Her kan du kjøpe ombruksmaterialer til ditt oppussingsprosjekt

Skal du pusse opp garasjen? Eller kanskje du planlegger et utbygg til hytta? På Resirqel kan du kjøpe godkjente og dokumenterte ombruksmaterialer – langt billigere enn å kjøpe nytt.

Tekst Andreas Reite Foto Andreas Reite

Ombruk i byggebransjen er i vinden. Ved Tullinløkka bygges akkurat nå et åtte etasjers næringsbygg med ombrukte byggevarer. 

Men å finne gode, brukte materialer er ikke alltid like lett. 

Randi Lunke er ansvarlig for innsamling av ombruksmaterialer til  Tullinkvartalet. Hun forteller at deres optimale fremtidsscenario hadde vært å kunne gå inn i en byggvarekjede som solgte godkjente og dokumenterte ombruksmaterialer. 

— Det er en relativt ny situasjon at man ikke driver med ombruk av byggevarer

Lasse Kilvær, Resirqel

Litt som et Fretex for byggevarer. 

— Men det ligger langt inn i framtiden, legger hun til. 

Eller kanskje ikke så altfor langt?

Spesialbedrift

I et lager på Vollebekk står Lasse Kilvær og Olav W. Sunde bøyd over et L-formet kontorbord i kryssfiner. Rundt dem står det stablet vinduer, skyvedører og konstruksjonsstål. 

Lasse Kilvær og Olav Sunde selger brukte byggevarer

Lasse Kilvær og Olav Sunde, jobber med en mer ombruksrettet fremtid.

— Dette er ting som ellers ville havna på en eller annen avfallsplass, forteller Kilvær. 

Sammen med Martin S. Eid driver de Resirqel, Norges eneste spesialbedrift på ombruk av byggevarer. 

Her tar de inn brukte byggevarer, feilbestilinger og overskuddsmaterialer. Dette selger de videre til godt under markedspris. 

Smart by
Han bygger nytt av gammelt

Billigere byggevarer

Kilvær påpeker at det først og fremst er byggherrer og entreprenører som benytter seg av tjenestene deres. Blant annet selger de vinduer til ombruksprosjektet ved Tullinløkka. 

Samtidig er de tydelige på at dette også er et marked åpent for privatpersoner: 

— Det er flere som har vært innom her og handlet til egne prosjekter, for eksempel hytteeiere eller til oppussingsprosjekter. Man får gode byggevarer mye billigere, og kan gjøre et kupp. 

Sunde legger til at utfordringen er at de kanskje ikke alltid har det man er ute etter på lager. Men de strekker seg langt for å imøtekomme kundens behov:

— Iblant har vi dratt rundt på byggeplasser og operert med en slags ønskeliste. Da har noen kommet med en bestilling, for eksempel et bestemt vindusmål, også har vi forsøkt å finne det. 

Smarte folk
Fra gjennomtrekk til nesten nullenergihus

Ny situasjon

Selv om Resirqel bedriver gründervirksomhet, går de ikke med på at det de holder på med er helt nytt. 

— Det er en relativt ny situasjon at man ikke driver med ombruk av byggevarer, forteller Kilvær.

Gjenbruk av byggevarer: Sunde viser frem noen av vinduene som skal plasseres i Kristian Augusts Gate 13

Sunde viser frem noen av vinduene som skal plasseres i Kristian Augusts Gate 13, Norges mest ambisiøse ombrukspkosjekt.

Han lister opp flere historiske byggverk som hentet materialer fra andre bygg. I gamle dager var det også vanlig å selge bygg slik de sto, og la folk komme og plukke med seg det de trengte. 

— Om du går rundt i Oslo og ser på gamle bygg, så er det ikke usannsynlig at det du ser er et resultat av ombruk legger han til.  

  • Også på Haraldrud gjenbruksstasjon kan du finne materialer til ditt byggeprosjekt. Annenhver torsdag kan du hente ombruksvarer GRATIS!
Oppgradering
Slik innreder du hybelen gratis

Dårlig ressursbruk

— Det er liten tvil om at dagens måte å bygge på fører til dårlig ressursbruk, sier Anne Sigrid Nordby.

Hun er rådgiver i Asplan Viak, og har forsket på byggematerialers gjenbrukbarhet ved NTNU. Hun mener utviklingen går i feil retning.

Nordby viser til en rapport hun var med på å utarbeide for Byggenæringens landsforening i 2018. Der kom de frem til at man ved ombruk kan redusere klimautslipp med 90% på enkeltelementer.

Omtrent samtidig konkluderte C40 med at byggebransjen står for nest høyest andel av indirekte utslipp i medlemsbyene. Kun indirekte utslipp knyttet til mat og matproduksjon er høyere. 

Mann sitter på trappen foran mikrohus i skogen
Smarte folk
Hjem på hjul

Modent marked

Ved siden av å drive omsetning av ombruksmaterialer, jobber Resirqel med rådgivning og prosjektledelse på ombruksprosjekter. 

Blant annet jobber de med en rapport sammen med Asplan Viak som kartlegger hvilke virkemidler som kan tas i bruk for i større grad legge til rette for ombruk av byggevarer i fremtiden. 

— Vi tenker mye på hvordan et modent marked skal se ut, sier Kilvær. 

De tror at det i fremtiden vil være mye mer spesialisering av ombruk i byggebransjen. 

— At man har en aktør som leverer betong, som tester det og er gode på det. Og en som leverer ombrukte murstein.

De viser til en bedrift i Dannmark som selger murstein. De utviklet en egen ristemaskin som gjenvant mursteinen og solgte den som ny. 

— Det er mange måter å gjøre ombruk kostnadseffektivt. Og ombruk av byggevarer kan absolutt være en billig og effektiv måte å få ned klimagassutslipp fra bygg på, avslutter Kilvær.

Ved fellespulten til Resiqel

Resirqel er tydelige på at det er mye penger å spare på å tenke ombruk for privatpersoner.

Anne Sigrid Nordby legger til at det er mye som kan gjøres for å snu på trenden.

— Det er veldig mye av det som rives i dag som er av teknisk god kvalitet. Det er derfor unødvendig å produsere nye byggematerialer om man kan ombruk noe av det som allerede finnes.