Brøyter vei for syklister og fotgjengere

Selv når snøen daler ned skal Oslos veier og fortau være fullt fremkommelige. Det gjelder spesielt de 120 prioriterte kilometerne med sykkel- og gangvei.

Tekst Lise Helset Eide Foto Per Christian Lind Oppdatert

– Det er mange som setter stor pris på arbeidet vi gjør, sier brøytebilsjåfør Mads Johansen mens han følger konsentrert med på veien.

Han har nylig begynt dagens økt, og har det travelt med å få veiene frie for snø og slaps. Det har ikke kommet mange centimeterne med hvit nedbør i Oslo sentrum denne morgenen. Likevel er det viktig at han er raskt ute med kostebilen.

– Vi må passe på så det ikke legger seg en glatt såle, forklarer Johansen.

Brøytebil ved gangfelt

Det jobbes dag og natt for å holde fremkommeligheten god året rundt.

Høsten 2020 var det 54 prosent flere passeringer gjennom sykkeltellerne i Oslo enn i de samme tre månedene i 2019. Mye tyder på at flere må vil prøve seg som helårs-syklister.

Siden det er ønskelig at flere skal sykle og gå også gjennom vinteren, blir vinterdriften ekstra grundig på utvalgte strekninger. Her skal hele veibredden, inkludert kjørefelt og fortau, brøytes og feies ekstra godt. Det kommer alle trafikanter til gode, fra bilister til syklister og fotgjengere.

Barvei-standard

Veinettet i Oslo er på hele 1240 kilometer, og det er mange som må i sving for å holde fremkommeligheten oppe gjennom vinteren.

– Det er i alt fire entreprenører som deler hele veinettet i Oslo mellom seg. I år, som i fjor, driftes 120 kilometer med prioritert sykkelveinett med høy standard. Vi jobber for å holde de resterende delene av sykkelveinettet frie for snø og is gjennom vinteren, men kan ikke garantere at standarden på disse strekningene er av høy kvalitet til enhver tid, sier avdelingssjef i Gange- og sykkel, Heidi Tomten.

kostebil

Hovedregelen er at det prioriterte sykkelveinettet, inkludert kjørefelt og langsgående fortau, skal holde en barvei-standard.

For å oppnå dette er det nødvendig å brøyte og feie, og i tillegg benyttes vegsalt der det trengs.

Sammenhengende strekninger

Det er innspill fra Syklistenes Landsforening som har dannet grunnlaget for det prioriterte driftsveinettet i Oslo.

– Før hver sesong tar vi en gjennomgang og ser hvor vi skal prioritere denne vinteren. Vi prioriterer sammenhengende strekninger med sykkeltilrettelegging, der hvor det er ny infrastruktur. Og så prioriterer vi tilrettelagte sykkelanlegg fremfor strekninger som er tilrettelagt for sykling i blandet trafikk, forklarer Tomten.

Smart reise
Enkelt med elsykkel – hele året

Det er i overkant av 234 kilometer med sykkeltilrettelegging i Oslo i dag, og omfanget øker raskt.

– Så det er blir stadig vanskeligere å prioritere for hvert år, innrømmer Tomten.

Publikum har også selv muligheter til å melde ifra om manglende brøyting.

Når det snør på strekninger som skal holde barvei-standard, starter brøyting senest én time etter snøfall. Under snøfallet brøytes det minst hver fjerde time. Og etter at snøfallet har stoppet, skal det brøytes ferdig innen senest fire timer.

Snøbrøyting er krevende i rushtid

For Mads Johansen og hans brøytekolleger innebærer det å følge nøye med på værvarselet og rykke raskt ut når snøen daler ned.

– Det er ganske ålreit å brøyte i Oslo, men også litt krevende. Det mest utfordrende er å jobbe i rushtiden, når det er mange på vei og fortau, og bussholdeplassene er fulle av folk. Da tar gjerne jobben litt lenger tid, forteller Johansen.

Når det snør på strekninger som ikke saltes, starter brøyting senest én time etter at det har falt maksimalt tre centimeter snø. Disse strekningene brøytes minimum hver femte time under snøfallet, og skal være ferdig brøytet senest fem timer etter endt snøfall.

brøytebil: Slik jobbes det med brøyting av Oslos veier og gangfelt

Det hender bilistene blir utålmodige, men brøytejobben må gjøres.

– Vi får en del ros, men også noe kjeft. Ofte prøver bilister å kjøre forbi når de synes det går tregt, og da må vi bremse opp. Det er vår viktigste oppgave å sørge at folk kommer trygt frem, påpeker Johansen.

De aller fleste vet imidlertid å sette pris på arbeidet, og lar brøytebilene få gjøre sin viktige oppgave. En innsats som kommer alle byens innbyggere til gode – og gjør det mulig å reise rundt i byen uten bil hele året.