Her bygger vi en banebrytende barnehage

Vi har pushet grensene for hvordan vi vanligvis gjennomfører et byggeprosjekt. Det får både barna og de voksne nyte godt av.

Tekst Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg Foto Morten Brakestad/Marte Svenneby, Omsorgsbygg

Vi er helt nord-øst i Oslo, i Harald Sohlbergs vei, et godt steinkast fra Ellingsrudåsen t-banestasjon. Midt blant boligblokker, en skole og et sykehjem har det i et halvt års tid vært en byggeplass her. Nå plukkes byggegjerdene ned og barn og voksne kan snart gå inn porten til nye Lia barnehage. I mange tiår fremover skal denne barnehagen være det daglige oppholdsstedet for 130 barn og 33 voksne.

Nøye planlagt

Byggeplassen har vært stillere enn normalt når en barnehage skal bygges. Fortsatt har man hørt dur fra anleggsmaskiner og støy fra av- og pålessing, hammerslag og andre byggelyder. Men vesentlig mindre enn normalt. Årsaken ligger i god planlegging av byggeplassen fra første stund. Barnehagen har et system for håndtering av overflatevann som tar mindre plass en normalt. Det har medført mindre graving og uttransportering av masse. I praksis betyr det færre lastebil-turer inn og ut av byggeplass. Der hvor fjell har stått i veien for den nye barnehagen er det sprengt bort i stedet for å pigges bort. Det har ført til mindre støy for naboene.

Når vi som bygger barnehagen tenker på miljø i alt vi gjør, fører det også til at bygget blir bedre å være i for de som bruker det.

Per Morten Johansen

Byggeplassen har vært fossilfri. Det vil si at vi har brukt mest mulig elektrisitet og bergvarme. I den grad diesel har vært brukt, er det biodiesel. For de som bor og lever rundt byggeplassen betyr det at den lokale forurensingen er betydelig redusert. Reglene for dem som har jobbet på byggeplassen har også vært strenge. Tomgangskjøring har vært forbudt, både for lastebiler og gravemaskiner. Dermed er det mindre utslipp og mindre støy.

Lia barnehage på Ellingsrud i Oslo blir et miljøsmart bygg med godt inneklima.

Når byggearbeidene er helt ferdige før jul kan barn og voksne slippe til i et plusshus med gode luft- og lysforhold.

Bra for miljøet er bra for barna

Når byggegjerdene tas ned står det et praktbygg med gode uteområder igjen. Lia barnehage skal være et helt fantastisk sted å være i mange, mange år fremover. Når vi som bygger barnehagen tenker på miljø i alt vi gjør, fører det også til at bygget blir bedre å være i for de som bruker det. Her er to eksempler på det:

Når vi kommer inn i bygget, legger man kanskje først og fremst merke til høyden under taket. Det er godt over tre meter fra gulv til tak. For folka i bygget gir det en god romfølelse og bedre luft å puste i. I tillegg blir ventilasjonen mer effektiv, noe som sparer energi og penger.

Andre legger kanskje mer merke til de store vindusflatene, og trekkes dit for å nyte utsikten. Vinduene gir godt lys i rommene, noe som gjør at man ikke trenger å bruke så mye strøm på lys. Og der sparer vi også energi og penger.

Les mer om hva Omsorgsbygg skal bygge framover: Barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og ny hovedbrannstasjon.

Fulladet til morgenen

Sånn kunne vi fortsatt. Det er flere små og store eksempler på at miljøvennlige valg gjør barnehagen til et bedre sted å være. Noe av det som er helt nytt, er solcellene og utnyttelsen av den energien de lager. Barnehagen er bygget som et plusshus. Det vil si at bygget produserer mer strøm enn det forbruker. For å få til det, må man tenke ut av boksen. Solcellene produserer strøm som brukes direkte av barnehagen.

Smart by
Ser du hvorfor skolen til disse elevene skiller seg ut?

Overskuddsstrøm selges til Hafslund. Prisen for denne strømmen er imidlertid ikke all verdens. Derfor er barnehagen bygget med en egen batteribank, hvor solenergien lagres. Da kan vi bruke mer av den strømmen vi produserer selv, siden batteriene fortsetter å lades etter at døren er stengt og alle har gått hjem for dagen. Neste dag er batteriene fulle og klare til bruk. På denne måten dekker vi 70 prosent av alt energibehov, året sett under ett. I tillegg pumper vi overskuddsvarme på sommeren ned i tre brønner med vann. Varmen herfra hentes opp igjen på vinteren.

For Omsorgsbygg er Lia barnehage et godt prosjekt hvor vi har pushet grensene for hvordan vi vanligvis gjennomfører et prosjekt. Det får barn og voksne i barnehagen nyte godt av. For vår del tar vi med erfaringene herfra videre til andre prosjekter, slik at vi bidrar til at Oslo blir en grønnere og bedre by.