Akershus-bilister kjører stadig renere

En grønnere bilpark i nabofylket gjør det lettere å nå Oslos klimamål. Likevel gjenstår det fortsatt store utslippskutt i transportsektoren.

Tekst Nils Gelting Andresen Foto Fartein Rudjord

– Vi ser en endring i kjøpsmønsteret. Folk har gjort research på forhånd og vet hva de vil ha når de kommer til oss, forteller daglig leder Erik Gjellan i Møller Bil Romerike.

Han skuer utover et utstillingslokale med nye biler der få har fossile motorer under panseret. I fjor var 78 prosent av alle Volkswagen de solgte en elbil eller ladbar hybrid. Av disse var 75 prosent rene elbiler.

Klimabarometer viser høytrykk for elbiler

Kundene hos bilforhandleren på Skjetten er typiske for trenden i Akershus, og utviklingen i bilparken rundt Oslo er en av flere indikatorer på om hovedstaden kan nå sine klimamål. En stor del av befolkningen i nabofylket har sin arbeidsplass i Oslo eller kjører jevnlig til byen. I Akershus økte salget av biler med nullutslippsteknologi, dvs helelektriske, ladbare hybrider og hydrogenbiler, samlet med 52 prosent i 2017. Det er en dobbelt så stor prosentvis økning som i Oslo, går det fram av den siste utgaven av Klimabarometeret. I andel av alle nyregistrerte biler er imidlertid Oslo kommet lenger – i fjerde kvartal hadde 49 prosent av alle nye biler en av disse drivstoffteknologiene, mot 44 prosent i Akershus.

Batterier med større rekkevidde og nye bomtakster var de to viktigste grunnene til økt etterspørsel etter elbiler i 2017, mener Erik Gjellan. Samtidig tror han flere ladestasjoner både sørover og nordover fra Nedre Romerike har gjort at flere bruker elbil som nummer 1-bil i stedet for nummer 2-bil i familien.

Fredrik Ness Engh, chairman of Nordseterskogen housing cooperative
Smarte folk
Oslofolk bygger elbilladere i rekordfart

Hvis man dømmer ut fra salgstallene fra fjerde kvartal 2017, er Oslo nå halvveis til bystyrets målsetting om at alle nye personbiler kjøpt fra 2020 skal gå på fornybart drivstoff eller være ladbare hybrider. Dette er ett av punktene i Klima- og energistrategien, som har som mål å kutte byens samlede klimagassutslipp med 36 prosent i 2020 og 95 prosent i 2030 – sammenlignet med utslippene i 1990. Elbilene utgjør nå ni prosent av den samlede bilparken i Oslo. Det er altså et godt stykke igjen før dominansen til bensin- og dieselbilene er brutt.

 

Dette er Klimabarometeret

·        Statistisk sentralbyrå (SSB) publiserer utslippstall fordelt på fylker annethvert år.

·        Klimabarometeret er et sett med indikatorer samlet av Klimaetaten, som et supplement til SSB sin statistikk.

·        Klimabarometeret kan gi en pekepinn på hvordan utslippene utvikler seg mellom hver publisering fra SSB, slik at man også kan vurdere effekten av virkemidler og tiltak.

·        Klimabarometeret vil ikke kunne si noe om de totale utslippene i byen.

·        I 2017 kom Klimabarometeret med kvartalsrapporter. I 2018 går det over til tertialrapportering.

·        Hver enkelt indikator kan du også se her.

 

Bomringen: Færre personbiler, mer tungtrafikk

Cirka to tredeler av Oslos klimagassutslipp kommer fra transport.  Derfor er også trafikkmengden gjennom bomringen en viktig indikator på utviklingen. Etter at takstene i bommene i Oslo og Bærum økte og fikk tids- og miljødifferensiering fra oktober har antall passeringer falt med fem prosent. Samlet for hele 2017 var nedgangen på én prosent, viser oversikten fra Fjellinjen. Inkludert i disse tallene er det imidlertid en økning i den fossile tungtrafikken på seks prosent. Det betyr at det er vanskelig å peke på en klar utslippsnedgang fra denne trafikken, ifølge fagsjef Audun Garberg i Klimaetaten.

Audun Garberg er fagsjef i Klimaetaten

Audun Garberg, fagsjef i Klimaetaten

– Det blir behov for nye virkemidler for å kutte utslipp fra tungtrafikk. Vi jobber med å utrede hvilke tiltak som kan gjøre nyttetransporten i byen både grønnere og mer effektiv, forteller Garberg.

Samtidig har kommunen som stor innkjøper av varer og tjenester en betydelig mulighet til å påvirke utviklingen. I kommunens nye anskaffelsesstrategi skal transport med fornybart drivstoff prioriteres ved bestillinger.

Mer bygging kan gi økte utslipp

Foreløpige tall i Klimabarometeret viser at det ble solgt 23 prosent mer anleggsdiesel i 2017 enn året før. Det betyr 19 millioner liter mer til maskinene på byggeplasser i Oslo. Salgstallene kan bli justert av SSB senere i år, men viser at det er en stor jobb å få byggebransjen fossilfri, mener Garberg.

– Dette gir en indikasjon på at det er behov for ytterligere tiltak for å nå målene. Også her er vi gang med en utredning. Strøm og fjernvarme  er  fullgode løsninger til oppvarming i byggefasen, og til tørking av betong i nybygg, som er områder hvor det brukes en del fossil energi i dag. Når det gjelder større gravemaskiner og andre tunge anleggsmaskiner, så tror vi også disse blir elektriske, men dette er noe lenger fram i tid.

Fra Oslo kommunes anskaffelsesstrategi

·        Kommunen skal prioritere transport basert på nullutslipp eller biodrivstoff for alle reiser i tjenesteøyemed eller i kommunal regi — og være aktiv pådriver for å få til fornybare løsninger der dette ikke finnes i dag.

·        Alt fornybart drivstoff som benyttes skal som minimum oppfylle EUs bærekraftkriterier for biodrivstoff. Det skal ikke benyttes biodrivstoff basert på palmeolje eller biprodukter fra palmeoljeproduksjon.

·        Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi. I anskaffelser der det åpnes for bruk av annen teknologi, skal dette begrunnes spesifikt i kontraktsstrategien. For kjøretøy og maskiner der nullutslipp ikke er et alternativ, skal biodrivstoff (fortrinnsvis biogass) benyttes.

Oslo kommune er allerede i gang med å utvikle en helt ny, 30 tonns elektrisk gravemaskin, i samarbeid med Bellona, Skanska, Siemens, Nasta, Sintef og DiFi. Flere kommunale byggeprosjekter gjennomføres også med fossilfri anleggsdrift.

Ladestasjon utenfor Møller Bil Romerike

Ladestasjon er blitt et naturlig tilbud å ha for en bilforhandler.

Folk venter på elbilen sin

På Skjetten regner Erik Gjellan med at vridningen mot elbiler bare forsterkes i 2018, spesielt på grunn av de nye bommene i og rundt Oslo som skal settes opp neste år. – For eksempel er det daglig folk innom og spør om når Audi sin helelektriske modell kommer. Fordi det tar lenger tid å levere en ny elbil enn fossile biler, har Møller Bil Romerike også en rekke kunder som venter på bilen de bestilte i fjor.

Les mer:

Grønt felt for elbilparkering, og en grå elbil
Smarte folk
Ti myter om elbil