Mangler bedriften ladestasjoner? Sjekk hvordan Veidekke løser det

Veidekke Eiendom har utviklet en spesiell container som skal gjøre det enklere for de ansatte å sykle til jobb og møter.

Tekst Håvard Paulsen Foto Peter Hjertholm

Veidekke Eiendom er i ferd med å installere ladestasjoner for elsykler og elsparkesykler inne i en container.

På taket av containeren monteres et solcellepanel som forsyner det mobile sykkellageret med strøm. Og vips, en mobil ladestasjon for elsykler som kan fraktes til byggeplasser der de trengs. Denne såkalte mobilitetscontaineren vil være klar til bruk våren 2020.

– Nyvinningen gjør reisen til og fra jobb og møter enklere for både ansatte og besøkende. I en by med mange biler og få parkeringsplasser er dette kjærkomment, sier Audun Blegen, strategidirektør i Veidekke Eiendom.

Veidekke fikk støtte til mobilitetscontaineren gjennom Oslo kommunes tilskuddsordning for å skape flere klimavennlige jobbreiser.

Den gode nyheten er at støtteordningen fremdeles er åpen, og det er derfor mulig å få støtte på inntil 50 prosent av kostnadene, opptil 250 000 kroner.

Men det gjelder å handle raskt:

Fristen er 15. november!

Smart reise
Slik søker du om støtte til «Smarte jobbreiser»

Effekt: Enklere hverdag

Transportutfordringer diskuteres friskt både i kantiner og de tusen hjem. Mange bekymrer seg for parkering, kostnader til bomring og kjenner på utfordringene med å få familielogistikken til å gå opp.

– Barna skal bringes og hentes og de voksne må enes om hvem som skal få lengst arbeidsdag, sier strategidirektøren.

Suksessen for Veidekke har vært å finne praktiske løsninger som går hånd i hanske med reelle hverdagsproblemer.

– Miljø skal ikke være noe som «miljøfolket» driver med for seg selv. Det må være en del av systematikken som får hverdagen til å funke, mener han.

Attraktiv arbeidsplass

Klimabevisstheten øker hos kommende generasjoner i arbeidslivet, så det er ingen tvil om at bedrifter som kan vise til en bærekraftig praksis står sterkere enn de som kun har bærekraft som et verdi-ord.

– For oss har fordelene vært så mange at jeg kan ikke annet enn å oppfordre andre bedrifter til søke om støtte de også, sier Blegen.

Smart reise
Elektrisk jobbreise på brett

Økt trivsel og bedre helse

Elsyklene Veidekke allerede låner ut til de ansatte er svært mye brukt. Det gir god grunn til å tro at mobilitetscontaineren vil få flere til å la bilen stå. Det er også en annen hyggelig bieffekt med prosjektet: Ansatte som velger bort bilen får mer bevegelse og frisk luft på vei til og fra jobb og møter. Det bidrar til mer trivsel og mindre sykefravær.

Mange i Veidekke hadde aldri prøvd elsykkel før, hverken tråvarianten eller elektrisk sparkesykkel. Da de fikk oppleve at de kunne sykle i dress uten å få svetteringer under armene, var det flere som gikk til innkjøp av elsykkel privat også.

– Vi vet at folk ønsker å la bilen stå hvis de kan. Kan vi gjøre forenkle jobbreisen til de ansatte, samtidig som vi reduserer klimaavtrykket og gir dem en tur i frisk luft, da har vi fått til noe bra, slår Blegen fast.

 

– For oss har fordelene vært så mange at jeg kan ikke annet enn å oppfordre andre bedrifter til søke om støtte de også!

Audun Blegen

 

Benytt sjansen nå

Private bedrifter kan søke kommunens klima- og energifond om støtte til løsninger som fremmer klimavennlige jobb- og tjenestereiser.

Målet med støtteordningen er å hjelpe bedrifter å gjøre det attraktivt for ansatte å velge bort privatbilen.

Søknadene som innfris får støtte på inntil 50 prosent av kostnadene, maks 250 000 kroner. Men først må man søke, og det innen 15. november.

Les mer om ordningen her!

 

Smart reise
Gode reiseideer mottas med takk!