Miljøhovedstaden 2019: Mange vil være med på dugnaden

Øyafestivalen er en av 155 samarbeidspartnere som gjør en ekstra innsats i miljøhovedstadsåret.

Tekst Lise Helset Eide Foto Hampus Lundgren, Madeleine Stuedal

Hva har NSB, Obos, Hafslund og Øyafestivalen til felles? De er alle samarbeidspartnere av miljøhovedstadåret 2019!

Hele 155 små og store bedrifter og organisasjoner vil delta med aktiviteter når Oslo markerer sitt år som europeisk miljøhovedstad.

– Miljøhovedstadsåret 2019 er ikke Oslo kommunes år, det er Oslo bys år. Det er derfor vi har invitert byens næringsliv, organisasjoner og kunnskapsmiljøer til å bli støttespillere og samarbeidspartnere, sier prosjektleder Anita Lindahl Trosdahl.

Anita Lindahl Trosdahl

Anita Lindahl Trosdahl er prosjektleder i Oslo Europeisk miljøhovedstad 2019.

Hun forteller videre at samarbeidspartnerne til miljøhovedstaden stiller seg bak en felles programerklæring og bidrar til det offisielle programmet. Og det er like tettpakket og variert som bidragsyterne selv. Her skal det både være noe for byens befolkning og for fagmiljøer fra inn- og utland.

Arrangementer for alle

Hovedmodellen for miljøhovedstadsåret er dugnad og samskapning. Hele byen skal med for å få ned utslipp, redusere forbruk og bli mer sirkulære. Miljøhovedstadsåret handler derfor i stor grad om å mobilisere, inspirere og spre kunnskap for å øke takten i den grønne omstillingen i Oslo – blant annet med et bredt spekter arrangementer som verktøy.

Det at Oslo er miljøhovedstad vil nok gi enda større oppmerksomhet rundt elektrisk transport, elektriske biler og alle mulighetene på det området.

Christina Bu, Elbilforeningen

– Våre samarbeidspartnere skal bidra med flere hundre arrangementer gjennom et helt år. Aktivitetene vil være en kombinasjon av faglige konferanser og et folkelig program, som sammen skal bidra til å styrke det allerede positive engasjementet et stort flertall av hovedstadens befolkning har for miljøvennlig omstilling, forteller Trosdahl.

takfestival til miljøhovedstadsåret
Levende by
Til topps i miljøhovedstadsåret

Første post på programmet er åpningsarrangementet 4. januar. Siden går det slag i slag, med arrangementer som skal farge byen grønn.

Her er hva tre av samarbeidspartnerne vil gjøre:

4 hovedtemaer som programmet bygges opp rundt

  • Sunn og bærekraftig livsstil
  • Grønn mobilitet
  • Attraktive byområder
  • Grønne jobber og innovasjon
Norsk Elbilforening

– Det var jo egentlig her elbileventyret begynte, og vi synes det er utrolig spennende at Oslo nå er Europeisk miljøhovedstad i 2019. Det må vi jo være med på å feire! Elektrisk mobilitet og transport er en veldig viktig del av det, sier generalsekretær Christina Bu.

Elbilforeningen er en av samarbeidspartnerne til miljøhovedstaden.

– Vi tar imot mange i «elbilturister», forteller generalsekretær i elbilforeningen Christina Bu.

– Hva skal dere bidra med i året som kommer?

– I mars arrangerer vi Nordic EV Summit, som er den mest omfattende konferansen innen elektrisk mobilitet i Europa, og det gjør vi sammen med Oslo kommune. Det er en stor internasjonal konferanse hvor det også handler om å vise verden hva som går an å få til. Det at Oslo er miljøhovedstad vil nok gi enda større oppmerksomhet rundt elektrisk transport, elektriske biler og alle mulighetene på det området. Nordic EV Summit blir en viktig del av det.

Vi skal snakke om matsvinn og den store miljøbelastningen det er å kaste mat.

Cristiano Aubert, Matsentralen

– Hva håper dere å få ut av samarbeidet med miljøhovedstaden?

Mål for miljøhovedstadsåret

  • Oslo skal være rollemodell for andre byer
  • Vi skal vise frem folkets «grønne skifte»
  • Vi skal styrke Oslos næringsliv
  • Vi skal øke oppslutningen om en fortsatt ambisiøs miljø- og klimapolitikk i byen.
  • Vi skal øke kjennskapen internasjonalt til Oslo som en internasjonalt ledende miljøby.

 

– Det åpner opp for spennende foredragsholdere og temaer på konferansen Nordic EV Summit, men også gjennom hele året. Det er positivt at Oslo i større grad vender seg ut mot verden. Vi tar imot mange «elbilturister», men det hadde vært interessant å tilby disse litt mer og vise frem hva Oslo har fått til på en skikkelig god måte. Det tror jeg det blir mer av i 2019, sier Bu optimistisk.

Matsentralen

Matsentralen er en veldedig forening som bekjemper matsvinn og hjelper vanskeligstilte med å omfordele overskuddsmat. Det håper de flere vil høre om i løpet av miljøhovedstadsåret.

– Vi er med som samarbeidspartnere fordi vi har et miljøfokus i den jobben vi gjør, i tillegg det sosiale. Vi tar imot overskudd fra primært leverandører og grossister og gir til vanskeligstilte. På den måten sparer vi miljøet for all den påkjenningen det er med matsvinn, i tillegg til å hjelp vanskeligstilte som ikke har råd til mat, sier daglig leder Cristiano Aubert.

Matsentralen er en av samarbeidspartnerne til miljøhovedstaden.

Daglig leder Cristiano Aubert har et sterkt fokus på miljøet i sin jobb i Matsentralen.

– Hva skal dere bidra med i året som kommer?

– Vi jobber med ulike prosjekter, men skal i første omgang ha åpne dager hvor Oslos befolkning kan komme på besøk, få en omvisning og kort presentasjon. Her skal vi snakke om både fattigdom i Norge generelt og Oslo spesielt. Vi skal snakke om matsvinn og den store miljøbelastningen det er å kaste mat.

Det gir en anledning for å samle næringsliv, politikere og vanlige folk på ett sted og snakke om klimaløsninger og finne ut av hvordan man skal skape et mer bærekraftig Oslo.

Ingrid Kleiva Møller, Øyafestivalen

– Hva håper dere å få ut av samarbeidet med Miljøhovedstaden?

– Vi håper å bli enda bedre kjent enn det vi er i dag. Vi trenger all mulig oppmerksomhet, for det å bli bedre kjent både blant privatpersoner og det offentlige er nøkkelen til at vi kan fortsette med det vi holder på med, avslutter Aubert.

Øyafestivalen

Øyafestivalen har som mål å være blant verdens mest miljøvennlige festivaler. Å bli samarbeidspartner med miljøhovedstaden, var derfor helt naturlig.

Øyafestivalen er en av samarbeidspartnerne til miljøhovedstaden.

Ingrid Kleiva Møller er miljøsjef for Øyafestivalen.

– Når det er snakk om klima synes vi ofte at det er «noen andre» sin feil, og derfor er det så viktig at man har miljøhovedstadåret. Det gir en anledning for å samle næringsliv, politikere og vanlige folk på ett sted og snakke om klimaløsninger og finne ut av hvordan man skal skape et mer bærekraftig Oslo, mener miljøsjef for Øyafestivalen, Ingrid Kleiva Møller.

– Hva skal dere bidra med i året som kommer?

– Vi kommer til å jobbe ganske mye med plast og hva som skal være alternativene nå som vi skal fase ut unødvendig plastbruk. Vi jobber også en del med å spre våre miljøsatsinger til andre arrangører – både i Norge og internasjonalt.

– Hva håper dere å få ut av samarbeidet med miljøhovedstaden?

– Vi har jobbet en del med klima og miljø på Øya, så vi synes det er kjempegøy å få formidlet det videre, møte andre næringslivsaktører som gjør andre klimatiltak og lære masse, mener Kleiva Møller.

Anita Lindahl Trosdahl er Oslos prosjektkleder for miljøhovedstadsåret 2019
Meninger
Setter fart i miljøhovedstadsåret
Her er noen høydepunkter du bør få med deg

 

• Miljøhovedstadsåret sparkes i gang med en åpningsseremoni i Oslo sentrum 4. januar.

• Urban Future Global Conference er verdens største møteplass for byutviklere. I mai 2019 skal Oslo være vertskap.

• Verdens miljødag markeres 5. juni

• Verdenskongressen for landskapsarkitekter (IFLA World Congress) holdes i september. Temaet er kompakte, vakre og sunne byer.

• Åpen jernbanedag på Oslo S – for store og små som er interessert i jernbanen.

• Trashaton på Norway Cup – workshop om avfall og løsninger for ungdom fra hele verden.

• Takfestival – Nabolagshager og Aspelin Ramm mobiliserer eierne av byens takhager til festival på Oslos skyline.