Disse rørene skal varme opp naboens stue når du er på nettet

I et gatekryss på Fagerborg i Oslo legges det isolerte stålrør ned i bakken. Snart vil din strømming på nettet gi en strøm av kokvarmt vann gjennom rørene.

Tekst Julie Messel Foto Julie Messel / DigiPlex

Noen kilometer nordøstover, på Ulven,  er flere tusen harddisker samlet i samme datasenter. Næringsbygget er som et eksternt datarom for tusenvis av bedrifter og  privatpersoner over hele Norge.

Datamaskinene produserer mye varme, som frem til nå har gått til spille. Serverne er blitt kjølt ned og overskuddsvarme sendt rett ut i lufta. Uttrykket «å fyre for kråkene» har sjeldent passet bedre.

– Det blir det slutt på. Dette har vi ønsket oss lenge, sier Gisle M. Eckhoff i DigiPlex Norge.

Overskuddsvarme fra datasenteret på Ulven skal brukes i fjernvarmenettet

DigiPlex sine lokaler på Ulven i Oslo

Overskuddsvarme av Oslo-leiligheter

Snart skal nemlig energien skapt i datasenteret på Ulven varme opp 5000 Oslo-boliger.  DigiPlex har inngått avtale med energisselskapet Fortum Oslo Varme om gjenvinning av overskuddsvarme.

– Hver gang du er på nettet, strømmer en tv-serie eller bruker en skytjeneste, så starter en prosess i et datasenter. Prosessen skaper varme. Nå skal ikke varmen lenger slippes ut i atmosfæren, men sendes tilbake til forbrukeren som fjernvarme.

– Vi må alle gjøre det den kan for å redusere vårt miljømessige fotavtrykk. Dette er en slik ting, sier Eckhoff fornøyd.

Dataservere produseres mye overskuddsvarme, som nå skal utnyttes i Oslos fjernvarmenett.

Dataservere produseres mye overskuddsvarme, som nå skal utnyttes i Oslos fjernvarmenett.

Fjernvarme til stadig nye områder

Prosjektleder og sivilingeniør i Fortum, Anders Westin står i et gatekryss mellom Pilestredet og Rosenborggata i Oslo.  Her legges isolerte stålrør

Anders Westin

med 25 centimeters diameter ned under gata. De skal frakte vann som holder koketemperatur.  Bygårder og bedrifter vil kunne koble seg på og få levert miljøvennlig fjernvarme til oppvarming.

– Dette handler om å utnytte overskuddsvarme vi allerede har. På Ulven henter vi ut energi. Ved hjelp av en viss mengde elektrisk strøm maksimerer vi den energien som allerede er der, forteller Westin.

Fra høsten 2019 skal varmevekslere på Ulven sende oppvarmet vann ut i Oslos fjernvarmenett.

– Dette er en ny type energiproduksjon for oss. Jeg synes det er spennnende, sier Westin.

district heating from sewage. Kloakk gir fjernvarme i Oslo
Smart by
Her suger de varme ut av kloakken og sender den tilbake til deg
Verktøy for energitransport

Fjernvarmenettet til Fortum Oslo Varme er et 60 mil langt distribusjonssystem for termisk energi.

– Det er et fantastisk verktøy for å flytte energi fra noen som har et overskudd av energi til noen som etterspør energi. Vi er svært fornøyde med å kunne transportere varme fra datasentrene, sier Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme.

Denne typen tredjepartsleveranser i fjernvarmenettet er til det beste for miljøet og byens befolkning, mener han.

– På denne måte styrker vi Oslos kretsløpsbaserte energisystem

Oslo kommune gir støtte til borettslag som vil fjerne oljefyren og oljetanken og skifter til miljøvennlig oppvarming
Smarte folk
Fossilfri oppvarming: Søk før desember hvis borettslaget skal få penger!
Bruke ressurser som allerede finnes

Fjernvarmen i Oslo dekker i dag cirka 20 prosent av byens varmebehov, og etterspørselen øker.  Blant årsakene er mye nybygging og det nasjonale forbudet mot å bruke fossil olje til oppvarming fra 2020.

Fortum Oslo Varme ser derfor etter kilder til ny fornybar energi som egner seg i produksjonsmiksen.  I dag lages fjernvarmen blant annet ved avfallsforbrenning og energigjenvinning fra kloakk.

– Ved å bruke de ressursene som allerede finnes, i stedet for å la dem gå til spille, gjør vi fjernvarme og energibruk i bygg til en del av sirkulærøkonomien. Vannbårne oppvarmingsløsninger i bygg gjør dette mulig, fortsetter Tandberg.

Digital varmekilde

Gisle M. Eckhoff er administrerende direktør i DigiPlex

Norge er attraktivt for etablering av datasentre på grunn av tilgang på konkurransedyktig grønn kraft og stabile kraftnett. Ved en fremtidig økning av kapasiteten ved DigiPlex’ datasenter kan leveransen av overskuddsvarme til fjernvarmenettet øke ytterligere.

– Vi er relativt stolte over å bidra til økt klimatenkning også for datasenterindustrien. Vi bruker allerede fornybar kraft, nå bruker vi også snart spillvarmen vår til å varme opp osloborgere gjennom vinteren, sier Gisle M. Eckhoff i DigiPlex Norge.

Kjell Havre Iversen sitter foran en bærbarpc på kjøkkenbordet og søker på energiportalen.no
Smarte folk
Sjekk hvor enkelt huset ditt kan spare energi og penger