Nå kommer det flere ladere

Utbyggingen av ladestasjoner for elbiler fortsetter i høyt tempo i Oslo. Nå har kommunen særlig fokus på vare- og nyttetransporten.

Tekst Ingunn Solli

 

– I 2019 ble det etablert cirka 270 nye kommunale ladeplasser i Oslo. I år blir det enda flere, opplyser elbilansvarlig Sture Portvik i Bymiljøetaten.

Han forteller at Oslo kommune nå jobber med en strategi for hvordan man kan dekke det økende behovet for både normal gatelading og hurtigladere – for privatbilister og profesjonelle aktører. Planen skal lanseres i april, og da skal nyttetransporten få særlig oppmerksomhet.

Ladeplasser: Gateparkeringsplass for elbil

Dette skal bli et vanligere syn fremover.

Bransjen vil investere i el-varebiler

Om lag 56 000 varebiler registrert i Oslo ruller rundt på i hovedstaden i dag. Av disse er ca 2500 elektriske.  Men salget av elektriske biler skyter i været i Oslo, og endte på 16 prosent av markedet i fjor. Portvik mener det har vært en holdningsendring.

– Bransjen ønsker nå å investere i nullutslippsbiler. Da er det viktig at vi gjør det mulig for dem å lade når de trenger. For de profesjonelle aktørene er jo tid penger, sier han.

55 prosent av klimautslippene i Oslo kommer fra transportsektoren, og hvis Oslo skal nå sine ambisiøse klimamål, må derfor ikke bare privatbilene bli elektriske, men også vare- og servicebilene.

Mobilitetsrådgiver Petter Christiansen i Klimaetaten utyper:

– Varebiler stod for 66 000 tonn Co2 i Oslo i 2017, som er siste tilgjengelig statistikk. Til sammenligning var det totale utslippet fra veitrafikken 360 000 tonn CO2, forteller Christiansen.

elvarebil, elektriske varebiler
Smart reise
Her er de beste grunnene til å kjøpe el-varebil

Klimabudsjettet rommer flere tiltak for å få fortgang i antallet utslippsfrie varebiler, og for å effektivisere vare- og nyttetransporten:

– Blant tiltakene er trafikantbetalingssystemet og to virkemiddelpakker for henholdsvis varetransport og nyttetransport. Disse to pakkene inneholder blant annet 25 dedikerte plasser i 2020, dedikerte laste- og losselommer, tilskuddsordninger fra Oslo kommune og nasjonale tilskuddsordninger, fritak for parkeringsavgift i beboerparkering for utslippsfrie varebiler, fokus på ladeinfrastruktur og bidra til samlast.

Ulikt behov for ladeplasser

I Bymiljøetaten skiller man altså mellom det som kalles varetransport og det som kalles annen nyttetransport.

– Varetransport er biler stappfulle av pakker og gods som skal lastes og losses raskt. Lading må da skje så fort som mulig, og helst mens bilen tømmes og fylles. Disse bilene trenger derfor hurtigladersentraler. Her har vi etablert noen piloter i samarbeid med transportbransjen selv, forklarer spesialkonsulent Paal Mork i Bymiljøetaten, og legger til:

Ladeplasser: hånd setter lader i bil

Hvor skal de neste laderne komme? Oslo kommune er på søk et ledige arealer.

– Når det gjelder håndverkerbiler og andre servicebiler, så er situasjonen en annen. De står ofte stille i lengre perioder, og kan da bruke normale gateladere. Her skal vi fortsette å ha høy takt i utbyggingen slik at det blir enkelt for alle å lade.

– I tillegg vil disse bilene ha behov for hurtigladere. Vi ser derfor på muligheten for å lage egne hurtigladere for profesjonelle, slik at de slipper å stå i kø bak privatbilister. Vi utreder også om profesjonelle aktører har behov for å reservere tid for lading, sier Mork.

Det står altså ikke på verken ambisjoner, planer eller vilje. Et hovedproblem i utbyggingen er nå å finne ledige arealer som egner seg.

– Ja, dette er nå det største hinderet. Det finnes så mange gode formål, og det er kamp om arealene, sier Sture Portvik, som innrømmer at han har pådratt seg en liten «yrkesskade»:

– Jeg kan ikke ta bussen gjennom Oslo uten å speide etter arealer som egner seg, sier han med en latter.