Avfallsanlegg med skibakke på taket

Avfallshåndtering fra 600 000 københavnere blir slalåmbakke når Amager Bakke åpner på nyåret.

Tekst Julie Messel Foto Amager Resource Center

Med en prislapp på 4,5 milliarder danske kroner og en årlig håndtering av 4-500.000 tonn restavfall fra 600.000 innbyggere er anlegget som et fyrtårn å regne i nordisk renovasjonssammenheng.

– Vi tar aktivt del i den grønne omstillingen av Danmark ved å bidra til et bedre miljø og klima for kommende generasjoner. Det tar vi på alvor, sier direktør Jacob Hartvig Simonsen, i Amager Resource Center (ARC) til KlimaOslo.

Amager Resource Center eies av de fem kommunene Dragør, Fredriksberg, Hvidovre, Tårnby og København. Nå er de fem gått sammen om å finne en ekstra måte å bruke forbrenningsanlegget på, slik at den kommer enda flere til gode. Resultatet blir altså skiløyper. I et land som stort sett er padde flatt, er tanken på en slalåmbakke midt i byen overraskende i seg selv.

Ikke kunstsnø – men plast

Anlegget har fått navnet Amager Bakke / COPENHILL. De som bekymrer seg for klimagassutslipp ved produksjon av kunstsnø, kan ta det hele med ro.

– Nei, det passer ikke så godt inn i dette bildet. Det skal vi ikke bruke, sier kommunikasjonssjef i ARC, Morten Kraemer Nielsen.

Dekket i slalåmbakken Amager Bakke blir utelukkende gress og plast.

Nedover taket av det enorme anlegget skal man kunne stå på slalåmski hele året. Bakken blir 85 meter høy. Utsikten herfra er med andre ord formidabel. Under den 123 meter høye pipa blir det kafè. Løypearkitektene har tidligere tegnet bakker i Vail, Beaver Creak i Colorado, i Åre og Sälen i Sverige, og vårt eget Trysil.

– Her skal det gå fire løyper, med tilliggende heisanlegg. Det blir natursti i ytterkantene av løypa, og sågår en 80 meter klatrevegg i verdensklasse på utsiden av anlegget, forteller Jacob Hartvig Simonsen.

Det nye forbrenningsanlegget er godt synlig i Københavns skyline.

Det nye forbrenningsanlegget er godt synlig i Københavns skyline.

Følger med på Klemetsrud

Direktør Simonsen er stolt over hva de nå gjør på Amager, men også spent på hva som skjer på forbrenningsanlegget på Klemetsrud i Oslo. Klemetsrud er med i et forprosjekt for fullskala fangst og lagring av CO2 fra avfallsforbrenningen. Det kan gjøre Oslos avfallssystem karbonnegativt. Energien fra forbrenningen brukes til fjernvarme.

Jacob Hartvig Simonsen, direktør i Amager Resource Center

– Vi synes det er veldig interessant det som nå skjer på forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Det beste er jo å forebygge, at det ikke kommer avfall til forbrenning, men når materialene er så slitte at de ikke lenger kan gjenvinnes, er det fornuftig å utnytte energien. Den energiproduksjonen skal vi hele tiden forsøke å gjøre mere klimavennlig, og Klemetsrud er et av de flotteste eksemplene på det, sier han.

– Dersom det blir fullskala karbonfangst på Klemetsrud, ønsker dere å bruke den samme teknologien i Danmark?

– Vi har ikke besluttet valg av teknologi ennå, så det kan jeg ikke si. Men som sagt følger vi tett med på det som skjer på Klemetsrud, sier Jacob Simonsen.

CO2-rensing fra avfallsforbrenning

  • Europa har i dag over 450 energigjenvinningsanlegg som behandler ca. 90 millioner tonn restavfall per år.
  • FNs klimapanel skriver i sin spesialrapport om 1,5-gradersmålet at den  type karbonfangst og -lagring som Oslo kan få til på Klemetsrud er en nisjemulighet med høy effektivitet og færre utfordringer enn andre prosjekter for karbonfangst.
  • 58 prosent av restavfallet i Oslo er biologisk. Det innebærer at det inneholder COhentet fra atmosfæren gjennom fotosyntese. MedCO2-fangst og -lagring ved forbrenningen blir avfallssystemet dermed karbonnegativt, fordi det fjerner COfra atmosfæren.

Akkurat som i Oslo gjenvinnes energien fra forbrenningsprosessen. Amager Bakke produserer både strøm og fjernvarme, og kan variere hvor mye den leverer av de to energibærerne ut fra behovet i markedet.

– Varmen herfra ivaretas, før store røranlegg fjerner røyken for avfallstoffer som Nox, saltsyre, kvikksølv og svoveldioksid. Strenge miljøkrav gjør at utslipp registreres før røyken går ut i lufta, forteller direktøren.

 

Norsk beundring for forbrenningsanlegget

Anlegget er imponerende, den sirkulære tenkningen er misunnelsesverdig, synes fagrådgiver Roy Ulvang i Avfall Norge.

– Det er imponerende at de har bygget et state of the art-anlegg på denne størrelsen og med slike dimensjoner, sier Ulvang om Amager Bakke.

spesialrapporten til FNs klimapanel framhever elektrifisering av transport som et viktg tiltak
Oslo i verden
Dette kan Oslo og verdens byer gjøre for å begrense den globale oppvarmingen

Han synes det er flott at danskene har greid å integrere et industrianlegg i et nærmiljø, og at anlegget gjennom skibakke og klatrevegg utgjør et spennende tilbud til publikum og nabolag.

Roy Ulvang, Avfall Norge

– Alle er enig at avfallshåndtering er en viktig samfunnsoppgave, men ingen vil ha det i nærområdet. Derfor synes jeg det er inspirerende at de har fått til å kombinere tung industri og boligbebyggelse, sier han

Han understreker:

–  I den sirkulære økonomien spiller ressursutnyttelse og gjenbruk en stor og viktig rolle, og der er Amager Bakke til inspirasjon, sier Ulvang.

 

Karbonfangst og -lagring

  • CO2-fangst og lagring innebærer å fange utslippene fra en industrivirksomhet eller et kraftverk for så å transportere disse utslippene til et egnet lager.
  • Fangst: man separerer CO2 fra andre utslipp der utslippene finner sted
  • Transport: når CO2 er separert kan den komprimeres og transporteres via rørledning, med lastebiler eller med skip til egnet lager
  • Lagring: CO2 pumpes ned i dype geologiske formasjoner, f.eks. tomme oljefelt, for å lagres permanent
  • I Norge har man til sammen fanget og lagret over 20 millioner tonn CO2 på Equinors offshorefelt Snøhvit og Sleipner siden 1996.