Slik kan Oslo kutte CO2-utslippene drastisk

Oslos avfallshåndtering er allerede i verdensklasse, men fremdeles slipper avfallsforbrenningen ut veldig mye CO2. Det kan det bli en slutt på med ny teknologi utviklet i Oslo – som kan brukes over hele verden.

Tekst Helge Skivenes Foto NTB Scanpix

Det stedet i Oslo som slipper ut aller mest CO2 er forbrenningsanlegget på Klemetsrud. Det er der vi produserer fjernvarme ved å brenne restavfallet fra Oslos befolkning. Slik kvitter vi oss med avfall som ikke kan resirkuleres, samtidig som vi lager varme til både radiatoren og varmtvannstanken din. Det er en god måte å gjenvinne energien fra restavfallet på. Men selve forbrenningen slipper fremdeles ut ca. 400 000 tonn CO2 i året. Det er det største enkeltutslippet i Oslo og tilsvarer utslippet til omtrent 60 000 biler i året. For at Oslo skal nå klimamålene, er det helt avgjørende å kutte i utslippet på Klemetsrud.

 

CO2-rensing på Klemetsrud

Se animasjonsfilmen som viser hvordan det kan bli mulig å fange CO2 fra forbrenningen på Klemetsrudanlegget.

Fangst og lagring

Heldigvis er det mulig å få til det. Allerede nå er det mulig å fange og lagre CO2. Teknologien kalles CCS, som står for ”carbon capture and storage”. Kort fortalt fungerer teknologien slik at CO2 fanges opp fra røyken som kommer fra forbrenningen av avfallet. Gassen fraktes så via rør til et skip som deponerer CO2 i store reservoarer i geologiske formasjoner – dypt under bakken i Nordsjøen. Teknologien er velprøvd og fungerer svært godt, forteller Jannicke Gerner Bjerkås i Fortum Oslo Varme. Gjennom mange år har det blitt separert og lagret en million tonn CO2 i året gjennom CCS i geologiske formasjoner på Sleipnerfeltet. I tillegg er norske aktører blant de fremste i verden på fangst av CO2, som demonstreres hver dag på testsenteret på Mongstad (TCM).

Nå konkurrerer Klemetsrud med to andre anlegg om statlige bevilgninger til å oppgradere til fullskala CCS.

Det har allerede blitt testet CO2-fangst i et pilotprosjekt på Klemetsrud med veldig gode resultater. Over 90 % av CO2 i røyken fra Klemetsrudanlegget lar seg fange med CCS. Det er ekstra positivt, siden 60 % av restavfallet som forbrenner er biologisk.

– Ettersom en stor del av restavfallet er biologisk, betyr det at vi ved å fange opp utslippet fra forbrenningen, faktisk reduserer mengden CO2 i atmosfæren. Det er helt unikt og en teknologi verden trenger, sier Pål Mikkelsen, administrerende direktør ved Klemetsrudanlegget.

 

Vi trenger å realisere karbonfangst og -lagring i industrien så raskt som mulig. Usikkerheten som nå skapes gjennom statsbudsjettforslaget er derfor uheldig.

Marius Holm, Zero

 

Mindre utslipp over hele verden 

Med fullskala bruk av CO2-fangst på Klemetsrud vil avfallsforbrenningen av restavfallet ikke bare bli tilnærmet utslippsfritt, men faktisk utgjøre en positiv forskjell for miljøet. Først i Oslo, deretter på verdensbasis. Et norsk fullskalaanlegg for fangst og lagring av CO2 vil vise de store mulighetene med CCS i avfallssektoren og vil kunne kopieres over hele kloden. Vi i Norge kommer til å opparbeide oss en ettertraktet ekspertise på feltet og kan eksportere både teknologi og kompetansen om de beste løsningene til resten av verden. Siden forbrenning av restavfall står for betydelige mengder av verdens CO2 -utslipp vil global bruk av CCS være helt avgjørende for å nå klimamålene. Her kan lille Norge være en viktig del av løsningen. Deling og eksport av teknologi for CO2 -rensing kan bli en flaggskipsak når Oslo i 2019 skal være Europeisk Miljøhovedstad.

Usikker vei videre

Det meste er klart for å bygge ut et fullskala anlegg for CO2-fangst på Klemetsrud, men prosjektet er dyrt. For å realisere utbyggingen er det avgjørende med støtte fra staten. I budsjettavtalen for 2018 mellom regjeringen og støttepartiene er bidraget til CCS-utbyggingen kraftig redusert.

–  For oss er det svært uheldig om det blir en forsinkelse. Aktiviteten må opprettholdes i 2018 for å unngå tap av fremdrift, kompetanse og nøkkelpersoner. Vi kan også få utfordringer med å opprettholde interesse og kapasitet hos underleverandører, sier Eirik F. Tandberg, administrerende direktør i Fortum Oslo Varme As.

Regjeringen sier at de står fast ved målet om ett fullskala anlegg for CCS. De er åpne for å gi mer støtte til CCS i revidert statsbudsjett når resultatene av mulighetsstudiene er klare, skriver E24. Det innebærer at beslutningen om mulig fullskala CCS ved Klemetsrudanlegget er utsatt til 2019. Det fører til at anlegget ikke kan stå ferdig før tidligst i 2022, to år senere enn først planlagt.