Her kan du lære alt om klima

Nå starter byggingen av Oslos nye klimastorstue, Klimahuset. Her kan du lære alt om vær og klimafenomener – både de langsomme naturlige og de raske menneskeskapte.

Tekst Mari Fossheim Foto Fartein Rudjord

– Nå nærmer det seg med stormskritt. Første offisielle spadetak tas i løpet av november og området er klargjort for bygging. Oslo får snart sin egen klimastorstue og det er helt fantastisk, smiler Torkjell Leira, prosjektkoordinator for Klimahuset ved Naturhistorisk Museum.

Han og resten av teamet gleder seg stort til å fylle bygget opp til topps med inspirerende utstillinger, opplæring og den brede klimadebatten. Her skal det bli aktivitet og utstillinger for folk i alle aldre: fra de aller minste barna, via skoleelever på barne- og ungdomstrinn til fagmiljøer og organisasjoner.

Torkjell Leira, prosjektkoordinator Klimahuset

Ambisjonen er at Klimahuset skal være for klima det Litteraturhuset er for kultur her i Oslo, forteller prosjektkoordinator Torkjell Leira

– De faste utstillingene vil være forskningsbaserte. De skal skape undring, engasjement og inspirasjon og snakke til oss som enkeltmennesker og samfunnsborgere. Disse utstillingene vil i stor grad henvende seg mot barn og unge, forklarer Leira.

Klimahuset

  • Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).
  • Huset er på 650 kvadratmeter. Bygget er formet for å få optimal solinnstråling til solcellepaneler på̊ taket. Byggeplassen vil være fossilfri.
  • Gjennom innovativ og kortreist materialbruk, samspill mellom høyteknologi og lavteknologi, og med en stor andel treverk, skal Klimahuset vise vei til framtidens byggeløsninger. Kilde: nhm.uio.no

I tillegg til spesialsydde undervisningsopplegg koblet opp mot skolenes læreplaner, vil elevene lære om klimaendringene rundt oss som et resultat av både naturlige prosesser og menneskeskapt påvirkning.

Ambisjonen er at utstillingen skal gjøre hver enkelt i stand til å forstå sammenhenger og konsekvenser av endringer og påvirkninger. Klimahuset skal også være plattform for friske debatter, foredrag, workshops og filmvisninger for alle som ønsker det.

Raus pengegave

Men det har vært en langvarig prosess så langt.  Helt fra den første pengegaven ble donert av investor Jens Ulltveit- Moe for nesten ti år siden, et beløp på 50 millioner egentlig øremerket bygget Veksthuset. Derfra gikk det trått noen år og byggingen av Veksthuset lot vente på seg.

Først da nåværende museumsdirektør Tone Lindheim startet i stillingen i 2015 ble det fortgang i sakene. Ulltveit-Moe flyttet pengene over i Klimahuset, et prosjekt som var helt tråd med hans mål og ambisjoner om å inspirere, motivere og opplyse de yngre generasjonene om klimaendringer. Så la han til 20 millioner i samme slengen.

Slik skal Klimahuset se ut

Slik skal Klimahuset se ut. En arkitektkonkurranse avgjorde at det var arkitektkontorene Lund Hagem og Atelier Oslo, samt designkontoret Expology som hadde vinnerprosjektet.

Flere store, tunge næringslivsaktører ble med på spleiselaget før Oslo kommune la drøye 24 millioner inn i sitt budsjett for de kommende 4 år.

Området rundt vil også ha stor betydning for utstillingene. Hele formidlingskonseptet starter utenfor

Tone Lindheim, direktør Naturhistorisk Museum

– Pengegaven fra Jens Ulltveit-Moe, bidrag fra Sparebankstiftelsen, Statkraft, og OBOS finansierer byggingen av huset og utearealet. Oslo kommunes rause bidrag utgjør ryggraden i vårt formidlingsopplegg, forteller museumsdirektør Tone Lindheim, og viser fram området hvor bygget skal stå.

 

Opplevelser for alle

  • Uteområdene rundt Klimahuset vil formidle vær- og klimafenomener gjennom lek, aktiviteter og kunstneriske installasjoner.
  • Utstillingene inne skal gi forståelse for både de langsomme, naturlige klimaendringene og de raske, menneskeskapte. Hovedmålgruppen er unge.
  • Huset vil også̊ inneholde spektakulære audiovisuelle presentasjoner og en markedsplass for løsninger på̊ klimautfordringene – både for individer og samfunn.
  • Klimahusets foajé og amfi vil gi rom for debatter, seminarer, foredrag, filmvisninger, fortellerstunder, byttemarkeder, pop-up utstillinger og mye annet. Kilde: nhm.uio.no

Bak et gjerde i Botanisk hage

Bak et høyt gjerde i Botanisk hage på Tøyen, mellom Brøggers hus og den tomten som i framtiden skal romme Veksthuset, skal det hele skje: Et 650 kvadratmeter stort signalbygg – Oslos egen klimastorstue.

– Jeg er veldig glad for at dette skjer. For flere år siden var jeg i Amsterdam på et vitensenter som minner litt om det dette skal bli, og jeg tenkte at noe slikt burde vi ha i Oslo også. Utstillinger som ikke er belærende og kjedelige, men interessante og spennende for nye generasjoner, sier Jens Ulltveit-Moe og skuer utover byggetomta.

Mest av alt vil han at Klimahuset skal gi de unge besøkende en skikkelig aha-opplevelse. Litt som den han selv opplevde da han leste FN-klimarapport i 2003.

– Jeg brukte å argumentere med at dette er noe «venstresiden har funnet på», eller «dette vil kunne løses med ny teknologi». Så leste jeg den rapporten og ble helt rystet, forteller investoren og businessmannen.

Levende by
Her er landets eldste botaniske hage

Siden har det ikke vært mulig for han å lukke øynene for det som skjer lokalt, nasjonalt og globalt i en forrykende fart.

– Jeg har gitt opp min generasjon. Men nå må vi la nye stemmer komme til. Det vil jeg at Klimahuset skal legge til rette for.

Meninger
En tidligere klimafornekters bekjennelser

Forbildeprosjekt

Fortsatt er det flere trær på tomten, men de skal få stå trygt og integreres i utformingen. Dette er en fossilfri byggeplass hvor så mye av vegetasjonen som mulig blir ivaretatt, noe som selvsagt krever sitt av både entreprenører og prosjektteam. Klimahuset er et forbildeprosjekt i FutureBuilt og et nullutslippsbygg i henhold til kriteriene i Zero Emissions Buildings (ZEB).

– Det har vært viktig å gjøre dette helt rett selv om det kan være kronglete å sørge for at det ble brukt mobile fliskuttere drevet på biodiesel for eksempel. Det er dessverre slik at de mest miljøvennlige løsningene er dyrere, erkjenner Leira og legger til:

­– I tillegg har det vært viktig å ivareta flest mulig trær, enten ved å la de få stå i fred eller klare å flytte dem til mer hensiktsmessige steder. De siste ukene har vi forberedt en punktfundamentering av  huset slik at trærne rundt ikke skal skades.

En person som går med paraply. Snø på bakken
Klima i klasserommet
Hva er egentlig forskjellen på vær og klima?

Skarp arkitektkonkurranse

Bygget er ventet å stå klart ved utgangen av neste år, i selveste Miljøhovedstadsåret 2019. Offisiell åpning blir imidlertid våren 2020.

­– Klimahuset vil ha solceller på taket og vil hente varme fra varmepumper eller fjernvarme. Materialene i bygget er lagt opp til å være mest mulig klimavennlige, forklarer Leira, og peker på plansjene han har foran seg.

Etter en arkitekt- og utstillingsdesignkonkurranse var det konseptet «Mønstre i bevegelse» laget av arkitektkontoret Lund Hagem, Atelier Oslo og designkontoret Expology, som stakk av med den gjeve seieren. Bidraget utmerket seg i skarp konkurranse med flere andre arkitektkontorer, blant annet Snøhetta, med sin ydmyke og lavmælte tilnærming til oppgaven:

­– Bygget tilpasser seg fint i omgivelsene og holder seg på ett plan, noe som gjør det brukervennlig og lettere å drifte, sier Lindheim, og presiserer at det ikke bare er innendørs ting vil foregå:

­– Området rundt vil også ha stor betydning for utstillingene. Hele formidlingskonseptet starter utenfor. Her vil det være fokus på vær og vind og vann. Det vil tilrettelegges for de minste barna slik at de kan klatre og utfolde seg i røffere robuste elementer.

Ungdommens utstilling

Utstillingen «Fremtiden er nå» henger framme på hvite trevegger i gamle Tøyen hovedgård som ligger midt inne i Botanisk hage. Dette er Oslo-ungdommenes egne refleksjoner om klimaendringer og matsikkerhet, og utstillingen betraktes som startskuddet for oppvarmingen til Klimahuset. For det er nettopp slike utstillinger det vil bli viet plass til når Klimahuset står klart.

­– Elever fra Elvebakken, Blindern og Hersleb videregående skoler har deltatt med bilder og tekster om klimaendringer. Det var en veldig spennende og lærerik prosess også for oss. Vi ble overrasket over hvor mye mange visste, men også over at en del hadde begrensede kunnskaper. Spriket var stort, forteller Leira.

Utstillingen "Fremtiden er nå"

Elever fra Elvebakken, Blindern og Hersleb videregående skoler har deltatt med bilder og tekster om klimaendringer til utstillingen «Fremtiden er nå». Det er denne type utstillinger vi vil se i Klimahuset.

Elevene har satt sine ord på store og små problemer knyttet til klima og eget og andres overforbruk:

Når klimaet er kaldt så blir det is

Når klimaet er varmt blir isen sakte, sakte, sakte mindre og mindre

Hvis klimaet blir varmere mister vi alle naturlige skøytebaner

Står det skrevet i en hvit ramme. På en annen står det bare:

Ta sykkel da

Klimahuset blir et skall for klimaformidling

Også klimaskeptikerne skal inviteres inn i storstuen, ifølge direktør Lindheim:

­­– Det er ingen tvil om at det er behov for et Klimahus hvor det er rom for frisk debatt med mange forskjellige stemmer, uansett overbevisning. Vi har ikke hatt en slik arena tidligere, og klima er noe som angår oss alle, globalt, nasjonalt og lokalt. Det er bare å åpne en avis så ser vi hvor aktuelt og viktig klima er. Vi vil bidra til å skape undring, innsikt og forståelse ved å gi forskningsbasert kunnskap om klima og klimaendringene. Det er vårt mål.