Gode reiseideer mottas med takk!

Rulleskøyter, hoppestokk eller kanskje sparkstøtting – har du en original idé til hvordan din bedrift kan bli bedre på klimavennlige jobbreiser? Da kan du få inntil 250 000 for å realisere den!

Tekst Lise H. Eide

Oslo har som mål å redusere de direkte klimagassutslippene med 95 prosent innen 2030, og det innebærer at utslippene fra veitrafikken må raskt ned. Veitrafikken er nemlig den største utslippssektoren i Oslo, og et grovt estimat viser at jobbreiser står for om lag 80 000 CO2-ekvivalenter årlig.

For å lykkes med dette, må alle bidra. Flere må ta klimavennlige valg og reise utslippsfritt – også til og fra jobb. Å endre vaner kan være utfordrende, og krever ofte både tid, innsats og penger. Oslo kommune ønsker imidlertid at det skal lønne seg å tenke grønt, og vil legge til rette for at flere velger en smart jobbreise.

For å hjelpe frem de gode ideene har kommunen lansert tilskuddsordninger.

Klima- og energifondet

forvaltes av Klimaetaten i Oslo kommune og gir tilskudd til klima- og energitiltak i borettslag og sameier, næringsvirksomheter og privatboliger. Fondets midler skal bidra til å redusere klimagassutslippene i Oslo, samt redusere og/eller effektivisere energibruken. Klima- og energifondet er en pådriver for at både næringsliv og private tar i bruk ny og mer klimavennlig teknologi.

 

• Støtte til smart jobbreise

Det er bedriftene som best kjenner egne behov og muligheter, og som kan utvikle de gode løsningene som får de ansatte til å gå, sykle eller reise kollektivt til jobb.

Det er bakgrunnen for at Klimaetaten har lansert tilskuddsordningen «Tilskudd til smart jobbreise»  under Klima- og energifondet. Gjennom Smart jobbreise ønsker Oslo kommune å stimulere til nytenkning og kreative tiltak blant byens bedrifter.

Hvis du og din bedrift har en kreativ idé til hvordan dere kan kutte utslippene fra jobb- og tjenestereiser, vil Klimaetaten gi inntil 50 prosent i støtte for å realisere ideen.

PS: Prosjekter som direkte bidrar til å begrense fossilbiltrafikken, for eksempel ved å omgjøre parkeringsplasser til alternativ bruk, vil også bli prioritert!

Alle bedrifter i Oslo kan søke om tilskudd fram til søknadsfristen 15. november.

Slik søker du:

1. Start med en god idé.
2. Legg ideen i en prosjektbeskrivelse.
3. Ta med hva det vil koste, og hva du tror den kan oppnå.
4. Logg inn på elektronisk søknadsskjema og send søknaden innen 15. november.
5. Du kan søke om støtte til inntil 50 prosent av kostnaden – maks 250 000 kroner.
6. Husk at du må få godkjent søknaden før du setter i gang med prosjektet.
7. Gjennomfør prosjektet.
8. Gi oss beskjed når du er ferdig.
9. Få penger på konto!

Les mer om tilskuddsordningen her!

• Støtte til trygg sykkelparkering

Det hjelper ikke at arbeidsplassen er tilrettelagt for klimavennlige reiser, hvis ikke også hjemmet ditt er det.

sykkelsti

Smart jobbreise: Sykkelen gjør underverker for bymiljøet, og fortjener en skikkelig parkering!

Det er derfor Klima- og energifondet gir tilskudd til borettslag og sameier som ønsker å bygge en trygg og tørr sykkelparkering. Tilskuddet dekker 20 prosent av utgiftene ved bygging, maksimalt 100 000 kroner per borettslag eller sameie.

Sykkelparkeringer som kan få tilskudd er for eksempel nye sykkelskur i skjermet bakgård eller bygging av sykkelparkering i garasje. Sykkelparkeringen må etableres på borettslaget eller sameiets eiendom, ha tak, være lett å komme fram til og tilgjengelig for alle beboerne.

Husk å legge ved plantegning eller kartskisse samt pristilbud fra leverandør i søknaden.

Svar på søknaden vil komme innen 14 dager, og utbetaling av støtte kommer når ferdigmeldingen er godkjent.

Søk her!

• Støtte til ladeinfrastruktur

Oslo har allerede etablert seg som verdens elbilhovedstad, og de utslippsfrie bilene spiller en viktig rolle for å nå klimamålene. God infrastruktur for lading er avgjørende for at enda flere skal velge utslippsfrie biler.

elbil lading

God ladeinfrastruktur må til for at enda flere skal velge utslippsfrie biler.

Det er bakgrunnen for at Klima- og energifondet gir tilskudd til oppgradering eller etablering av infrastruktur i borettslag og sameier for å legge til rette for etablering av ladestasjoner.
Det er altså ikke selve ladepunktet på den enkelte p-plass som det gis tilskudd til, men faste installasjoner som borettslaget eller sameiet selv eier.

Sammen med søknaden må det legges ved pristilbud fra leverandør hvor kostnader fremgår. Husk at du må få innvilget støtte før du bestiller materialer og tjenester, eller inngår avtale med leverandør.

Sameiet eller borettslaget ditt kan få dekket maksimalt 20 prosent av de godkjente investeringskostnadene, inntil 5 000 kroner per ladepunkt som det legges til rette for. Maksimalt tilskuddsbeløp per borettslag eller sameie er på 1 000 000 kroner.

Søk her!

• Støtte til reiser og transport i jobben

Det er ikke bare reiser til og fra jobb som teller i klimaregnskapet, mange reiser mye som en del av jobben. Derfor finnes det flere støtteordninger som skal være med på å gjøre flere av disse tjenestereisene utslippsfrie.

  • Tilskudd til El-lastesykkel er en midlertidig kampanje der Oslo kommune gir tilskudd til kjøp av elektrisk lastesykkel til bedrifter. Bare i Oslo sentrum er det 50 000 vareleveranser hver dag, og målet er at el-lastesyklene skal erstatte bilbruk på flere av disse.

    El-lastesykkel er genialt i trange og travel bygater.

Støttesatsen er 10 000 kroner per sykkel begrenset til maksimalt 30 prosent av kostnaden, og hver bedrift kan søke støtte til maksimalt ti sykler.

Les mer her!

Nylig lanserte Enova en støtteordning som gir investeringsstøtte rettet mot bedriftsmarkedet ved kjøp av elektriske varebil på inntil 50 000 kroner.

Les mer her!

I tillegg støtter Enova kjøp av selve laderen til elvarebilen med 5000 kroner.
Les mer her!

Klima- og Energifondet i Oslo kommune gir tilskudd til ladeinfrastruktur for elvarebiler i bedrifter. Støtten utgjør maksimalt 30 prosent av godkjente kostnader, oppad begrenset til 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Hver bedrift kan få tilskudd til å muliggjøre maksimalt ti ladepunkter.
Les mer her!

Kommunen gir tilskudd til lading for eldrosjer og elvarebiler

Stadig flere drosjesjåfører går over til eltaxi.

Oslo kommune gir tilskudd til kjøp og montering av ladestasjoner hjemme hos drosjesjåfører som eier eller er under anskaffelse av el-drosje.
Les mer her!

Miljødirektoratet tilbyr ekstra vrakpant dersom du vraker din gamle, fossile varebil og kjøper ny som går på strøm eller hydrogen. Det kan søkes om 13 000 kroner ekstra i tillegg til den ordinære vrakpanten. Dette gjelder både for privatpersoner og bedrifter.
Les mer her!