Flere busser på veiene for å ta i mot nye passasjerer

Ruter forventer at flere ønsker å reise kollektivt når bomsystemet i Oslo og Akershus endres 1. juni.

Tekst Anne Raaum Christensen

Kollektivtrafikknettet er blitt styrket over tid, og busstilbudet styrkes ytterligere i løpet av mai. Det blir flere busser og hyppigere avganger – særlig i rushtida og i områder av byen hvor det kommer nye bomstasjoner.

Disse endringene kommer 26. mai:

Linje 25 Majorstuen – Furuset T:

 • Frekvensøkning i rushtidene

Linje 28 Fornebu – Helsfyr T:

 • Det innføres 15 min. rute mellom rushtidene mandag-fredag

Linje 30 Bygdøy – Nydalen:

 • 7/8 min. rute i stedet for 10 min. rute i rushtidene.

Linje 34 Tåsen – Ekeberg hageby:

 • 6 min. rute i stedet for 7/8 min. i rushtidene

Linje 54 Kjelsås – Tjuvholmen:

 • 6 min. rute i stedet for 7/8 min. i rushtidene

Linje 71A Mortensrud T – Bjørndal og linje 71B Mortensrud T – Seterbråten:

 • Kjøretidsjusteringer

Linje 73 Brenna – Holmlia stasjon:

 • 7/8 min. rute i stedet for 15 min. rute på strekningen Mortensrud – Hauketo i rushtidene

Linje 74 Kvadraturen – Mortensrud T:

 • 7/8 min. rute i stedet for 10 min. rute i rushtidene

Linje 76 Helsfyr T – Mortensrud T:

 • 15 min. rute i stedet for 30 min. rute mellom Helsfyr T og Bøler T på kveld og i helger

Linje 79 Grorud T – Åsbråten

 • Avgangene som i dag kun kjøres mellom Furuset T og Holmlia stasjon i rushtidene forlenges i begge ender og vil kjøre Grorud T – Åsbråten

Nattbuss Oslo:

Det innføres 30 min. rute i stedet for 60 min. rute på følgende linjer natt til lørdag og natt til søndag:

 • 1N Ullerntoppen – Jernbanetorget
 • 2N Østerås T – Lørenskog sentrum
 • 30N Bygdøy – Jernbanetorget
 • 32N Voksen skog – Kværnerbyen
 • 70N Jernbanetorget – Bjørndal

83N Rådhuset – Fløysbonn

Busstilbudet i Oslo blir bedre

Stadig flere reiser kollektivt i Oslo og Akershus. Økningen i antall påstigninger var på 4,2% fra 2017 til 2018, og det har blitt gjennomført flere tilbudsforbedringer i kollektivtrafikken de siste årene.

Bare i løpet av det siste året har Ruter styrket tilbudet flere ganger: I april 2019, oktober 2018 og mars 2019. I mars styrket Ruter linjene inn mot Oslo – blant annet ble busstilbudet fra Drøbak og Ytre Follo og inn til Oslo forbedret.

spesialrapporten til FNs klimapanel framhever elektrifisering av transport som et viktg tiltak

Det blir flere busser på veiene før bomstasjonene settes opp. Foto: RedInk/ Thomas Haugersveen.

Flere avganger

I slutten av mai gjennomfører Ruter en betydelig styrking av busstilbudet, slik at det skal bli enklere for befolkningen i Oslo og Akershus å reise kollektivt når det blir flere bomstasjoner. Ruter skal både styrke det ordinære busstilbudet, og ha busser klare som kan settes inn ved behov.

Ruter har sett på busslinjene som krysser bomringene, og satt inn ekstra kapasitet og økt frekvens på flere av disse. Det blir satt inn 31 nye busser i ordinær rutetjeneste. Disse bussene settes inn i områder som i størst grad berøres av endringene i bomsystemet. Det blir særlig flere avganger i rushtida.

Smart by
Oslo får Nordens største flåte av elektriske busser

Ekstra busser ved behov

I tillegg har Ruter 23 innsatsbusser klare. Disse bussene skal kunne settes inn på kort varsel i områder hvor det blir ekstra etterspørsel. Det er vanskelig å vite akkurat hvilke konsekvenser det nye bomsystemet vil få, og derfor skal Ruter kunne tilpasse kollektivtilbudet fortløpende.