Oslofolk bygger elbilladere i rekordfart

Sikkerhet og verdiøkning gjorde utslaget da Nordseterskogen borettslag bestemte seg for å installere elbil-strøm til sine 108 parkeringsplasser. Interessen for det kommunale tilskuddet er enorm.

Tekst Ellen Synnøve Viseth Foto Fartein Rudjord

– Søknadene har strømmet inn. Det viser at vi har et oppdemmet behov i byen vår, sier direktør i Klimaetaten, Heidi Sørensen.

I desember var 27,5 prosent av nye biler solgt i Norge elektriske. Det fører også til en stadig større etterspørsel etter elbilladere. De aller fleste ønsker å lade hjemme. – Derfor opprettet Klimaetaten i juni 2017 en støtteordning for ladeinfrastruktur i borettslag. Vi trodde den skulle bli populær, men søkertallene har overgått våre forventninger, sier  Sørensen.

Da ordningen ble lansert anslo hun overfor VG at ordningen kunne legge til rette for 3000 nye ladepunkter i Oslo. Allerede har 172 søknader tilsvarende 8000 parkeringsplasser fått positivt svar fra Oslo kommunes klima- og energifond.

Her går kommunen og innbyggerne sammen om å bygge infrastruktur som byen virkelig trenger.

Heidi Sørensen
Nye strømkabler ga flere elbiler

Det aller største prosjektet tilhører Nordseterskogen borettslag på Ekeberg. De har tilrettelagt alle sine 108 parkeringsplasser for elbillading.

– Anlegget vårt sto klart i september. Bare i løpet av disse månedene har antall elbiler i borettslaget økt fra to til 15. Ut fra det vil jeg si at prosjektet har vært svært vellykket, sier styreleder Fredrik Ness Engh. Likevel var prosjektet omstridt da det ble foreslått for tre år siden.

– Det ble debatt på generalforsamlingen om hvorvidt elbil var fremtiden eller ikke og om det var riktig bruk av penger for borettslaget. Da var det fint å ha kommunens tilskudd som en gulrot. Tilskuddet var ikke avgjørende for borettslagets økonomi, men det fikk ned totalkostnaden nok til å overbevise flere, sier Engh.

En annen stor gulrot var mulig verdiøkning på boligen. – Garasje med elbillader er positivt å ha i prospektet når man skal selge bolig, smiler Engh.

 

Sikkerhet gjorde utslaget

Prosjektet startet da de to elbileierne i borettslaget ønsket ladeløsninger for bilene sine og det samtidig kom endrete tekniske krav til ladeinfrastruktur.

– Det ville blitt umulig for styret å følge opp hver enkelt installasjon og sikre en hensiktsmessig løsning, samtidig som en potensielt ville fått store utfordringer knyttet til kapasiteten på det elektriske anlegget i borettslaget. Styret anså det derfor som nødvendig med en enhetlig, ordentlig løsning, sier Engh.

Derfor satt han klar ved PC-en og søkte bare en halvtime etter at kommunen lanserte sin støtteordning. – Fordi vi var så tidlig ute var alle på tilbudssiden, og vi fikk et godt samarbeid med både entreprenører og leverandør, sier Engh.

Smarte folk
– Vi ønsker at alle skal få mulighet til å lade i garasjen

Oslos klima- og energifond gir støtte til infrastrukturen, det vil si framføring av strømkabler og skinner i parkeringskjelleren eller på parkeringsplassen. Etterpå må borettslaget eller den enkelte beboeren betale for selve laderen. I Nordseterskogen koster hver ladeboks ca 18.000 kroner.

Borettslagene har to år på seg til å bruke tilskuddet. Her kan du søke.

 

Heidi Sørensen, direktør i Klimaetaten

Tilskuddet fortsetter

– Vi var forberedt på mer treghet i prosessen, da borettslag og sameier ofte må behandle saken i fellesskap før de søker. Men dette har på rekordtid blitt blant kommunens mest populære tilskuddsordninger, sier Klimaetatens direktør, Heidi Sørensen.

– Etterspørselen etter elbillading øker. Hver tredje bil som selges i Oslo har stikkontakt og salgstallene er økende. Dette vil skape et stadig større behov for ladere der folk bor, sier Sørensen.

At antallet mulige ladepunkter har blitt så høyt kommer også av at kostnadene har blitt lavere enn Klimaetaten la til grunn. Man anslo i juni at fondet ville dele ut 15 millioner i 2017, mens det endelige beløpet ble i overkant av 13 millioner kroner.

Sørensen lover at tilskuddsordningen fortsetter også i 2018.

– Ja, her går kommunen og innbyggerne sammen om å bygge infrastruktur som byen virkelig trenger. Det er liten tvil om at elbiler er fremtiden. Det eneste som kan bremse veksten nå, er hvis det blir for få ladere i byen, sier Sørensen.

Fredrik Ness Engh, styreleder i Nordseterskogen borettslag

Nordseterskogen borettslag er foreløpig det største som bygd ladeinfrastruktur for elbiler med støtte fra Oslo kommune.

Gode erfaringer

Også Engh tolker stemningen i borettslaget dithen at folk har blitt mer positive til elbil. – Antallet elbiler og ladere i borettslaget går opp, og så langt har vi positive erfaringer med ladeinfrastrukturen.

– Har du selv elbil?

– Ja, har jeg det: Jeg kjøpte elbil i mai og har blitt helfrelst!

Mange får støtte til energisparing

Kommunens klima- og energifond deler hvert år ut penger til en rekke små og store tiltak som sparer energi og klimagassutslipp. I 2017 ga fondet tilsagn om støtte for 70 millioner kroner. Nesten 30 av disse millionene gikk til energiforbedringer i borettslag og sameier, men også privatboliger og yrkesbygg har fått tilskudd.

Her er noen eksempler:

Tiltak

Antall

Tilsagn totalt, kroner
Fjerning av oljefyr og/eller oljetank i borettslag og sameier

63

   1 863 750
Varmepumpe som erstatter oljefyr i borettslag og sameier

39

   7 633 287
Overgang til fjernvarme i borettslag og sameier

31

   4 045 368
Fjerning av oljefyr og/eller oljetank i yrkesbygg

26

      798 253
Overgang til fjernvarme i yrkesbygg

21

    2 519 575
Isolasjon av yttervegg i borettslag og sameier

14

    9 688 575
Isolering av yttertak og tak mot kaldt loft i borettslag og sameier

13

    1 446 330
Isolering av gulv i boliger

46

       136 930
Isolering av tak i boliger

60

       322 970
Isolering av yttervegg i boliger

72

       969 815
Solenergi – nybygg og overgang fra olje/el. i borettslag og sameier

2

       606 029
Solenergi – nybygg og overgang fra olje/el. i yrkesbygg

11

     3 300 750
Solceller på boliger

95

     4 048 341
Nye vedovner

Støtten til utskifting av vedovner og parafinkaminer har vært en av fondets mest populære ordninger i flere år. De siste fem årene har over 5400 fått tilskudd for å skifte til en moderne, mer rentbrennende vedovn.  I 2017  ble det gitt tilsagn for nesten fem millioner kroner til dette tiltaket.

Her søker du om tilskudd til

Du kan også ringe Enøktelefonen på 22 92 14 00 eller sende en e-post til fondet@kli.oslo.kommune.no

Kjell Havre Iversen sitter foran en bærbarpc på kjøkkenbordet og søker på energiportalen.no
Smarte folk
Sjekk hvor enkelt huset ditt kan spare energi og penger