Group 2 Copy

Slik får han de ansatte til å sykle

Det er mange tiltak arbeidsgiver kan gjøre for at flere ansatte skal velge sykkel. På Døgnvill Burger har de tråkket skikkelig til.

Tekst Martine Gulbrandsen Foto Peter Olav Hjertholm

Hos Tarje Haakstad serveres gjestene nystekte burgere, crispy fries og milkshakes. Det ruller og går, både i restauranten og utenfor. Oslos «mat-Mekka», Vulkan, har blitt et sykkelvennlig område, og Døgnvill Burger er sertifisert som en sykkelvennlig arbeidsplass. 

Hva er sykkelvennlig arbeidsplass?

  • Sykkelvennlig arbeidsplass er en ordning hvor arbeidsplasser kan bli sertifisert som sykkelvennlige og få råd om hvordan de legger tilrette for at flere sykler til jobb.
  • I Oslo er disse sertifiserte: PwC, Avantor, Rådhuset, Vegdirektoratet, Renovasjonsetaten (REN), Oslo kemnerkontor. Tre nye Oslo-bedrifter er i prosess med å bli sertifisert.

Det er den første, og hittil eneste, restauranten i landet med dette stempelet. Så langt har 12 bedrifter i Norge blitt sertifisert sykkelvennlige av Syklistenes Landsforening, 5 av dem ligger i Oslo. Ordningen ble lansert i april 2017 og vakt stor interesse, på både private og statlige arbeidsplasser. Sertifiseringen gir et synlig bevis på at arbeidsplassen tilrettelegger for at flere skal velge sykkel til jobb.

Sykkelen var ikke et sjeldent syn på Døgnvill, men med hjelp av Syklistenes Landsforening la Haakstad bedre til rette for den.

Døgnvill er sertifisert sykkelvennlig arbeidsplass

Døgnvill kan smykke seg med sølv i sertifiseringsordningen til Syklistenes Landsforening.

– Det hele startet med at vi så en Facebook-annonse fra Syklistenes Landsforening, samtidig som vi holdt på å bli Miljøfyrtårn. Da tenkte vi at dette kunne være en kul greie å gjøre samtidig. Vi tilrettela for noe som allerede ble mye brukt, forteller daglig leder Tarje Haakstad.

Rundt halvparten sykler

Døgnvill på Vulkan kan smykke seg med sølv i sertifiseringsordningen, men sykkelambisjonene stopper ikke der.

–  Vi har nettopp bestilt en elektrisk varesykkel, og håper å få den levert snart, sier Haakstad engasjert.

Reperatør i sykkelverksted undersøker sykkel
Levende by
Her får du kjøpt sykkel for en 200-lapp

De ansatte på Døgnvill kjører ikke bil til jobb, selv om det er parkeringsplasser rett i nærheten. De velger sykkel, kollektivt eller å ta bena fatt. Hvor mange som sykler, er sesongavhengig. Om sommeren sykler halve staben, mens om vinteren er de bare to.

– Vi ligger til midt i Oslo sentrum og nesten alle de ansatte bor sentrumsnært. Da finnes det ikke noe som er bedre tilrettelagt enn sykling, kollektiv og gange. Velger man bil her, er det nesten det mest klønete alternativet, mener Haakstad.

Sykkeltilretteleggingen er et ansattgode, og flere har begynt å sykle etter at arbeidsplassen satte fokus på tilrettelegging. Noen tar syklingen seriøst og har investert i fult sykkelutstyr, andre foretrekker å gjøre det enkelt med bysykkel.

Det er lettere for å oss å bruke sykkel i stedet for bil. Kjøre rundt å finne parkeringsplass tar tid og er ikke heldig for noen. Å sykle er bedre og friskere.

Daglig leder, Tarje Haakstad
Legger godt til rette for sykling

For å bli merket som sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening må bedriften måles på rundt 50 indikatorer og det gjennomføres en digital reisevaneundersøkelse. I tillegg belønnes kreativitet.

– Våre ansatte har fått mulighet til å parkere sykkelen trygt innendørs på faste parkeringsplasser, de har tilgang på mekkeutstyr og utstyr til å vaske syklene. De har også tilgang på garderobe og dusj med håndklær. I tillegg arrangerer vi årlig én sykkeldag hvor vi samles for å reparere sykler, forteller Haakstad.

Kvinne med grønn sykkelhjelm ser på sykkelkartet på mobilen
Smart by
Nye sykkelkart viser vei
Hvorfor bli sykkelvennlig arbeidsplass?

I følge Syklistenes Landsforening reduseres lysten til å sykle dersom sykkelen ikke står trygt på jobb. Tall fra Sykkelundersøkelsen 2017, utført av Apeland på vegne av Syklistenes landsforening, viser at hele 40 prosent mener at arbeidsgivere ikke gjør nok for at de ansatte skal sykle til jobb. Med ordningen «Sykkelvennlig arbeidsplass» kan bedrifter også få rådgivning på hvordan de best kan tilrettelegge for å bli en sykkelvennlig arbeidsplass.

Tilrettelegging for sykling

Fra klimabudsjettet for 2019:

  •  I 2019 er målet å bygge ut 26 km med ny sykkelinfrastruktur og oppgradere 6 km.
  • I 2019 vil det også bli prioritert å tilrettelegge bedre for sykkelparkering. Blant annet jobbes det med å etablere en ny tilskuddsordning for sykkelparkering i borettslag og sameier.

For Tarje Haakstad og Døgnvill har det gitt gode resultater.

– Vi er kjempehappy. Det er lettere for å oss å bruke sykkel i stedet for bil. Kjøre rundt å finne parkeringsplass tar tid og er ikke heldig for noen. Å sykle er bedre og friskere, avslutter Tarje Haakstad.

I følge Syklistenes Landsforening viser en sertifiserte sykkelvennlig arbeidsplass at den investerer i medarbeidernes helse og trivsel. I tillegg tar de samfunnsansvar ved å være en aktiv støttespiller til å nå nasjonale helse- og klimamål.

– En sykkelvennlig virksomhet bidrar til økt trivsel, bedre helse, forenklet logistikk og reduserte kostnader, kommenterer generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Døgnvill har restaurant både på Vulkan og Tjuvholmen og skal åpne en tredje restaurant i Oslos nyeste bydel, Bjørvika. I dag bruker de vanlig sykkel til å frakte småleveringer mellom restaurantene. Den elektriske varesykkelen vil gjøre leveringene mer smidige.

– Til nå er det kun restauranten på Vulkan som er sykkelvennlig arbeidsplass, men vi har ambisjoner om å få en sertifisering på alle avdelingene, bekrefter Haakstad.

 

Slik kan arbeidsplassen din bli sertifisert sykkelvennlig

Hvorfor bli en sykkelvennlig arbeidsplass?

  • Bedre helse hos ansatte
  • Vise miljøansvar
  • Styrket bunnlinje

Fase 1 – kontakt: Prosessen avtales og planlegges. Arbeidsplassen velger en kontaktperson for Syklistenes Landsforening.

Fase 2 – reisevaneundersøkelse: Ansattes reisevaner til arbeid, oppfattelse av virksomhetens tilrettelegging for sykling, forslag til forbedringer samt motivasjon for å endre transportvanene kartlegges gjennom en nettbasert reisevaneundersøkelse.

Fase 3 – befaring: Syklistenes Landsforening gjennomfører befaring sammen med en ansvarlig fra arbeidsplassen. Fasiliteter for sykkel (parkering m.m.) og for syklister (garderobe m.m.) vurderes. I tillegg kartlegges arbeidsplassens sykkelsatsing for øvrig (ledelse, insentiver, kommunikasjon, tjenester etc.).

Fase 4 – rapport: Basert på resultater fra reisevaneundersøkelse og befaring utarbeides en rapport for virksomheten. Rapporten gir en utførlig kartlegging av forhold som er avgjørende for at virksomhetens ansatte skal velge sykkelen som transportmiddel til arbeid. Avhengig av resultatene kan virksomheten oppnå gull-, sølv-, eller bronsesertifisering. Rapporten vil inneholde beskrivelse av anbefalte tiltak for at virksomheten skal bli mer sykkelvennlig.

Fase 5 – rådgivning: Virksomheten kan benytte seg av et gitt antall årlige rådgivningstimer (inkludert i serviceavgiften) fra Syklistenes Landsforening for å bedre sykkelvennligheten på arbeidsplassen.

 

Les mer på sykkelvennligarbeidsplass.no

Smarte folk
Kan sykkelen vinne over bilen i kappløp?