Her er de beste grunnene til å kjøpe el-varebil

Hva synes bilbransjen om dagens el-varebiler? Og hva tror de kommer de neste årene? Vi tok en elektrisk prat med bransjen.

Tekst Lise H. Eide Foto Hampus Lundgren, Per Christian Lind, arkiv Oppdatert

Carl Erik Bakke, produktsjef, nybil i Birger N. Haug

 • Hva tenker dere er de 3 beste grunnene til å kjøpe el-varebil?
 1. De gir bedriften store kostnadskutt i driftsutgiftene.
 2. Enova-støtte på inntil 50 000 kroner og gode incentiver fra myndighetene.
 3. Parkeringsplasser i storbyene er mer og mer forbeholdt el-

  Klimatilskudd

  varebil.

 • Hvordan opplever dere interessen for el-varebil om dagen?

– Interessen er god. Enova-støtten og miljøfokuset gjør at bedrifter i mye større grad, sjekker om el-varebilene våre passer eller oppfyller deres behov.

 • Hva tror dere om utviklingen av el-varebiler i årene som kommer?

– Denne utviklingen har vi bare sett starten på. Nær sagt alle bilfabrikanter satser på elektriske biler! Elektriske varebiler kommer som en naturlig forlengelse i denne satsningen. Viktig at gamle dieselvarebiler blir byttet til fordel for nullutslippsbiler, for oss alle.

 

Et teknologisk skifte er på gang i vare- og nyttetransporten i Oslo. De elektriske modellenes andel av markedet for nye, lette varebiler øker jevnt – les mer i Klimabarometeret for 2019

Blå Nissan elvarebil

Birger N. Haug selger blant annet Nissan, som kommer som elektrisk varebil.

Martin Holgernes Helle, markedsdirektør ved Bilia Personbil AS

 • Hva tenker dere er de 3 beste grunnene til å kjøpe el-varebil?
 1. Det er miljøvennlig.
 2. Kan gi god driftsøkonomi, spesielt slik incentivene rundt elbiler er nå.
 3. God signaleffekt for bedriften som har en slik bilpark.
 • Hvordan opplever dere interessen for el-varebil om dagen?

– Vi har ikke registrert så stor interesse så langt. Den er nok noe hemmet av et begrenset tilbud av biler i markedet, men ser at den er gradvis økende. Når vi kommer med våre nye Toyota el-varebiler til neste år regner vi med et kraftig løft!

grønn varetransport
Smarte folk
Sparer penger på grønn elvarebil
 • Hva tror dere om utviklingen av el-varebiler i årene som kommer?

– Vi ser en betydelig utvikling fremover. Det vil i løpet av de neste årene bli lansert en rekke nye modeller med lengre rekkevidde, kortere ladetider og høyere nyttelast, og dermed muliggjøre el-varebiler for stadig flere brukere.

Enova viste frem elektriske varebiler da de lanserte sin investeringsstøtte i fjor.

Jens-Christian Larsen, salgskonsulent i Erik Arnesen Bryn

 • Hva tenker dere er de 3 beste grunnene til å kjøpe el-varebil?
 1. Det gir kunden/selskapet en miljøprofil, og viser i praksis at de tar sitt samfunnsansvar.
  I mange tilfeller velger enkelte bedrifter sine leverandører på bakgrunn av miljøprofil. Spesielt ved offentlige anskaffelser.
 2. Bilene har et sikkerhetsnivå og en komfort som er på høyde med personbilene.
 3. Det finnes også nå gode politiske støtteordninger, som for eksempel Enova klimarabatt, samt bompengefritak for el-varebiler fra 2020, noe som gir bedriftene gode økonomiske incentiver.
 • Hvordan opplever dere interessen for el-varebil om dagen?
 • – Vi merker absolutt en økende interesse. Flere kunder kartlegger sine bilparker. De gjør vurderinger ut i fra hvordan de kan tilrettelegge bruk som tilpasses elbilens egenskaper – basert på både fordeler og begrensninger.
 • Hva tror dere om utviklingen av el-varebiler i årene som kommer?

– Varebil-markedet ligger noen år bak personbil-markedet, men jeg tror vi vil se den samme utviklingen på varebil som ved personbil. Tilgangen på produkter i mengde og variasjon kommer til å øke mye i de kommende årene, og egenskapene til bilene vil bli bedre og mer tilpasset formålet bilene skal brukes til.

Zero emission skrevet i sølvbokstaver på en hvit bil, nærbilde.

Kim Clemetsen, markedssjef, Volkswagen nyttekjøretøy Møller

 • Hva tenker dere er de 3 beste grunnene til å kjøpe el-varebil?
 1. Lavere driftskostnader – viser spesielt til bom/parkering
 2. Påkrevd ved offentlige anbud – kontrakter med det offentlige
 3. Lettere å få tilgang til sentrum.
 • Hvordan opplever dere interessen for el-varebil om dagen?

– Den er økende, men bedrifter er skeptiske til rekkevidden. Den er alt for kort til å være fullgodt alternativ. Det er lite lademuligheter. Kundene er opptatt av elbil incentiver.

 • Hva tror dere om utviklingen av el-varebiler i årene som kommer?

– Ettersom produktet blir bedre vil stadig flere kunder velge å satse på el-varebil, men mange sitter på gjerdet for rekkevidde og ladeinfrastruktur er veldig viktig. Folk er spente på I.D. Cargo og I.D. Buzz.

 

En nyttig oversikt over Oslo kommunes og Enovas tilskuddsordninger knyttet til el-varebil finner du her!