Fare for flere nedgravde miljøbomber i Oslo

Rundt om i Oslo ligger det over 8000 oljetanker under bakken. Venter folk for lenge med å fjerne disse, kan byen stå overfor flere oljelekkasjer. Huseierne får økonomisk støtte hvis de skifter ut fyringsanlegget.

Tekst Redaksjonen Foto Kristin Hildre Rørvik, oljefri.no / Nils Gelting Andresen / Oda Hveem

Fra 1. januar 2020 er det forbudt å fyre med fossil olje og parafin i Norge. Det har regjeringen bestemt.

Heidi Sørensen advarer med å vente for lenge med å slutte med fossil oljefyring

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Utslippet i Alnaelva 30. mai skjedde da Sporveien skulle tømme sine tanker ved verkstedet på Ryen for fyringsolje. Saken etterforskes av politiet, men Sporveien mistenker selv at et rør under bakken sprang lekk under tømmingen.

– Oljetanker har begrenset levetid. En tank kan bli liggende og ruste, og oljen kan lekke ut. Utslippet i Alnaelva viser hvor dramatisk et slikt utslipp kan bli, sier Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten.

Er oljetanken defekt kan det føre til utslipp av fyringsolje.

Lenser og bark fanget opp fyringsolje fra utløpet av Alna ved Kongshavn 30. mai.

Etter Sporveiens beregninger tok omlag 25 000 liter fyringsolje veien gjennom overvannsledninger fra Ryen og ut i Alnaelva.  Midt på dagen fredag var omlag 19 000 liter sugd opp fra vannet og levert på mottak. Den populære badeplassen på Sørenga måtte stenge i sommervarmen, men ble gjenåpnet lørdag etter opprydningsarbeid.  Fortsatt er det uvisst hvilke konsekvenser utslippet vil ha for elva og fjorden.

Smarte folk
Han kastet ut oljefyren og sparte penger
Få tilskudd til å slutte med fossil fyringsolje!

Mange tusen boliger, kontor- og næringsbygg i Oslo fyrer fortsatt fossilt og har halvannet år på seg til å legge om til en annen oppvarmingskilde. Tilstanden til mange av de nedgravde oljetankene er ukjent, men de fleste ble trolig gravd ned i perioden mellom 1940 og 1980 da oljefyring var en vanlig måte å varme opp huset på. Med en antatt levetid på maks 30 år lever mange av oljetankene på overtid.

Oljetanker

  • Olje- og parafintanker har begrenset levetid. Lekkasjer kan forurense eiendom, jordsmonn og grunnvann – og potensielt medføre store konsekvenser for miljøet.
  • I Oslo finnes det trolig om lag 8000 nedgravde oljetanker.
  • Eier av oljetanken er ansvarlig dersom det oppstår lekkasje, og har plikt til å si fra om dette til kommunen.
  • Alle som oppdager akutt forurensning har etter forurensingsloven plikt til å varsle brannvesenet via nødnummer 110.
  • Eier av eiendommen er ansvarlig for tanker på deres eiendom, også om de ikke er klar over at de finnes.
  • Oljetanker i stål har levetid på rundt 30 år. I Norge ble de fleste oljetankene i stål installert på 60-tallet. For å redusere faren for lekkasje skal det jevnlig utføres tilstandskontroll på nedgravde tanker.
  • Selv en «tom» tank kan ha mange liter olje igjen, og utgjør dermed en forurensningsfare. Nedgravde oljetanker som er permanent tatt ut av bruk skal tømmes og graves opp, og kommunen skal informeres.

Dersom tanken begynner å lekke og forurense omgivelsene, er det en potensiell katastrofe for miljøet og for lommeboken til eieren.

– Jo fortere du får tanken opp fra bakken, jo bedre. Både for miljøet og din egen økonomi. Det er bedre å betale litt for å få opp tanken og gå over til et annet fyringsalternativ, enn å måtte betale den store regningen når lekkasjen er et faktum, sier Heidi Sørensen.

Også oljefyringstanker som ikke lenger er i bruk kan fortsatt ha flere liter fyringsolje liggende igjen og utgjør dermed en forurensningsfare. Nedgravde oljetanker som er tatt ut av bruk skal derfor tømmes og graves opp, og kommunen skal informeres.

Oslo kommune gir støtte til borettslag som vil slutte med fyringsolje.

Dette gamle oljefyringsanlegget på Skillebekk ble skiftet ut med bergvarme i vinter. Sameiet fikk tilskudd fra Klima- og energifondet til prosjektet.

Huseiere kan få økonomisk støtte til å kvitte seg med mulige miljøbomber. I Oslo gir Klima- og energifondet tilskudd til borettslag og sameier som fjerner oljefyr og tank, samtidig som de går over til fornybar energi. Bor du i enebolig eller rekkehus kan du søke Enova om tilskudd til det samme.

Lurer du på noe om fjerning av oljefyr og tank?