Klimaetaten søker Klimapiloter

Er du ung, samfunnsengasjert, opptatt av miljø- og klimaspørsmål og glad i å formidle? Vi søker nå Klimapiloter til vårt nye prosjekt «Klimaløft i Osloskolen».

Tekst Redaksjonen

I forbindelse med at Oslo blir Europeisk Miljøhovedstad i 2019 lanserer Klimaetaten «Klimaløft i Osloskolen». Dette gjør vi i samarbeid med Utdanningsetaten i Oslo kommune. Gjennom satsningen skal våre Klimapiloter besøke og inspirere elever i ungdomsskole og videregående skole gjennom et engasjerende foredrag om klima- og miljøutfordringene verden står overfor og hvordan Oslo kan være en del av løsningen.

 

Er du vår nye Klimapilot?

En Klimapilot har et over gjennomsnittlig miljø- og samfunnsengasjement og et ønske om å utvide og bygge opp egen kompetanse. Du har gode presentasjonsevner, liker å formidle og et ønske om å fylle rollen som inspirator for ungdom. Du har gjerne reist en del og har relevante opplevelser og erfaringer du kan bruke i formidlingen.

Det stilles ikke krav til spesifikke fagområder, men miljø- og klimautfordringen krever både naturvitenskapelig, samfunnsfaglig, økonomisk og teknologisk tilnærming. Fagfeltet utvikles raskt og vi synes det er spennende med nye innfallsvinkler selv om det er viktig med en generell realfaglig forståelse av klimasystemet. Vi ønsker også at du bidrar i våre kanaler på sosiale medier.

 

Vi ønsker å høre fra deg dersom du er:

  • Mellom 22-28 år
  • Student med minimum ferdigstilt bachelor
  • Bosatt i Oslo-området
  • Over snittet miljø- og samfunnsengasjert og ønsker å vise ungdom hvordan de kan være en del av klimaløsningen
  • Trygg på eget fagfelt og glad i å formidle

 

Vi kan tilby:

  • Solid opplæring før oppdragsstart i desember 2018 og underveis
  • Lønn per gjennomførte foredrag. Foredragene gjennomføres våren 2019 og gjennom skoleåret 2019-2020
  • Individuell tilpasning av oppdragets omfang som gjør at jobben som Klimapilot fint kan kombineres med studier

Antall foredrag som gjennomføres av den enkelte Klimapilot avhenger av antall bestillinger fra skoler i Oslo som ønsker besøk.

 

Om oss

Klimaetaten ble opprettet 1 juli 2016. Etaten er en pådriver i kommunen for å nå byrådets ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i Oslo med 36 prosent innen 2020 og 95 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990 -nivå, og bidra til en klimarobust by. Etaten har ansvar for oppfølging av klima- og energistrategien, klimatilpasningsstrategien og forvaltning og drift av klima- og energifondet. Etaten skal, i samarbeid med etater, bydeler, byrådsavdelinger og kommunale foretak, bidra til gjennomføring av klimatiltak.

Arbeidsplassene i Oslo kommune vektlegger mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bekgrunn.

 

Søknad og kontakt

Skriftlig søknad med CV og vitnemål registreres her.

Dersom du har spørsmål om prosjektet «Klimaløft i Osloskolen» kan du kontakte oss på e-post: klimapilot@kli.oslo.kommune.no

 

Søknadsfrist er 31.oktober 2018

 

Viktig: Vi gjennomfører intervjuer/utvelgelse 13. og 14. november 2018 og kurs 8. og 9.januar 2019. Dette er datoer som ikke kan endres.

Grønn dal i Oslo
Oslo i verden
Oslo blir Europas miljøhovedstad