Lettere læring med Klimaskolen

Skoleelever streiker for klimaet, og bærekraftig utvikling blir tema i alle skolefag fra 2020. Nå får lærerne en egen nettportal som gjør det enklere å undervise i det viktige temaet.

Tekst Signe Marie Sørensen Foto Fartein Rudjord

Klimaskolen.no vil forenkle jobben med å finne gode opplegg, samtidig som det blir lettere å jobbe tverrfaglig, sier naturfaglærer ved Hallagerbakken skole, William Espen Windsor.

lærere tester klimaskolen

– Blir det nesten som en søkemotor? spør kollega Ingrid Ekeberg. – Ja, egentlig. Bare at disse oppleggene er kvalitetssikret, så vi vet at det er trygt å bruke, svarer William.

Han er en av fire lærere fra Oslo som har jobbet med nettportalen. Deres rolle har vært å evaluere læringsoppleggene som finnes hos de ulike organisasjonene, på kommunale og statlige sider, og komme med anbefalinger for hva som skal deles via portalen. Nettstedet er et samarbeid mellom Utdanningsetaten og Klimaetaten og en av kommunens storsatsinger i forbindelse med miljøhovedstadsåret. Den er likevel tenkt som en langsiktig satsing i årene som kommer.

Smarte folk
Take off for klimapilotene

– Det er kanskje en litt stor drøm, smiler Windsor,
– men jeg håper jo at den blir en modell for en statlig kanal med alle fag og alle tema etter hvert.

 

Dette er Klimaskolen.no

 • En undervisningsportal som samler og kvalitetssikrer klimakunnskap knyttet til skolens kompetansemål for ulike trinn.
 • Inkluderer opplegg for alle nivåer – fra barneskole til videregående skole.
 • Portalen vil først og fremst fungere som et verktøy for lærerne, men vil også kunne benyttes av elevene for å se gjennom ressursene og kvalitetssikre egne oppgaver for eksempel.
 • Portalen har også en egen pool av unge Klimapiloter som kan bestilles som foredragsholdere til ungdoms- og videregående trinn. Booking skjer her
 • Portalen og Klimapilotene lanseres i midten av mars 2019, og er noen av de største og viktigste satsningene for Oslo kommune i miljøhovedstadsåret.
 • Målet er å øke klimakompetansen hos lærere og elever i Oslo-skolen.

Økt klimaengasjement

At det nettopp er klimaressursene som i første omgang samles under én paraply, skyldes blant annet at bærekraftig utvilking skal inn i samtlige fag når den nye læreplanen trer i kraft i 2020.

– Dette er en god måte å forenkle prosessen med å få temaet inn i alle fag, mener Windsor.

Nå håper den klimainteresserte naturfaglæreren at byens skoler vil bruke portalen og oppleggene aktivt, slik at engasjementet og endringsviljen kan spire og gro også i fremtiden.

– På de fem årene jeg har jobbet som naturfagslærer har jeg sett et stadig økende engasjement for klima og miljø, både hos lærere og elever, sier han.

Jobber tverrfaglig

Skolestreikene inspirert av svenske Greta Thunberg viser et stadig økende klimaengasjement hos unge verden over.  Samtidig er det behov for å styrke kunnskapen om utfordringene, mener læreren:

Dette får du oversikt over på klimaskolen.no

 • Allerede eksisterende undervisningsopplegg
 • Aktivitetstilbud, alt fra store omfattende opplegg til mindre aktiviteter
 • Klimapiloter som kan bestilles som foredragsholdere
 • Andre ressurser om klima og miljø
 • Vil du booke en klimapilot? – Det gjør du her!

–  På mitt trinn snakkes det mest om plast i havet og klimaendringene, sier han. Med det nye nettstedet på plass ser han lyst på fremtidens klimaforståelse.

– Portalen kan bidra til at det blir enda enklere å sette sammen opplegg og jobbe tverrfaglig med bærekraftig utvikling, utdyper Windsor. Det å få til det tverrfaglige aspektet er ofte viktig, spesielt når man skal ta for seg store temaer som klima og bærekraft er.

 

Portalen skal være brukervennlig nok til at lærerne enkelt kan velge innhold tilpasset trinnet og faget de underviser i. De kan også søke direkte etter opplegg tilpasset de kompetansemålene de ønsker å dekke. I tillegg er det mulig å komme med tilbakemeldinger på portalen, slik at den til enhver tid fungerer optimalt for brukerne, nemlig lærerne.

Å ha alt på ett sted vil blant annet effektivisere arbeidet med læreplanen

Ingrid Ekeberg

Klimaskolen gjør arbeidet mer effektivt

Ingrid Ekeberg er kollega med Windsor på Hallagerbakken og underviser i naturfag på 2.trinn. Hun gleder seg til å kunne ta i bruk det nye arbeidsverktøyet.

lærer tester klimaskolen

Ekeberg synes det er topp at ressursene er tilknyttet kompetansemålene.

– Vanligvis finner vi litt her og litt der, og blir fort sittende på hver vår tue og snekre sammen et opplegg selv, sier hun og forteller videre at lærerne er avhengige av å bruke internett i prosessen, ettersom flere av lærebøkene er ti-femten år gamle og dermed utdaterte på en del tema.

– Til nå har jeg blant annet brukt naturfag.no, viten.no og lett etter fagtekster på nett når jeg skal sette sammen opplegg for elevene. Det ligger også mye bra på YouTube, men dessverre er det meste på engelsk, så det funker ikke så bra på 1. og 2. trinn, forteller hun.

Både Ekeberg og Windsor er overbevist om at portalen vil lette arbeidet betraktelig.

– Å ha alt på ett sted vil blant annet effektivisere arbeidet med læreplanen. Det stresser vi jo gjerne mye med, innrømmer Windsor før Ekeberg legger til at hun gleder seg spesielt mye til å kunne søke etter opplegg tilknyttet de ulike kompetansemålene.

– Da blir jo prosessen med å sette sammen opplegg mye enklere, sier hun før klokken ringer inn til dagens siste time.