Undersøker hvordan de kommer seg på jobb

I bil, kollektivt, til fots eller på to hjul? Nå skal Oslo finne ut hvordan alle kommunens ansatte reiser til jobb og hva som styrer valgene deres.

Tekst Redaksjonen Foto Nils Gelting Andresen

Kine Bloch Andreassen er èn av over 50.000 kommunalt ansatte som de neste ukene får spørsmål om sine reisevaner. Hun jobber som hjelpepleier ved Ryen helsehus, en institusjonen med korttids- og rehabiliteringsplasser. Den holder for tida til på Økern, i påvente av et nytt bygg på Ryen. Kine bor på Oppsal og kjører bil til og fra jobb.

– Alternativet er å ta buss. Jeg har prøvd det noen ganger, men jeg må bytte underveis, og det ender opp med å ta for lang tid, forteller Andreassen. – Spesielt etter kveldsvakter blir det veldig sent før jeg er hjemme.

I tillegg kommer hensynet til de to barna på 6 og 10 år. De skal på skolen hver dag og har aktiviteter de skal rekke på fritida. Hun og mannen har hver sin bil for å få det til å gå opp.

– Aktivitetsskolen for den yngste åpner dørene halv åtte på morgenen. Det er samtidig som mine dagvakter egentlig starter. Med en forståelsesfull arbeidsgiver rekker jeg akkurat å slippe gutten av ved skolen og være på jobb et kvarter senere.

Jobbreiser: Hjelpepleier Kine Borch Andreassen parkerer gratis ved Ryen helsehus

Både de ansatte, som Kine Bloch Andreassen, og besøkende har gode parkeringsmuligheter ved Ryen helsehus.

Vil undersøke arbeidstakernes jobbreiser

Oslo kommune ønsker å vite mer om hvordan folk i byen kommer seg til og fra jobb. Derfor  sendes det ut en reisevaneundersøkelse til hjelpepleieren og alle de andre kommunale arbeidstakerne.

– Målet er å finne ut hvilke transportmidler som brukes til jobbreiser og hvorfor. Vi vil også se på hvilke alternativer som finnes og hvordan viljen er til å endre reisevaner. Det er naturlig å starte med egne ansatte og bruke denne informasjonen til å lære noe om resten av befolkningen, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

– Vi starter med oss selv, men vil sterkt oppfordre staten og private arbeidsgivere til å gjøre det samme. Slik kan vi skaffe oss et best mulig bilde av hvordan oslofolk reiser til og fra jobb, og hva de trenger for å endre sine reisevaner, sier Sørensen.

Klimaetaten skal også kartlegge hvilken infrastruktur som finnes på kommunens tjenestesteder, i form av parkeringsplasser, elbil-ladere, sykkelparkering, garderober.

– Kanskje trenger noen bedre sykkelparkering eller flere tjenestebiler for å slippe å bruke egen bil. Vi vet for lite om dette i dag, og vi vet ikke om kommunen er bedre eller dårligere enn andre arbeidsgivere.

 

Nyttige erfaringer

Det skal også foretas nærstudier av enkelte virksomheter, blant dem Bymiljøetaten.

Bymiljøetatens kontorbygg på Hasle har ikke p-plasser til de ansattes biler.

Det ble ikke laget p-plasser for de ansattes private biler da Bymiljøetaten flyttet til dette bygget på Hasle.

– Da Bymiljøetaten flyttet for noen år siden, la de vekt på et miljøvennlig bygg og tilrettelegging for mest mulig miljøvennlig transport. Det ble besluttet at det ikke skulle være noen parkeringsplasser for de ansattes private biler og begrenset med plasser for besøkende. Det ble også lagt til rette for sykling med sykkelgarasje og garderober, utlån av el-sykler og en bildelingsordning med stor elbil-andel til bruk i arbeidstiden. Slike eksempler må vi lære av, sier Sørensen.

Det man vet er at nær halvparten av alle som jobber i Oslo har gratis parkeringsplass (TØI, 2015), og at en tredel av alle som bor i Oslo bruker bil til arbeidsreiser.

Les mer:  Nasjonal reisevaneundersøkelse (Prosam 2013/2014) har flere fakta om jobbreiser i Oslo og Akershus.

På den andre siden har Oslo en høy kollektivandel:

– Der har vi et godt utgangspunkt. At en stor andel av reisene i Oslo er jobbreiser, gjør også omstillingen enklere. Folk skal i stor grad til samme sted hver dag, og til forutsigbare tider. Vi vil innføre tiltak som gjør at flere kan gå over på sykkel, gange og kollektiv, og vi ønsker at kommunen selv skal gå foran, sier Sørensen.

Trenger bilen en stund til

På Ryen helsehus forteller Kine Bloch Andreassen at det kan bli aktuelt å ta buss til jobb, men ikke ennå. Først må begge barna bli store nok til å gå til og fra skolen selv. Å sykle mellom Oppsal og Økern har hun ikke vurdert.

– Jeg er ingen syklist, slår hun fast med en latter. Hun forteller imidlertid om en kollega som er mer glad i to hjul enn hun er. Kollegaen bor på Bjørndal og sykler til alle vakter, hele året.

Klimabudsjettet
Nye tiltak kreves for å nå Oslos klimamål