Dette gjør det lettere å holde ruta

Det er tre ting som gjelder for at folk skal velge buss framfor bil: Bussen må gå ofte, være rask og komme når den skal. Bare se på 20-bussen!

Tekst Signe Marie Sørensen Foto Thomas Haugersveen

Bussjåfør Øivind Kristiansen har jobbet i Unibuss i femten år, og kjenner linje 20 bedre enn de fleste. Han har merket den kraftige  økningen i antall kollektivreisende, men forteller at passasjerenes humør likevel bare ser ut til å bli bedre.

– Folk har blitt hyggeligere, spesielt de unge. De drar ut proppen i øra og takker for turen, forteller Kristiansen.

Om det gode humøret skyldes tiltakene for økt fremkommelighet på ruta, er vanskelig å si, men han får stadig skryt for å ha kjørt pent. Det kan trolig ha noe med oppgraderingene å gjøre.

20-bussen har fått bedre fremkommelighet i Kirkeveien

20-bussen går daglig mellom Galgeberg og Skøyen.

Bussen skal fram!

Hvis veksten i kollektivtrafikken skal fortsette, må de reisende kunne stole på at de kommer fram når de skal ved å velge kollektivt. God fremkommelighet gir bedre punktlighet. Det er både samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk lønnsomt.

Slik kommer bussen raskere fram mellom Marienlyst og Majorstua

  • Kollektivfelt er etablert i Kirkeveien.
  • Holdeplassen i retning vest er oppgradert og flyttet til før Valkyriegata. Der benyttes den utelukkende av linje 20.
  • Dette gir et enklere kjøremønster i Majorstukrysset og økt sikkerhet for syklistene.

Derfor har kommunen og Ruter jobbet sammen i flere år for at busser og trikker skal kommet lettere fram gjennom bygatene. Tiltakene har blant annet vært etablering av kollektivfelt, ruteomlegging, fjerning av gateparkeringsplasser og endring på holdeplasser. Grepene har ført til færre forsinkelser og mer fornøyde passasjerer og sjåfører.

Bedre fremkommelighet er lønnsomt

På 20-bussen er kjøretiden redusert med 50 sekunder (mediantid), bare mellom Marienlyst og Majorstua. I tillegg bruker de vestgående bussene i snitt 20 sekunder mindre på holdeplassen på Majorstua. Hvert sekund spart er også penger spart, både for samfunnet og kollektivtransporten.

– Ett minutts forsinkelse på en bybusslinje koster oss rundt 1,5 million kroner i året i ekstra driftsutgifter, forteller Sarah Malling, fagsjef for fremkommelighet i Ruter.

Når dårlig fremkommelighet fører til forsinkelser blir kollektivtilbudet mindre pålitelig for de reisende. Ifølge Malling kan dette bli utslagsgivende når valget står mellom bil eller buss.

– En forsinkelse betyr tapt tid og fører til stress. Folk frykter at de vil miste overganger, komme for sent på jobb, måtte melde avbud til møter, komme for sent til hentetid i barnehagen eller miste en treningstime, for den del, sier hun.

Kollektivfelt viser at det rett og slett er mer effektivt å sitte på bussen enn å stå i kø med egen privatbil

Fagsjefen forteller at sammenhengende kollektivfelt gir mest forutsigbar reisetid, og er det mest effektive tiltaket.

Sarah Malling jobber med bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken

Sarah Malling, Ruter

– Eget kollektivfelt gir garantert fremkommelighet i høytrafikk og sikrer at kollektivtrafikken kommer frem når det er rushtid eller hendelser i trafikken. Kollektivfelt viser at det rett og slett er mer effektivt å sitte på bussen enn å stå i kø med egen privatbil, sier Malling.

Det gjør valget enkelt for de reisende.

 

Med nytt signalsystem vil t-banetogene kjøre halvautomatisk
Smart by
Nytt signalsystem skal gi flere avganger og færre forsinkelser

Oversiktlig og trygt med kollektivfelt

Bussjåfør Øivind Kristiansen opplever fortsatt høyt press på flere av holdeplassene, men han er godt fornøyd med at linjen er blitt bedre de siste årene.

– Denne ruta er den greieste å kjøre, sier han og legger til at spesielt rutene som går ned i bygryta er krevende. Det skyldes blant annet dårlige veier og kaotiske kjøreforhold med alle trafikanter i samme felt.

Bussjåfør Øyvind Kristiansen forteller at det er god stemning på 20-bussen.

På linje 20 er Kirkeveien spesielt bra, ifølge den erfarne bussjåføren.

– Her har alle hvert sitt felt, mens andre steder kan syklistene legge seg i kollektivfeltene. Jeg blir jo livredd for å kjøre ned noen, sier han. Da gjelder det å ta det med ro.

Kraftfulle framkommelighetstiltak

  • Et samarbeid mellom kommunen og Ruter for å bedre framkommeligheten for kollektivtrafikken.
  • Startet opp i 2012.
  • Har levert flere tiltakspakker, og 75 prosent av tiltakene er så langt gjennomført eller igangsatt.

Flere tiltak kommer

Prosessen med å sette sammen neste tiltakspakke er allerede godt i gang. Sarah Malling i Ruter forteller at de sannsynligvis vil ha endeplassene som fokusområde i denne omgang.

– Vi ser at flere avganger betyr at vi trenger mer plass. Dette samsvarer også med behovet for lading av el-busser på endeholdeplassene, forklarer hun.

Kristiansen på linje 20 har troen på at flere tiltakspakker vil løfte kollektivtilbudet ytterligere.

– Jeg bare håper det blir satt inn flere busser, så vi får plass til alle, legger han til.

Historisk bilde av den første busslinjen som gikk over Alexander Kiellands plass. Rundkjøring og vei.
Levende by
Dette var Oslos første busslinje