– En kaffe og nye bremser, takk!

Gratis slange, bremseklosser og hjelp til å mekke sykkel skal få flere studenter opp på sykkelsetet

Tekst Ellen Omland Foto Ellen Omland

Forbi disken av ferske kanelboller og nylaget kaffe triller en jente en sykkel forbi. Ingen hever øyebrynet av at sykkelen tas med inn i Niels Henrik Aabels hus på Blindern.

Innerst i lokalet ligger sykkelverkstedet. Bike Kitchen kaller de det. Her kan du fikse sykkelen gratis og være på kafé samtidig.

– Merker du hvor mye mer behagelig det ble med riktig trykk i dekket?

Jørgen Høy, daglig leder ved Bike Kitchen Blindern hjelper en dame med lite luft i dekket.

– Kan vi ta bakdekket også? spør Pia Søndergård.

Selve pumpinga gjør hun selv, for her på Bike Kitchen stiller de med gratis verktøy og gode råd og veiledning for hvordan du kan fikse sykkelen din.

– Dette er et veldig bra tilbud. Jeg var innom en selvbetjent sykkelstasjon i sentrum men den fikk jeg ikke til å fungere, sier Søndergård.

Et hullete sete får også en overhaling. Et setetrekk med reklame for Bike Kitchen duger i massevis.

Smarte folk
Her kan du frakte byggevarene hjem uten bil

Populær sykkelkafe

Siden april i år har 700 personer vært innom Bike Kitchen Blindern. Konseptet er enkelt. Studenter kan ta med sykkelen sin og få hjelp til å fikse den. Bike Kitchen stiller med verktøy, folk som kan sykkel som hjelper deg og noen deler som bremseklosser og sykkelslanger.

Og som Bike Kitchen navnet sier: det er en kafé og sykkelverksted.

Jørgen Høy er daglig leder i Bike Kitchen Blindern og sprer sykkelglede til studentene.

– Her stiller vi først og fremst med kompetanse, med folk som vet hva de holder på med sånn at du får en trygg sykkel. Det er det viktigste for oss, sier Høy.

Bike Kitchen Blindern

 • Niels Henrik Abels hus, åpent alle hverdager fra kl 9-15
 • Åpent for alle studenter i Oslo
 • All reparasjon er gratis
 • Norges første sykkelkafé på campus
 • Mer enn 600 studenter har fikset sykkelen siden åpningen 24. april
 • Samarbeid mellom Bymiljøetaten, Universitetet i Oslo og SiO Mat og Drikke
 • Sykkelverkstedet er drevet av sykkelreparatører fra Bymiljøetaten

Langs den ene veggen henger det verktøy. Et stativ til å henge opp sykkelen står på en matte. Flere kommer inn med sykkelen sin og får hjelp til små og store reparasjoner.

– Det kan være dyrt å fikse opp sykkelen hvis man ikke vet hva man gjør. Men her tar vi en vurdering av sykkelen. Hvis det er en større reparasjon kan vi si at de skal kjøpe delene også kan vi ordne resten, sier Høy.

Mange trenger hjelp med gir, luft i dekket og generell vedlikehold, forteller Jørgen Høy.

– Bidrar dette til at flere studenter sykler?

– Ja, det tror jeg. Det er flere som kommer inn her flere ganger. Jeg tror det skaper en kultur for å sykle. Man ser at andre sykler. Mange ønsker å tenke miljøvennlig og å sykle er en liten ting man kan gjøre, sier Høy.

Reise til jobb: test
Smart reise
Testet flere reisemåter til jobb og fant en ny favoritt

Etablere tidlig sykkelvaner er viktig

4 av 10 unge mellom 18 – 25 år sykler aldri, heller ikke om sommeren, viser Reisevaneundersøkelsen fra 2017.

Det måtte det gjøres noe med.

– Det er viktig å etablere vaner tidlig. Studenter er unge voksne, og hvis man lærer seg å bruke sykkel når man er student, så tar man med seg det inn i voksenlivet også. Hvis man blir vant med å kjøre kollektiv eller bil, vil man kanskje gjøre det senere i livet også, sier Steffen Greff, administrerende direktør for SiO Mat og drikke.

Oslo kommune har en ambisjon om at flere av byens innbyggere skal bruke sykkel for å komme seg fram i byen. Den er forankret i Sykkelstrategien for 2015 – 2025. Da er en studenter en aktuell målgruppe.

Oslos sykkelstrategi 2015 – 2025

 • Flere sykkelreiser kan blant annet bidra til å redusere lokal støy- og luftforurensing
 • Sykkelen kan også være med på å skape mer byliv og bidra til bedre folkehelse
 • Oslo skal bli en sykkelby for alle
 • Oslos sykkelandel skal økes til minst 16 prosent
 • Oslos sykkelveinett skal være tilgjengelig, fremkommelig og trafikksikkert
 • Innbyggerne skal oppleve Oslo som en trygg by å sykle i

I tillegg er miljøaspektet og gode velferdstilbud viktig.

– Vi vet at miljø er viktig for studenter. Derfor er det viktig å skape gode samlingssteder hvor studenter kan møtes. Det å ha et tematisert sted som dette er bra. Fra SHoT undersøkelsen i fjor vet vi at studenter er ensomme. Dette er et sted hvor studenter kan møtes med felles interesser, kan komme og mekke, sier Greff.

Lærer å mekke og spise matpakka

Bike Kitchen er ikke et nytt fenomen i utlandet. I USA og Sør-Europa er denne type kafeer vanlige. I Norge, derimot, er Blindern først ute med Bike Kitchen-konseptet.

På et av stativene henger sykkelen til Håkon Reutz.

Fakta om studenter og sykling

Oslo kommune har som mål at 25 prosent av alle hverdagsreiser i Oslo skal være på sykkel innen 2025.

 • 4 av 10 unge voksne mellom 18–25 år sykler aldri, heller ikke om sommeren. I denne aldersgruppen reiser de aller fleste kollektivt. (RVU 2017).
 • Det er 74 000 studenter i Oslo, men kun 5 prosent av hverdagsreisene deres er på sykkel. Det er mindre enn gjennomsnittet i befolkningen, som er på 7 prosent, og det er vanligere for studenter å reise med bil enn med sykkel. (kilde: RVU 2013 og RVU 2017).
 • Studenter er ofte overrepresentert på sykkelstatistikken i andre storbyer i både inn- og utland. Tilsvarende sykkelandel blant studenter i Uppsala er 40 prosent, 60 prosent i København og 77 prosent i Linköping. (Oslo kommunes sykkelstrategi)
 • Intervjuer med 300 studenter i Oslo viser at manglende sykkelkultur, kompetanse om sykkelreparasjon og tilgang på rimelige og trygge sykler er noen av de viktigste årsakene til at studentene velger andre alternativer enn sykkelen i hverdagen.

Høsten 2018 startet Bymiljøetaten en treårig satsing for å få flere studenter i Oslo til å sykle. Foruten Bike Kitchen Blindern, så har hovedtiltakene vært :

 • Studentsykkelen – en gjenbruksdugnad hvor mer enn 700 sykler har blitt rustet opp og solgt for 500-1500 kr til studenter på campus. Samarbeid m/Renovasjonsetaten og flere sykkelforhandlere.
 • Dakapo – samarbeid med Oslovelo om sykkelutleie til studenter for 500 kr sesongen
 • Sykkelfest for studenter – et studiestartsarrangement med sykkelloppis, gratis sykkelmekk og mange morsomme sykkelaktiviteter
 • Støtte til sykkelservicestasjoner på campus
 • Sykkelkart for studenter
 • Gratis sykkelmekk på ulike campus og studentboliger i byen

Universitetet i Oslo, OsloMet, SiO, Oslo Bysykkel, Statens Vegvesen og flere sykkelforhandlere har vært samarbeidspartnere gjennom hele satsingen.

Kilde: Bymiljøetaten/Studentsamskipnaden i Oslo

– Dette tilbudet er helt magisk. Jeg jobbet tidligere med sykkel og det koster fort 300 kroner å få fikset sykkelen sin, sier Reutz.

Han er fornøyd med å bruke verkstedet på Bike Kitchen.

– Jeg fikk hjelp til å justere ett gir. Det tok kort tid men jeg ville ikke skjønt det selv. Ellers renser jeg bremseklossene som har pepet en stund, sier Reutz.

Les mer: Sykkeltilbud for studenter

Foto: Fartein Rudjord. Reisekalkulator Smart reise
Smart reise
SJEKK DIN REISE!