Nå får drosjesjåfører og håndverkere støtte til å lade hjemme

Nye tilskudd skal få fart på elektrifiseringen av drosjer og varebiler.

Tekst Redaksjonen Foto Hampus Lundgren

–        Jeg sluttet med fossilbil både fordi det er gøy å kjøre elbil og for å gjøre mitt for miljøet, men det er ikke nok til å gjøre hele drosjeparken elektrisk, sier Trond Sømme. I 2012 var han den første drosjeeieren i Oslo som investerte i elbil som taxi – først med en Nissan Leaf, og siden en Tesla.

Nå vil Oslo kommune hjelpe flere drosjeeiere til å bli miljøvennlige. Blant drosjer og varebiler er andelen utslippsfrie biler fremdeles lav sammenlignet med personbiler. Bare 2,4 prosent av varebilparken i Oslo er nullutslippskjøretøyer (1.kvartal 2018). To nye tilskuddsordninger for lading skal få opp det tallet.

Trond Sømme var den første som satset på elbil som drosje i Oslo.

Tilskudd til lading hjemme og på jobb

Bedrifter kan nå søke om penger fra kommunens klima- og energifond for å installere ladeinfrastruktur på arbeidsstedet.  Det kan bety trekking av en ny strømkabel eller oppgradering av el-anlegg for å muliggjøre installasjon av ladestasjoner. I tillegg kan bedrifter og næringsdrivende få tilskudd til å installere ladestasjoner hjemme hos sjåføren.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

–  Gjennom denne tilskuddsordningen vil håndverkere og drosjesjåfører som reiser direkte ut på oppdrag hjemmefra få hjelp til å lade hjemme over natta. Ordningen skal bidra til at flere kan velge elektrisk bil, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Vare- og nyttetransporten står for nesten 20 prosent av CO2-utslippene i Oslo, i tillegg til lokal luftforurensing med nitrogenoksid og svevestøv.

Kommunen støtter ikke bare lading – bedrifter som vil satse på el-lastesykler kan også søke om tilskudd.

Velkommen støtte til lading

Tilskudd til lading for nyttetransport

  • Bedrifter som skal søke tilskudd må dokumentere at de eier eller planlegger innkjøp av elektrisk varebil.
  • Hver bedrift kan få 15.000 kroner per muliggjorte ladepunkt på arbeidsplassen, begrenset til 10 punkter per bedrift.
  • En drosjesjåfør eller håndverker kan søke om 10.000 kr i støtte til å installere et ladepunkt hjemme.
  • Hvis sjåføren bor i et borettslag eller sameie kan det i tillegg søke om tilskudd til ladeinfrastruktur for elbiler til alle beboerne.

Drosjesjåfør Trond Sømme har de siste årene fått følge av et titalls andre med rene eldrosjer, men han synes utviklingen har gått sakte. For dårlige lademuligheter er hovedutfordringen,  mener Sømme:

– Det er positivt at kommunen nå gir tilskudd til hjemmelading, og det vil sikkert gjøre flere drosjeeiere interessert i å bytte til elbil. Samtidig er det viktig at ikke kapasiteten på strømnettet og tilgjengelig effekt der de bor blir en begrensning.

Selv har Sømme egen lader til drosjen hjemme på Kampen. Det er en forutsetning for at han skal kunne holde Teslaen i drift. Han jobber også for at hele borettslaget skal få ladeinfrastruktur i garasjen.

Informasjonskonsulent Tone Tufte i Oslo Taxi forklarer hvorfor skiftet til nullutslippsbiler har gått sakte i drosjenæringen:

– Vi opplever at mange av våre eiere sitter på gjerdet og er usikre på om de skal våge å kjøpe elbil. For en liten bedrift kan det føles utrygt å satse på ny teknologi, og rekkeviddeangsten hindrer mange i å ta steget. Å ha tilgang til lading hjemme er nok en forutsetning for at en drosjeeier velger å kjøpe elbil, så denne tilskuddsordningen er veldig velkommen.

Kommunen støtter lading for elbiler i borettslag og sameier

Borettslag og sameier kan få tilskudd til ladeinfrastruktur i garasjen. I tillegg kan drosjesjåfører eller håndverkere få støtte til ladeboksen.

Økt vrakpant har gitt salgsvekst

Oslo har 1780 drosjer og over 70 000 registrerte varebiler. I tillegg har Akershus 40 000 varebiler, som i stor grad også kjøres i Oslo.

– Det kommer mange nye elektriske varebiler på markedet i løpet av det neste året. Kommunen vil bidra til å fjerne de barrierene som finnes, slik at elbilrevolusjonen også kommer i dette markedet nå, sier Sørensen.

Fornøyd sjåfør sitter bak rattet på en sort elvarebil. Har åpen dør og smiler til kamera.
Smarte folk
– Har ikke angret et sekund etter at vi byttet til elvarebiler

Det er tegn på at flere er i ferd med å kjøpe elektriske varebiler. I juli var 11,4 prosent av nye varebiler solgt i Oslo elektriske. Dette skjer samtidig som nye modeller har kommet på markedet, og at Miljødirektoratet har innført en ny vrakpant. Den gir 13 000 kroner ekstra om man erstatter en fossil varebil med en elektrisk.

– Det er stort press på de offentlige ladestasjonene; i 2017 fantes det kun ett ladepunkt per ti elbiler i Oslo. Vi forstår at det er vanskelig for dem som skal drive business. Dersom flere kan lade hjemme, blir det også mindre press på de offentlige ladestasjonene, sier Heidi Sørensen.

Drosjene skal få egen plass for lading i Oslo sentrum

I Olav Vs gate, like ved Rådhuset, skal kommunen etablere en hurtigladestasjon for drosjer. Her skal sjåførene kunne forhåndsbestille ladeplass ved hjelp av en mobilapp.

Flere hurtigladere for drosjer

Oslo har som mål at hele drosjeparken skal ha nullutslippsteknologi i 2022. Et forslag om endring i drosjeforskriften for å få det til ligger til behandling hos byrådet. Samtidig jobbes det med å få bygget flere ladestasjoner for drosjene rundt om i byen.

– Det aller viktigste tiltaket for å gjøre drosjenæringen i Oslo utslippsfri er å få på plass flere hurtigladestasjoner dedikert til taxi, sentralt plassert der det er mye drosjetrafikk, framholder Tone Tufte i Oslo Taxi. – Drosjeeierne må kunne være sikre på at de får ladet når de trenger det, uten å måtte kjøre byen rundt for å finne lader.

Fredrik Ness Engh, chairman of Nordseterskogen housing cooperative
Smarte folk
Oslofolk bygger elbilladere i rekordfart

Når lademulighetene er på plass, mener Trond Sømme det kan følges opp med strengere krav for å gjøre drosjenæringen utslippsfri. I tillegg Trond Sømmekan man belønne dem som allerede har lagt om.

– Kundene, enten de er offentlige eller privatpersoner, bør aktivt etterspørre nullutslippsbiler, så skal du se drosjeeierne kommer etter raskt.

 

Her kan du søke