Take off for klimapilotene

Møt gjengen som skal inspirere, motivere og gi kunnskap til Oslo-elever om klima og miljøspørsmål!

Tekst Mari Fossheim Foto Oda Hveem

Her booker du en klimapilot til din skole!

 

Sist høst kunne du lese dette her på KlimaOslo:

«Er du ung, samfunnsengasjert, opptatt av miljø- og klimaspørsmål og glad i å formidle? Vi søker nå Klimapiloter til vårt nye prosjekt Klimaløft i Osloskolen. … () Vi ønsker å høre fra deg dersom du er: Mellom 22-28 år. Student med minimum ferdigstilt bachelor. Bosatt i Oslo-området. Over snittet miljø- og samfunnsengasjert og ønsker å vise ungdom hvordan de kan være en del av klimaløsningen. Trygg på eget fagfelt og glad i å formidle»

Responsen var massiv, og det var tett mellom de gode søknadene.

Det fremsto som en perfekt kombinasjon av det jeg har drevet med hittil, det jeg gjør nå og det jeg vil gjøre framover. Altså en utrolig god mulighet, smiler Ole Erik Lunder, som umiddelbart etter å ha sett annonsen hev seg over tastaturet og skrev søknad.

Selv er han oppvokst på gård i Nes i Akershus og planlegger å bli bonde. Det har gitt ham en spesiell interesse for landbruk, matsikkerhet og klima, både på et lokalt og globalt nivå. 26-åringen er utdannet lærer med hovedfag i geografi. Han har studert globale klimaendringer i Australia og er nå masterfagsstudent ved NMBU i agroøkologi, et studie som tar for seg matproduksjon i et bærekraftig perspektiv.

Over snittet miljø- og samfunnsengasjert, altså – og glad i å formidle.

Ole Erik Lunder

Ole Erik Lunder vil lære Osloelevene om gode virkemidler for å fremme et bærekraftig landbruk som gir matsikkerhet, også i framtiden.

Sammen med tre andre utvalgte med tilsvarende, men likevel ulike bakgrunner – Emilie Hernes Vereide, Hauk Are Fjeld og Ingrid Holtan Søbstad – skal Lunder nå straks ut i Osloskolen med ett mål for øyet: sette klima på timeplanen.

Flere ganger har jeg som dykker sett noe som glimtet på havbunnen og tenkt «wow – der er det noe kult!», men så har det vist seg å være plast.

Ingrid Holtan Søbstad, klimapilot

 

Klimaløft i Osloskolen

I forbindelse med at Oslo nå er Europeisk Miljøhovedstad lanserer Klimaetaten og Utdanningsetaten «Klimaløft i Osloskolen». Gjennom satsingen skal klimapilotene møte elever i ungdomsskolen og på videregående skoler.  Foredragene handler om klima- og miljøutfordringene verden står overfor og hvordan Oslo kan være en del av løsningen. Besøket varer en time og er gratis for skolene. Flere skoler har allerede benyttet sjansen til å hyre seg en klimapilot.

Dag Hovdhaugen

Dag Hovdhaugen, assisterende direktør Utdanningsetaten, tror at unge formidlere som tilbyr spennende kunnskap er en god måte å nå fram til ungdommene.

Barn og unge sitter med nøkkelen til framtiden. De skal være med å forme Oslo til å bli en nullutslippsby. Derfor vil vi ruste elevene med oppdatert kunnskap som gjør dem i best mulig stand til å møte fremtidens miljøutfordringer. Samtidig vil vi inspirere dem til å se mulighetene som vil komme: nye teknologiske løsninger og nye yrkesmuligheter, forteller Dag Hovdhaugen, assisterende direktør i Utdanningsetaten. Han presiserer at ordningen skal støtte opp om eksisterende tilbud:

Klimapilotene vil styrke den allerede gode opplæringen Oslos elever får om klima og miljø.

Fra mars drar klimapilotene ut på skolebesøk.

De ferske klimapilotene Ingrid, Hauk, Ole Erik og Emilie har fått mandat til å farge foredraget på sin måte samtidig som de formidler den gjeldende og omforente kunnskap om feltet. Det er suksessoppskriften.

Slik booker du en klimapilot

Vil du ha besøk av en av klimapilotene på din skole?

Klimapilotene skal gi grunnlag for å mene noe

Emilie Hernes Vereide har vokst opp i Oslo. Hun ser frem til å fortelle om sine dype fascinasjon  for havet og det maritime livet. 26- åringen startet sin karrière som ballettdanser. Hun kom inn på Kunsthøyskolen, men endte opp med en 160 graders omdreining i karrièrevalget. Selv om dansen fremsto som det riktige valget, elsket hun også å dykke. Spørsmålet ble: kunne hobbyen bli yrke og yrke til hobby?

Dans var noe jeg hadde drevet med hele min barndom og ungdomstid, men jeg har alltid vært interessert i havet og drevet med dykking. Jeg har alltid hatt en dragning mot havet, som er en ganske ukjent, men likevel helt enorm verden. Det tiltrekker meg veldig.

Smarte folk
Klimaetaten søker Klimapiloter

Da beslutningen om den store endringen var tatt, tok hun bachelor i biologi i København. Her jobbet hun også som formidler og guide ved akvariet ved siden av studiene. Derfra gikk turen til Svalbard for feltkurs og masteroppgave. Nå er det Oslo som er den faste basen. Vereide er første års masterstudent ved biovitenskap på Universitetet i Oslo.

Emilie Hernes Vereide erfarte at veien blir til mens man går, eventuelt mens man danser. Hun startet karrièren som ballettdanser før hun bestemte seg for å bli marinbiolog.

Også skal hun også undervise Osloungdom om klima og miljø, da. Det ser hun veldig fram til:

Det blir veldig spennende! Jeg skal ikke prakke på dem min mening, men jeg skal gi dem grunnlaget for å mene noe. Jeg skal inspirere dem til å tenke selv. Det motiverer meg.

Mosjon og friluftsliv
Vinterferie i Oslo? Her kan du dra på mikroeventyr

Opplyste Oslo-elever

En både global og lokal miljøutfordring som har opptatt mange de siste årene er plast og mikroplast.  Ingrid Holtan Søbstad fra Høvik har gått grundig til verks når det gjelder temaet. I sin biologiutdannelse fra NTNU har hun valgt å fokusere på plast i havet, og jobbet i organisasjonen Nordic Ocean Watch ved siden av studiene. Nå tar hun master i marinbiologi på UiO og befinner seg for øyeblikket på Svalbard.

Ingrid Holtan Søbstad

Ingrid Holtan Søbstad har ved siden av studiene jobbet frivillig for Nordic Ocean Watch og erfart hvor stort plastproblemet er.

Jeg har alltid vært glad i natur, dyr og opptatt av miljø og drevet med dykking og snorkling. Flere ganger har jeg som dykker sett noe som glimtet på havbunnen og tenkt «wow – der er det noe kult!», men så har det vist seg å være plast, rett og slett. Det er leit å se hvor mye av plasten som ender opp i havet, sier Søbstad og legger til at plast likevel er et håndfast og konkret problem:

Det finnes ingen plastskeptikere, for å si det sånn.

Giftstoffer i blåskjell

Nå forsker Søbstad på blåskjell, et dyr mange er opptatt av fordi det er mat. Men det er også et dyr som selv spiser ved å filtrere vann, noe som gjør det ekstra spennende å forske på det.

Det gjør det mulig å finne giftstoffer og nanopartikler i blåskjellet som kommer direkte fra havet det lever i.

 Jeg gleder meg veldig mye, både til å formidle alt det jeg brenner inne med og til å få ungdommene til å åpne blikket.

Hauk Are Fjeld, klimapilot

Fellesnevneren for de fire klimapilotene er formidlingstrang, faglig tyngde, miljøengasjement og sist men ikke minst en genuin nysgjerrighet:

 Jeg satt på t-banen her om dagen og kom i prat med en fyr. Så gikk praten over i å snakke om klimaendringer. Han syntes det var dumt at Arktis smeltet og alt dette her. Men han sa også at «men det har jo vært varmt før, så jeg vet ikke hvor mye av dette som er menneskeskapt.» Da begynner en jo å skjønne hvor viktig det er med riktig og god formidling på dette området. Vi skal definitivt gjøre en viktig jobb, forteller Hauk Are Fjeld.

Hauk Are Fjeld.

Hauk Are Fjeld har i tillegg til bachelor i biologi og snart bachelor i statsvitenskap, startet eget foretak hvor han jobber med film og formidling.

Fjeld er fra Bø i Telemark og startet som journalist i lokalavisa, og tok bachelor i biologi ved UIO. Der fant han ut at han ville få på mer bredde framfor å gå dypere til verks innen biologien:

Jeg fant ut at jeg ikke ville forske på dyr, planter og sopp som sådan. En stor mangelvare blant naturvitere mener jeg er forståelse for samfunnsprosessene relatert til klima- og miljøutfordringer. Derfor startet jeg på en bachelor i statsvitenskap. Holdninger, verdier og politisk atferd er spennende områder jeg borrer i, og som jeg synes er veldig interessante fra et miljøperspektiv.

Smart by
Ser du hvorfor skolen til disse elevene skiller seg ut?

Dokumenterer klimaendringer

Samtidig som Fjeld begynte på en ny retning med studiene, startet han å dyrke en annen lidenskap, nemlig film og formidling. Videokronikker, reportasjer og sosiale medier er områder der han liker å utfolde seg.

Jeg startet mitt eget firma, Haukeblikk, egentlig som en hobby. Men jeg forsto raskt at dette kunne være både innbringende og spennende å jobbe dedikert med, nikker han.

Med kamera på slep har Fjeld reist til flere verdenshjørner og dokumentert klimaendringer. Nå vil han fortelle Osloungdom om sine erfaringer:

– Jeg gleder meg veldig mye, både til å formidle alt det jeg brenner inne med og til å få ungdommene til å åpne blikket. Alle skal selvsagt få mene det de vil, men de må først ha kunnskap om det de skal mene noe om. Det tror jeg er spesielt viktig når det kommer til klimautfordringene.

Her booker du en klimapilot!