100 km mer for syklister de neste fire årene

I 2019 skjedde det mye med Oslos sykkelveinett. Se listen over fullførte sykkelveiprosjekter, samt hva som står på blokka for 2020.

Tekst Andreas Reite Foto Andreas Reite / Bymiljøetaten

I Bentsebrugata på Sagene er det mørkt, kaldt og høy tetthet av bilister.

Det stanser allikevel ikke syklistene fra å ta del i morgenrushet:

— Jeg har begynt å sykle her omtrent hver eneste morgen, jeg. 

Det forteller Jonas Strømme, med armene pakket inn i varme, refleksluffer påmontert på sykkelstyret. Han er en av mange syklister fra Torshov som krysser Akerselva på vei til jobb. 

sykkelveinett på Torshov

Jonas Strømme sykler ned Bentsebrugata på vei til jobb omtrent hver eneste dag.

Direkte forbindelse

Tidligere kunne gjennomfartsårene mellom Torshov, Sagene, Bjølsen og Ullevål være utfordrende for syklister. De er trafikkerte veier, med mange kryss, bruer og smale fortauer. 

Så – i august – ble det lagt tosidig sykkelfelt i Bentsebrugata.

sykkelveinett på Bjølsen

Flyfoto av sykkelveiene i Bentsebrugata (FOTO: Bymiljøetaten)

Dette ga en direkte forbindelse i sykkelveinettet mellom Bjølsen/Sagene og Torshov. 

— Det er veldig bra at det har blitt så lagt til rette med sykkelveier, smiler Strømme.

Ambisiøst sykkelmål

I følge kommunens sykkelstrategi skal Oslos sykkelandel av totale reiser økes til 25 prosent innen 2025, fra dagens nivå på 7 prosent.

For å nå dette målet må sykkelveinettet oppgraderes, i umiddelbar nærhet til der mange mennesker bor, jobber og ferdes.

Så hvordan har utbyggingen av sykkelinfrastruktur vært i resten av byen dette året?

Mange fullførte sykkelveiprosjekter

— I løpet av 2019 har byens sykkelveinett vokst betraktelig!

Heidi Tomten, Bymiljøetaten

Det fastslår avdelingsdirektør i Bymiljøetaten, Heidi Tomten.

I 2019 har det blitt fullført flerfoldige sykkelveiprosjekter i Oslo. Bymiljøetaten har hatt ansvar for de fleste av dem. En oppsummerende liste finnes i bunnen av artikkelen.

Blant prosjektene finner du:

 • En sammenhengende trasé langs Ring 2
 • Opphøyet sykkelfelt ved flere nøkkelstrekninger
 • Sykkelfelt i Rådhusgata
 • Sykkelvei ned Bydøy Allé

Øker trafikksikkerheten

Veinettet blir stadig mer tilrettelagt for de på to hjul, hvor hen i byen man skulle ønske å tråkke. Flere sykkelveier kobles sammen til større, sammenhengende sykkelveinett.

At dette inspirerer stadig flere til å velge sykkelen som transportmiddel, er Tomten tydelig på:

—  Det er stadig flere som velger å sykle i Oslo, nettopp fordi sykkelveinettet vokser.

— Det er morsomt at gode løsninger gir gode resultater

Heidi Tomten

I tillegg trekker hun frem at egne sykkelfelt og separate sykkelveier øker trafikksikkerheten. Dette gjelder for myke såvel som harde trafikanter. God sykkeltilrettelegging reduserer sykling på både fortau og i bilvei, og gagner alle som er på farten.

— Det er avgjørende for at Oslo skal bli en god og trygg sykkelby for alle, fra de på 8 til 80 år, legger Tomten til.

Årets sykkelveier

I tillegg til nevnte Bentsebrugata, trekker Tomten frem disse fullførte sykkelveiene som ekstra spennende:

Nordbergveien:

Høsten 2019 ble det lagt tosidig, rødt sykkelfelt i Nordbergveien. Denne strekningen er en viktig brikke i en sammenhengende sykkelrute fra Kringsjå til Tåsen.

Rådhusgata:

Denne historiske gata mellom Bjørvika og Kontraskjæret har vært en tungt trafikkert ferdselsåre. Ved å etablere sykkelfelt i begge retninger, samtidig som gaten ble enveisregulert i vestgående retning, har Rådhusgata blitt mye mer gang- og sykkelvennlig.

I tillegg er strekningen sentral i en planlagt rute som skal knytte sammen øst og vest i sentrum.

Brøytebilsjåfør bak rattet i brøytebil
Smart by
Brøyter vei for syklister og fotgjengere

Populær strekning

Tomten forteller at responsen har vært spesielt god på store nøkkelstrekninger og sammenhengende traséer:

— Sykkeltellerne våre viser at Ring 2 er blitt en av de mest travle og populære strekningene i Oslo. Det setter vi pris på, ettersom vi langs denne strekningen også har bygget opphøyd sykkelfelt og etablert ventebokser i de store kryssene. Det er morsomt at gode løsninger gir gode resultater. 

Ring 2 ferdig tilrettelagt for syklister
Smart reise
Her kan du sykle byen på tvers

Samtidig vektlegger hun at de ikke er helt ferdige med sykkelveien som strekker seg fra Majorstua til Tøyen:

— Det gjenstår fortsatt forbedring av de smale sykkelfeltene fra Majorstua til Blindernveien. Ruter er i gang med en utredning, så vi må dessverre vente litt før det blir bedre å sykle her. Ellers blir det spennende med oppgradering langs ring 2 fra Carl Berners plass til Åkebergveien, som skal utredes til neste år.

Også 2020 kommer til å bli et spennende år, med mange store og viktige prosjekter:

Åkebergveien

Nettopp Åkebergveien trekkes frem som ekstra interessant.

Strekningen på rundt 750 meter mellom Kjølberggata/Ring 2 og Grønlandsleiret skal få tosidige, opphøyde sykkelfelt der det skal være mulig for to syklister å passere hverandre. Langs med feltet skal det også plantes nye trær. Etter planen skal sykkelveien være klar i løpet av sommeren 2019.

Åkebergveien inngår i byrute 2, som blir en tverrforbindelse mellom Smedstad, sentrum og Tøyen/Galgeberg.

Byrutene er en del av kommunens sykkelsatsing. Til sammen åtte byruter innenfor Ring 3 skal resultere i ett stort sammenhengende sykkelveinett.

— Ellers er Gyldenløves Gate, Thorvald Meyers Gate og Refstadveien noen av mange andre prosjekter det blir spennende å følge med på til neste år, supplerer Tomten.

Smart by
Slik får du nytt sykkelstativ nær deg

Om tre år skal over halvparten bo nært et sykkelveinett

Byrådet har i sin nye byrådsplattform formidlet at de vil fremskynde gjennomføringen av Oslos sykkelplan ved å bygge totalt 100 kilometer ny og oppgradert sykkelinfrastruktur innen utgangen av 2023. Dette er to år tidligere enn det som opprinnelig ble forespeilet i kommunens sykkelstrategi.

sammenhengene sykkelveinett på Ring 2

Ring 2 har fått sammenhengene sykkeltilrettelegging. Flyfoto av sykkelvei i Griffenfeldts Gate, ved Arkitekt Rivertz plass.

Dette vil føre til at 64% av de bosatte i Oslo vil være innen 200 meter fra et sammenhengende sykkelveinett.

Den langsiktige planen er å utbygge et veinett som gjør at dette tallet stiger til 84 %.

Jonas Strømme forteller at dette er noe han virkelig ser frem til.

— Det blir veldig spennende å se hvordan det blir å være syklist i Oslo i 2020, avslutter han.

Samarbeid mellom kommunen og Vegvesenet

I tillegg til de kommunale sykkelveiprosjektene, har også Vegvesenet ansvar for å utvikle sykkelinfrastruktur. Her er en liste over ferdigstilte sykkeltilretteleggingsprosjekter i 2019, samt planlagte prosjekter for 2020, både hos kommunen og hos Vegvesenet:

Vegvesenets ferdigstilte sykkelveier i 2019:

 • Veitvet – Grorud stasjon
 • Sinsenkrysset – forbi Årvoll skole (oppgradert)
 • Nydalen – Storo – Lillo Terrasse
 • Herregårdskrysset
 • Ullevål bru
 • Rådhusplassen
 • Dronning Eufemias Gate
 • Rådhusplassen (midlertidig løsning)

Vegvesenets planlagte prosjekter for 2020:

 • Ormsundveien – Skrenten
 • Østensjøveien – Sandstuveien
 • Rådhusplassen (permanent løsning)

Kommunens ferdigstilte sykkelveier i 2019: 

 • Rådhusgata
 • Ring 2 (Arkitekt Rivertz plass- Kierschowsgate)
 • Ring 2 (Jørgen Løvlands gate)
 • Bentsebrugata
 • Kristian Ivs gate fra Universitetsgata – Rosenkrantz gate
 • Universitetsgata: fra Karl Johan – Kristian Iv’s gt
 • Nordbergveien
 • Maridalsveien: Fra Badebakken til Carl Kjelsens vei 
 • Bygdøy allé
 • Ekebergveien
 • Sandakerveien: Fra Treschows gate til Amtmann Meinich gate
 • Holbergs gate fra St. Olavs gate – Sven Bruns gate
 • Nils Hansens vei (Østensjøveien – G/S-vei)
 • Jutulveien 
 • Frydebergveien
 • Hasleveien
 • (Operagata – privat utbygger)

Ferdigstilte sykkelpassasjer:

 • Sofies gate 
 • Maridalsveien ved Ring 2 

Oppgradering av rødt dekke:

 • Geitemyrsveien
 • Kongsveien
 • Skullerudveien
 • Kirkegata

Tilrettelegging for sykling i blandet trafikk (Ikke komplett liste):

 • Etterstadgata
 • Lassongate – Parkveien
 • Frydenbergveien
 • Hasleveien
 • Strømsborgveien
 • Ormsundveien
 • Gardeveien
 • Kåres vei 
 • Håvalds vei 
 • Langes gate 
 • Professor Dahls gate 
 • Gulleråsveien
 • Maridalsveien fra Sannergata til Ring 2

Et utvalg av planlagte kommunale sykkelveier i 2020:

 • Treschows gate
 • Åkerbergveien
 • Gyldenløves gate
 • General Birchs gate
 • Hans Nielsen Hauges gate fra Åsengata – Muselunden
 • Refstadveien
 • Sandstuveien øst, fra Enebakveien – Østerliveien
 • Kristian IV’s gate fra Universitetsgata – Fredriks gate (Ring 1)
 • Thorvald Meyers Gate fra Sannergata – Biermanns gate
 • Maridalsveien fra Blåsbortveien – Kaj Munks vei
 • Slemdalsveien fra Apalveien (Ring 2)
 • Enebakkveien fra Østensjøveien
 • Gjerdrums vei
 • Krysset Maridalsveien og Akersbakken