Sparer tid, penger og miljø med el-lastesykkel

Høyskolen Kristiania hadde behov for rask og smidig internpostlevering mellom høyskoleområdene. Løsningen ble en elektrisk lastesykkel. Med Oslos nye tilskuddsordning ble det også en god deal.

Tekst Mari Fossheim Foto Oda Hveem

Tenk på den som en krysning mellom budbil og sykkelbud, og en smart måte å løse bytrafikken på. El-lastesykler sparer byen for unødvendig forurensning, men sparer også bedriftene for tid og penger.

– Vi bruker mindre enn fem minutter til neste campus. Med bil tar det minst 15, og så må du finne parkering. Reiser vi kollektivt må vi også regne minst det dobbelte. Men med denne sykkelen kan vi kjøre helt til døra, og få med oss alt vi trenger, forteller Eirik Danielsen, avdelingsleder for studentservice og resepsjonstjenester ved Høyskolen Kristiania.

Jeg var ikke i tvil om at dette var noe for oss. Vi bruker ikke mer enn fem minutter til neste campus og får med oss det vi trenger.

Eirik Danielsen

Småleveranser utgjør rundt en firedel av vareleveransene i Oslo, og bare i Oslo sentrum er det 50 000 vareleveranser hver dag. Mye av utslippet fra budbiler, taxiturer og småkjøring kan unngås med elektrisk kraft.  Nettopp derfor tilbyr Oslo kommunes Klima -og energifond økonomisk støtte til bedrifter som vil skaffe seg en elektrisk lastesykkel til frakt av varer, med et mål om at el-lastesykler skal erstatte bilbruk. Det anslås at hver bil som erstattes av elvaresykkel sørger for CO2 reduksjon på rundt 6 tonn.

Mange vil saste på el-lastesykler

Med en støttesats på 10 000 kr per sykkel, begrenset til 30 prosent av kostnaden kan bedrifter søke støtte til maksimalt 10 sykler. Det er det flere bedrifter som har bitt seg merke i og benyttet seg av. Så langt er det gitt tilsagn for 73 nye el-lastesykler, fordelt på 51 søknader, etter at tilskuddsordningen ble lansert i sommer.

Ny tilskuddsordning for elektrisk lastesykkel

  • Det gis tilskudd på 10 000 kroner per sykkel, begrenset til maksimalt 30 % av kostnadene til kjøp av sykkel. Det vil si at dersom bedriften f.eks. kjøper en sykkel til mindre enn 33 330 kroner så vil tilskuddet beregnes til 30 % av kostnaden. En sykkel til 20 000 kroner vil da gi et tilskudd på 6 000 kroner.
  • Tiltaket gjelder kjøp av nye elektriske lastesykler ferdig monterte fra butikk. Det gis ikke tilskudd til kjøp av brukte sykler, byggesett eller kjøp gjennom privatperson.
  • Det gis tilskudd til maksimalt ti elektriske lastesykler per bedrift.
  • Tilskuddet gjelder kun ved kjøp av elektrisk lastesykkel. Det gis ikke tilskudd til ordinær elsykkel.
  • Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til kjøp av elektrisk lastesykkel, kan den ikke få støtte fra Klima- og energifondet.

Eirik Danielsen hos Høyskolen Kristiania valgte en elektrisk lastesykkel med romslig lasteplan og lett justerbar sete- og styrehøyde, slik at den sømløst kan brukes av flere. Viktige kriterier var også at sykkelen krevde lite vedlikehold og var enkel å manøvrere i bytrafikken. Han er storfornøyd med kjøpet og utelukker ikke at det blir flere.

 

God reklame

– Det skjedde noe da Høyskolen Kristiania kjøpte opp Westerdals og vi fikk flere campuser. Selv om de ikke ligger langt fra hverandre geografisk måtte vi veldig ofte benytte oss av kollektivtrafikk, budtjenester eller at ansatte måtte kjøre selv. Det var verken bærekraftig eller tidseffektivt, forteller Danielsen.

Den store mengden internpostlevering, varelevering og småinnkjøp gjør at den elektriske lastesykkelen stilig merket med «Høyskolen Kristiania» kjører gjennom Oslos gater flere ganger daglig, noe Danielsen ser på som super profilering:

e-lastesykler kommer raskt fram i Oslo sentrum

Eirik Danielsen sykler for Sagene Sykkelklubb i tillegg til å sykle på jobben.

– Vi synes i bybildet. Det er bra branding!

Vare- og lastebiler står for 30 prosent av klimagassutslippene fra transport i Oslo. Tilskuddsordningen for el-varesykler er ett av de foreslåtte virkemidlene i tiltaksplanen for en mer effektiv og klimavennlig nyttetransport, som Klimaetaten leverte i år.

Kommunen har lagt tre millioner i potten til bedriftsinnkjøp av el-lastesykler. Bedrifter må selv begrunne hvorfor de søker tilskudd og hva de tenker å bruke sykkelen til. Søknadene blir vurdert individuelt.

Mann som bærer en pappeske ut av en åpen elvarebil
Klimabudsjettet
Her er fordelene for de som velger elvarebil

Utlån i resepsjonen

Slik søker du

  • Sammen med søknaden skal søker beskrive planlagt bruksområde for sykkelen og hvilken type biltransport sykkelen erstatter.
  • Kvitteringer/fakturaer for alle kostnader i forbindelse med kjøpet må tas vare på for innsending med ferdigmelding slik at du kan få utbetalt støtten. Kvitteringer/faktura må være spesifisert med varetype og mengde. Dokumentasjon av kostnader som ikke er i samsvar med norske lover og forskrifter kan ikke inngå i kostnadsgrunnlaget for beregning av tilskudd.
  • Sammen med ferdigmeldingen skal det leveres en erfaringsrapport basert på 6-8 ukers bruk av sykkelen.
  • Søknadene vurderes individuelt, og da målet er å erstatte bilbruk vil dette tillegges vekt.
  • Tilsagn er gyldig i ett år. Det vil si at søker har ett år på å gjennomføre tiltaket og sende inn ferdigmelding.

Hos Høyskolen Kristiania var det økonomidirektøren som bet seg merke i den nye tilskuddsordningen. Han tok det opp med Danielsen, som er leder for resepsjonstjenestene og kanskje den i organisasjonen med størst behov for budtjenester.

– Jeg var ikke i tvil om at dette var noe for oss. Vi bruker ikke mer enn fem minutter til neste campus og får med oss det vi trenger, sier Danielsen som har løst el-lastesykkel-logistikken med en egen utlånsordning via resepsjonen.

På sikt blir det kanskje flere el-lastesykler og vanlige elsykler også. Høyskolen Kristiania har nærmere 10 000 studenter og nesten 500 ansatte. I Oslo har høyskolen fire campuser innen ring 2.

– Vi har lagt til rette for sykkelbruk i hele organisasjonen, og har blant annet sikker sykkelparkering for ansattes sykler, mulighet for sykkelvask og gode garderobefasiliteter. I tillegg støtter vi deltagelse i sykle til jobben-aksjonen gjennom bedriftsidretten. Likevel har vi mange ansatte som kommer pendlende til byen og ikke har mulighet til å ha med sykkelen på jobb. Flere ansatte har sagt på halvfleip at vi burde ha vår egen el-bysykkelordning, og jeg ser jo behovet, sier Danielsen som selv er ivrig syklist.

– Jeg sykler for Sagene Sykkelklubb og er leder for Bedriftsidrettslaget på høyskolen, så min motivasjon på dette området er betydelig, smiler han.

Kriterier for å søke

1. Bedriften må holde til i Oslo og være registrert i enhetsregisteret (Brønnøysundregisteret). Privatpersoner, statlige byggeiere, kommunale aktører og borettslag/sameier kan ikke søke.
2. Bedriften kan ikke bestille den elektriske lastesykkelen, eller på noen annen måte starte med tiltaket, før søknaden er innvilget.

 

Lavt tyngdepunkt

Danielsen har fått på seg jakka og lastet på dagens internpost og noen andre småsaker. Nå går turen fra Campus Kvadraturen til Campus Vulkan.

– Sykkelen har et lavt tyngdepunkt, er veldig lett å håndtere og god å sykle. Jeg prøver å motivere flere ansatte til å teste den ut. For har man først testet en elsykkel og blitt gjort kjent med den, blir det enklere å dra de erfaringene videre og kanskje gå til innkjøp av sin egen elsykkel, sier Danielsen og svinger ut i den hektiske Prinsens gate.

Nå skal posten leveres.