Oslos sykkelsatsing setter nye rekorder

Se hvilke nye sykkelveier som er bygd i Oslo i 2017 og hvilke som kommer i 2018.

Tekst Liv Jorun Andenes Foto Geir Anders Ørslien Rybakken

I fjor vokste sykkelveinettet i Oslo med nesten ni kilometer. Når 2017 går mot slutten er det forlenget med nesten ti flere kilometer. Målet for 2018 er ytterligere 15. Bestillingen er totalt 60 kilometer fra 2015-2019, og minst fem nye sykkeltraseer innenfor Ring 3.

Rune Gjøs, direktør i Sykkelprosjektet

– I år har vi derfor gjort mye i de sentrumsnære bydelene, og denne satsingen fortsetter vi også med neste år, forteller Rune Gjøs, direktør Sykkelprosjektet i Bymiljøetaten. 

Øvre del av Markveien på Grünerløkka, samt Kongens gate og Henrik Ibsens gate i sentrum, er blant gatene som har fått sykkelfelt i løpet av 2017. Det største prosjektet som ble ferdigstilt i år er imidlertid Ekebergveien på Nordstrand. Dette er et prosjekt som har vært under planlegging i årevis. I desember stod veien endelig klar, med 700 meter sykkelfelt på hver side.

Dårlig fremkommelighet på ett punkt kan ødelegge en ellers fin sykkeltrasé, så det som kan se ut som et lite tiltak kan ha kjempestor betydning for syklistene.

Rune Gjøs, Sykkelprosjektet

Å få på plass sykkelfelt på de manglende bitene av Ring 2 er også blant de større prosjektene i 2017, et arbeid som fortsetter inn i 2018. Ambisjonen er å få på plass minst 15 nye kilometer med sykkeltilrettelagte gater i Oslo i løpet av kommende år.

– Neste år kommer det flere sykkelfelt i ytre bydeler, men det betyr ikke at satsingen innenfor Ring 3 blir redusert, understreker Gjøs.

Se: Kart over alle sykkelprosjekter som ble ferdige i 2017 og prosjekter som er under bygging. Her kan du lese mer om hvert prosjekt.

Små tiltak, stor effekt 

Noe som vanligvis ikke får like mye oppmerksomhet som antall kilometer sykkelvei, men som er svært viktig for syklistenes fremkommelighet i byen, er tiltakene som gjøres i kryss. I 2017 har en rekke kryss og blindveier blitt bedre tilrettelagt for sykkel. For eksempel blindveien Grüners gate på Grünerløkka, som tidligere var avsperret med høye fortauskanter og et returpunkt for glass og metall. Sykkelbokser i lyskryss er et annet eksempel på noe som gjør syklistenes hverdag litt bedre.

– Dårlig fremkommelighet på ett punkt kan ødelegge en ellers fin sykkeltrasé, så det som kan se ut som et lite tiltak kan ha kjempestor betydning for syklistene.

Video: Bli med på sykkeltur langs den nye ruta fra Torshov til sentrum.

Økt drift og vedlikehold

I tillegg til å øke utbyggingstakten for nye sykkelveier, er det også bevilget mer penger til helårsdrift og -vedlikehold. 80 kilometer av Oslo kommunes sykkelveier og sykkelfelt skal derfor driftes med ekstra god standard.

– Det mest samfunnsøkonomisk lønnsomme man kan gjøre er å sørge for at den infrastrukturen man har er i god stand og kan brukes hele året. Syklistene er ekstra sårbare for ujevnheter i asfalten og dårlig brøyting. Derfor er bedre drift og vedlikehold er noe av det viktigste vi gjør for syklistenes sikkerhet og fremkommelighet, påpeker Gjøs.

Kosting av sykkelvei.

80 km sykkelfelt og -vei skal holdes fri for snø og is i vinter.

En rapport om effekten av økt vinterdrift av sykkelveinettet fra 2016 viste en økning i sykkeltrafikken på 38 prosent vinteren 2015/2016 sammenlignet med vinteren før. Dette var ca. 3 millioner flere sykkelreiser, noe som kunne omsettes til en helsegevinst på 350 millioner kroner. Samlet prislapp for den økte driften var rundt 13 millioner kroner.

Torunn Brånå sykler på foran trær på Sagene.
Smarte folk
Slik sykler du trygt hele vinteren
Oslo setter standarden

En annen viktig del av sykkelsatsingen de siste par årene har vært å utvikle Oslostandarden, Oslos egen håndbok for sykkeltilrettelegging. Denne stiller høyere krav til hvordan sykkelfelt og sykkelveier skal utformes enn den nasjonale sykkelhåndboka. I vinter ble det bestemt at denne skal gjelde for alle kommunale veier i Oslo. Over 120 byplanleggere har i løpet av høsten deltatt på kurs for å lære om håndboka.

– Å utvikle en egen standard for sykkeltilrettelegging ble pekt ut som et av de viktigste tiltakene i Oslos sykkelstrategi. Bakgrunnen for dette var en stor misnøye hos innbyggerne med de sykkelfeltene som ble bygget.  De ble oppfattet som smale og utrygge, så økte bredder og mer fysisk separasjon på veier med høy fart og mye trafikk er blant hovedgrepene i Oslostandarden, forteller Gjøs.

Sykkelhotellet ved Oslo S tilbyr trygg, innendørs sykkelparkering for en femtilapp i måneden.

Ved Oslo S har byens første sykkelhotell åpnet.

Byggingen av byens første fysisk adskilte sykkelfelt er allerede i gang på Ring 2. Men det er først Åkebergveien som får adskilte sykkelfelt som helt og holdent er utformet etter Oslostandardens krav til bredder og utforming.

– Sykkelfeltet som bygges på Ring 2 er litt smalere enn anbefalingen i håndboka. Årsaken til dette er at Ring 2-prosjektet handler om å gjøre midlertidige tiltak i påvente av en fullstendig ombygging for å legge til rette for sykkel og trikk fra Majorstuen til Carl Berners plass, forklarer Gjøs.

Arbeidet med å bygge om Åkebergveien starter neste år.

Byens første sykkelhotell

En annen milepæl for Oslo fant sted 15. desember. Da åpnet nemlig byens aller første sykkelhotell på Oslo S. Sykkelhotellet tilbyr trygg, innendørs sykkelparkering for en femtilapp i måneden, og skal lokke flere av byens pendlere til å kombinere sykkel og tog.

Under årets internasjonale sykkelkonferanse, Velo-City, ble Oslo som første kommune-administrasjon tildelt prisen «Cycling Promotion Leadership Award» for sin sykkelinnsats.

– Vi er både stolte og ydmyke over å motta en slik pris, samtidig som det gjør oss kjempemotiverte til å jobbe videre med dette, sier Gjøs.