomheten som selv jobber med bærekraftige plan- og byggeprosjekter, er det viktig at de ansatte kan reise klimavennlig til jobb. Som arbeidsgiver er de derfor er opptatt av å dekke alle behovene.

–  Likevel er vi nok ennå i startgropa. Sweco har en strategi om å være en frontrunner innen bærekraft og må jobbe videre for å nå målene vi har satt, sier Polle.

Tjenestereiser til og fra møter og byggeprosjekter skal være miljøvennlig.

– Derfor har vi el-sykler som ansatte kan låne når de skal ut på befaring i arbeidstiden. Et veldig populært tilbud, sier hun.

Også reisen til og fra jobb skal i størst mulig grad skje til fots, med sykkel eller kollektivtransport. Hun forteller at det er gode sykkel- og gangforbindelser frem til kontoret.

I resepsjonen har de en tavle som viser avgangstidene for buss og tog ved de nærmeste stasjonene.

Garderobe med føner og gjestehåndklær

Sara Polle velger selv å sykle til jobben, men ikke hver dag. Reiseveien er nemlig på 23 kilometer hver vei.

– Det er såpass langt at jeg bruker el-sykkel. Det fungerer veldig fint, sier Polle.

De har fått både inngjerdet sykkelparkering under tak og eget spylerom for sykler.

– Det er særlig fint om vinteren, når veiene er saltet og syklene blir sølete, forklarer hun.

En av Oslos mange sykkelveier går i kulvert under Østre Aker vei ved Veitvet
Smart reise
Trygt fram på sykkel

Garderobe med dusj hører med, og den kan selvsagt brukes av dem som har løpt til jobb eller av andre grunner trenger å skifte eller stelle seg. Hårføner er tilgjengelig, og i enkelte garderober er det til og med badstue. Har man glemt håndkle, går det an å få låne et.

Det er nemlig et mini-tiltak, at de har en ordning for å vaske gjenglemte håndklær slik at de kan gjøre nytte som gjestehåndklær.

– Dessuten har vi tørkerom slik at det er mulig å tørke våte klær i løpet av dagen. Alle disse tiltakene handler om tilrettelegging som gjør det enklest mulig for flest mulig å sykle, gå eller løpe til jobb, understreker Polle.

Sweco har også nylig hatt reparasjonsdag, der syklistene kan få sjekket og utført mindre reparasjoner på syklene sine. Og det er arrangementer med syklisten i fokus, som vinteraksjon med vintersykling i sentrum.

Visste du om «Aktiv til jobb», tilskuddet bedrifter kan søke fra Klima- og energifondet for legge til rette for at flere kan  gå, løpe eller sykle til jobb?

 

Flere sykler til jobb etter pandemien

At så mange Sweco-ansatte sykler til jobben, skyldes ikke mangel på parkeringsplasser.

– Det er faktisk ganske mange hos oss som ikke har bil, sier Polle og antyder at det kan ha sammenheng med at Sweco jobber med fremtidens byer og samfunn, der bærekraft står i sentrum.

– Det er en forventning hos de som jobber her at det er tilrettelagt for å reise klimavennlig til jobb, enten å være aktiv på vei til jobb eller å ta toget, poengterer Polle.

Koronapandemien har gjort at enda flere nå bruker til sykkel til kontoret.

– Vår øverste sjef, administrerende direktør Grete Aspelund, kjøpte seg el-sykkel for lettere å komme på kontoret under koronaperioden. Det har hun fortalt i interne og eksterne kanaler der hun personlig også markedsfører mulighetene for å reise klimavennlig. Bærekraftmålene er virkelig forankret i toppledelsen, understreker hun.

I fjor ble Sweco sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening.

– Vi håpet på gull, men fikk sølv. Så da jobber vi videre med nye tiltak, sier Sara Polle.