Kjøp elvarebil – få klimarabatt i kassa!

Snart kan du få støtte på timen hvis du kjøper en elvarebil.

Tekst Ellen Omland

Vurderer firmaet ditt å kjøpe elvarebil? Nå er tiden inne, for støtteordningene for elektriske varebiler har aldri vært så gode som nå.

Fra august åpner Enova en ny, rask og enkel støtteordning hvor du får rabatt på klimakjøpet ditt, som er en del av Nullutslippsfondet. Det blir så enkelt at du i prinsippet kan søke om og få innvilget støtten mens du er hos bilforhandleren for å kjøpe varebilen.

Men det er noen ting du må passe på:

  • Støttetilbudet gjelder firma som er registrert i foretaksregisteret.
  • Den som skal stå som eier av kjøretøyet i kjøretøyregisteret er den som må søke.

Ordningen skal være så enkel at du vet hva du kan få i støtte før du søker, fordi det er standardiserte støttesatser basert på bilens motorytelse.

Vil du bruke ordningen, er det lurt å handle fra august, fordi støttesatsene vil trappes ned over tid.

 

Flere goder for elvarebiler

Godene stopper ikke der. Neste år er det elvarebilen som er vinneren i Oslos bomsystem. Fram til da må elvarebilistene betale en liten takst i bommene. Nå har politikerne i Oslo og Akershus bestemt at de skal få passere gratis fra mars neste år (oppdatert januar, 2020: Takstendringen er utsatt til 1. juni). Dette gjelder i minimum 3 år, og vil forhåpentligvis gjøre at flere kjøper seg elvarebil.

Biler, syklist og en gående ved en bomstasjon i Oslo

Elvarebilene blir vinnerne i bomringen fra mars neste år. Da passerer de gratis i minimum 3 år.

Grønn nyttetransport er bare et av tiltakene som skal få ned klimagassutslippene i Oslo. Innen 2030 skal Oslo redusere klimagassutslippene med 95 prosent.

Klimavennlig varelevering i byen er viktig for å få dette til. Flere bedrifter ser at Oslo kommune har strenge miljøkrav i sine anskaffelser og har allerede tilpasset seg en grønnere hverdag.

Første halvår i år var 16,4 prosent av alle nye varebiler i Oslo elektriske, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken.

I årets klimaundersøkelse blant bedriftsledere i Oslo var det også stor og økende støtte til å gi varebiler med nullutslipp fordeler ved leveranser i sentrale byområder (60 prosent positive).

Kommunen gir tilskudd til lading for eldrosjer og elvarebiler
Smart by
Nå får drosjesjåfører og håndverkere støtte til å lade hjemme

Grønn nyttetransport nytter

I selskapet Maske har de allerede skaffet seg elvarebil. Da de vant kontrakten for levering av renholds-, papir-, og engangsprodukter til Oslo kommune var det avgjørende at de skulle frakte varene utslippsfritt. Det sørget strengere miljøkrav i anbudskriteriene til Oslo kommune for.

– Tidligere har vi hatt en bilpark bestående av dieselbiler gjennom våre transportører. Avtalen fremskyndet prosessen med å kunne tilby nullutslipp, forteller salgssjef Knut Erik Jakobsen i Maske.

elvarebil

– Vi er stolte over å kunne tilby rene elvarebiler gjennom vår avtale med Oslo kommune, forteller salgssjef Knut Erik Jakobsen i Maske. Her sammen med markedsjef Gunn Strand Engen og Åse Bjørnstad, som jobber med anbudskriterier i Oslo kommune. Foto: Oda Hveem

Bransjen har vært stort sett positiv til de nye miljøkriteriene, ifølge rådgiver Åse Bjørnstad i Utviklings- og kompetanseenheten i Oslo kommune:

– De skjønner at de må omstille seg for å kunne konkurrere på Oslo kommunes anbud fremover. Vi forventer at flere leverandører kommer på banen, når de ser at klimavennlig transport gir god uttelling på våre kontrakter.

Ni av Maskes ti varebiler som skal kjøre varene rundt til blant annet kontorer, skoler og barnehager er elektriske. Den tiende er en lastebil som går på biodiesel. Slik bruker Oslo kommune sin innkjøpsmakt til å lokke fram et grønt skifte i bransjen.

Enklere å velge elvarebil

Med ny støtteordning og gratis passering i bomringen for elvarebiler fra neste år blir det enda enklere for bransjen å ta et grønt valg, mener direktør i Klimaetaten i Oslo kommune, Heidi Sørensen.

− Klimavennlig nyttetransport er med på å oppgradere byen vår. De nye tiltakene gjør det enklere for de som skal levere varer til å gå over til å bli grønn nyttetransport. Det blir enklere å oppfylle miljøkravene Oslo kommune setter, sier Sørensen.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten, sier den nye støtteordning fra Enova gjør det enklere å legge om til grønn nyttetransport.

I klimabudsjettet for 2019 ligger det allerede inne flere tiltak som skal gjøre varetransporten i Oslo utslippsfri:

  • egne laste- og losselommer for elektriske varebiler.
  • nye egne ladestasjoner og nye arealer innenfor Bilfritt byliv-området som skal øremerkes varelevering for nullutslippskjøretøy.
  • tilskudd til ladepunkt hjemme for håndverkere og taxisjåfører.
  • tilskudd til ladepunkter på arbeidsplassen for bedrifter.

I løpet av våren har det åpnet to samlastingssentraler for klimavennlig varetransport i Oslo sentrum. Det betyr at varer som skal leveres i  sentrum av blir fraktet med utslippsfri transport. Først blir de kjørt til en «hub» hvor varene blir lastet om til et kjøretøy som er klimavennlig.

Så, hva venter du på?

electric van, elvarebil