Stor interesse for Oslo på internasjonalt toppmøte om klima

Stor interesse for Oslos erfaringer foran klimatoppmøtet i San Francisco.

Tekst Signe Marie Sørensen Foto Scanpix

Onsdag 12.september åpnet Global Climate Action Summit (GCAS)  i San Francisco på USAs vestkyst. Politikere, næringslivsledere og representanter for organisasjoner fra hele verden møttes for å diskutere hvordan vi kan nå målet i Paris-avtalen om å begrense den globale oppvarmingen. Oslo var spesielt invitert for fortelle om det ambisiøse arbeidet med å kutte de lokale utslippene av klimagasser.

President Trump har trukket USA ut av Paris-avtalen, men det hindrer  ikke amerikanske byer og delstater i å følge den. De har dannet en koalisjon for å vise verden at de også vil være med på å redusere de globale utslippene. Guvernøren i California, Jerry Brown, har tatt initiativet til GCAS.

Global Climate Action Summit (GCAS)

  • Arrangementet holdes for første gang i Moscone Centre sør i San Francisco, California, den 12. til 14.september 2018.
  • Initiativ av guvernøren i California, Jerry Brown, som en del av en bevegelse der amerikanske byer og delstater vil føre sin egen framoverlente klimapolitikk på tross av nasjonale myndigheters retrett fra Parisavtalen.
  • Flere hundre foredragsholdere skal entre scene under arrangementet for å dele erfaringer og suksesshistorier knyttet til klimatiltak foretatt av land, byer, firmaer, investorer, organisasjoner og innbyggere.

– Tiden renner ut. Det har vært noen tilbakeslag siden Paris. Vårt toppmøte i San Francisco har til hensikt å øke de forpliktelsene som allerede er gjort i Paris, og gjøre dem enda større, sier Brown til arrangementets sider.

Oslos klimatiltak vekker oppsikt

Oslo er valgt som Europeisk miljøhovedstad for 2019 og har fått mye oppmerksomhet internasjonalt for klimasatsingen. En Oslo-delegasjon bestående av politikere og rådgivere skal delta på flere arrangementer hver dag under GCAS for å dele erfaringer med klimatiltak.

– Oslo er en rollemodell – først og fremst for tankesettet vi er i ferd med å etablere her, sier Morten Nordskag. Som spesialrådgiver i byrådsavdeling for miljø- og samferdsel i Oslo har han ansvar for å koordinere Oslos internasjonale klimainnsats.

Oslo samarbeider blant andre med Boulder i Colorado om å utvikle klimatiltak

Spesialrådgiver Morten Nordskag sammen med Susanne Jones, ordførerer i Boulder, Colorado. Byen står i front blant USAs byer som vil kutte sine egne klimagassutslipp.

– Vi er opptatte av å inkludere arbeidstakere i prosessen med å løse fremtidens utfordringer, uten at det skaper sosiale problemer. Denne måten å tenke på er interessant for internasjonale organisasjoner som jobber for et grønt skifte, fortsetter han over telefon fra Colorado. Her deltar han på årsmøtet til Alliansen for klimanøytrale byer – CNCA. Dette er et av flere samarbeidsorgan der Oslo sammen med andre byer i verden lærer av hverandre hvilke tiltak som gir best effekt.

Carbon Neutral Cities Alliance

  • Et samarbeid mellom ledende internasjonale byer som vil kutte utslippene av klimagasser med minst 80 prosent innen 2050 eller tidligere.
  • Byene deler kunnskap og erfaringer med tiltak for kraftige og varige utslippskutt. Målet er å utvikle modeller som andre byer kan kopiere.
  • Visjonen er et klimanøytralt samfunn med sunn vekst, mindre sosiale forskjeller, høyere livskvalitet og motstandsdyktighet mot klimaendringer.
Flere eksempler fra Oslo

Nå går ferden videre til San Francisco. Der skal CNCA legge fram en rapport med sju konkrete klimatiltak som får ned utslippene i byer. Alle tiltakene er iverksatt i minst en av medlemsbyene. Hele tre av sju eksempler er hentet fra Oslo. De er ladeinfrastruktur for elbiler, miljødifferensiering av takstene i bomringen og byens egen klimabudsjett, som er integrert i det ordinære Oslobudsjettet.

– Klimabudsjettet er unikt som styringsverktøy for klimapolitikken. Ved å behandle utslipp av klimagasser på samme måte som man behandler penger i budsjettet, økes bevisstheten rundt politikken som føres, sier Nordskag.

Et av de andre fellesskapene Oslo er med i er C40, et nettverk bestående av over nitti dedikerte miljøbyer. C40 har vært med i planleggingen av  toppmøtet i California. Nord-Amerika-direktør i C40, David Miller mener Oslo er en foregangsby.

– Oslo er i verdenseliten når det gjelder klimapolitikk. C40 trekker ofte frem Oslo som et eksempel på utmerket klimahandling. Byens innsats for å budsjettere karbon for eksempel, er innovativt, verdensledende og effektivt, sier Miller, som tidligere har vært ordfører i Toronto.

David Miller i C40 roser Oslos klimatiltak

David Miller, regiondirektør for Nord-Amerika i C40

Klimatiltak med gode bieffekter

Men Oslos klimabudsjett er ikke det eneste som får folk til å rette blikket mot den norske hovedstaden.

– Vi viser at det å ta klimagrep ikke trenger å gå på bekostning av arbeidsplasser, utvikling eller levestandard. I stedet blir lufta renere og infrastrukturen bedre, sier Nordskag.

Han trekker frem elektrifiseringen av transportsektoren som et viktig tema Oslo ofte blir invitert til å snakke om.

– Nasjonale myndigheter har gjort det billigere å velge el-bil, noe vi har utnyttet i Oslo ved å sørge for gratis el-parkering, lademuligheter og bompassering, i tillegg til å tillate el-kjøretøy i kollektivfeltet, sier Nordskag.

Lederen for C40-nettverket skryter av Oslos klimastrategi.
Meninger
Slik kan Oslos Klima- og energistrategi inspirere verden til de aller djerveste klimatiltakene
Ambisiøse mål

I 2030 skal utslippene i Oslo være kuttet med 95 prosent fra nivået i 1990. Før det er målet å kutte 460 000 tonn CO2-ekvivalenter innen 2020. Er det realistisk?

– Vi mener det, og ser at utviklingen går i riktig retning. Andelen elektriske kjøretøy av nybilsalget øker kraftig, men antall passeringer av biler i bomringen går ned. Samtidig går antall syklende og passasjerer på kollektivtransport opp. Det gir resultater i form av reduserte utslipp, fastslår han.

Dette er C40

  • C40 Cities er et nettverk av storbyer i verden som forplikter seg til å samarbeide mot klimaendringer.
  • Oslo ble med i C40 i 2012 som observatørby
  • Oslo har nå status som innovatørby i nettverket.
  • Oslo kommune er også med i flere andre internasjonale organer for samarbeid om miljøtiltak. Du kan lese om dem her.

David Miller mener også at de internasjonale målsetningene er helt nødvendige og fullt oppnåelige.

– I byer kommer hovedparten av drivhusgasser fra transport, strømproduksjon, oppvarming, kjøling og avfallshåndtering. På alle områdene har C40-byene gjort tiltak som gjør byene bedre, mer økonomiske og mer sosialt inkluderende, forteller han og legger til at det som trengs er handlingskraft til å implementere løsningene i resten av verden også. Ifølge Miller er det nettopp dette C40- og California-toppmøtet kan inspirere til.

 

Inspirerende motvekt

Morten Nordskag gleder seg til å oppleve framvisning av resultater og løsninger frembrakt av byer, organisasjoner og selskaper som tar klimautfordringen på alvor.

– Jeg håper å bli smittet av entusiasmen til de amerikanske guvernørene, byene og alle som utgjør motvekten til det som kommer fra Washington i disse dager. Når Washington har valgt å sette seg selv på sidelinjen, er det oppløftende å se at store deler av USA likevel er med, sier han og sikter til den historiske Parisavtalen.

David Miller forteller at han først og fremst håper at møtet vil overbevise innbyggere om at det er håp for en mer bærekraftig verden.

– Håp som springer ut fra de mange effektive tiltakene som byer, handelsallianser, firmaer og andre mindre enheter har gjort.

Norske forskere
Oslo i verden
Oslo-forskere i verdenstoppen på klima