Rekordmange bruker bysykkel

Det har vært en god sesong for bysyklene! De har nemlig fått være med på langt over 2 millioner turer rundt i Oslo.

Tekst Lise T. Vangerud Foto NTB Scanpix

Hittil i år er det gjennomført over 2 300 000 turer med bysyklene i Oslo. Dermed er fjorårets rekord på totalt 2 100 000 turer slått før sesongen er over. Så når én bysykkeltur i snitt er 2,4 kilometer lang, og det er i underkant av 40 000 kilometer rundt ekvator, så har Oslos bysykler hittil i år blitt tråkket over 138 ganger rundt jordkloden!

 

Vi regner med å være ferdig utbygget tidlig neste år – slik at det både blir flere sykler og flere stativer tilgjengelig for folk.

Axel E. Bentsen i Urban Infrastructure Partner

 

Avhengig av finvær

990 000

Antall turer har økt fra 990 000 i 2015 til 2 319 079 per 6. oktober 2017.

På de beste dagene sykles det 20 000 turer om dagen, og hver sykkel er i snitt ute på 9,5 turer om dagen. En gjennomsnittlig tur varer i snitt ni minutter og er i snitt 2,4 kilometer lang.

– Dette er helt fantastisk! Og det som er spesielt fint å se, er at det blir flere bruker og flere turer per bruker. I fjor økte antall turer for hver bruker med 35 prosent, og hittil i år har de økt ytterligere 15 prosent, forteller Axel E. Bentsen i Urban Infrastructure Partner, selskapet som eier og driver bysykkelordningen på oppdrag fra Clear Channel, som har kontrakt med Oslo kommune.

Til tross for at det allerede har blitt syklet flere turer enn i fjor, er tallet noe lavere enn ventet. I september flatet nemlig bruken litt ut. For mens det var mye finvær i september i fjor, var det flere regndager i år.

– Nå på slutten av sesongen er vi ekstremt væravhengig. Så det er utrolig vanskelig å si hvilket tall vi ender på til slutt, sier Bentsen.

Flere bysykler og stativer

Flere turer

Hver dag er bysyklene i snitt ute på 9,5 turer. Det er en økning fra 4,3 turer i 2015.

Det er først og fremst de korte sentrumsstrekningene som trafikkeres på sykkel. Dette er de strekningene i byen der det er størst press på buss, trikk og bane.

I fjor opplevde mange at det var vanskelig å få fatt i sykkel. Det ble bestilt opp dobbelt så mange sykler til i år, og tiden brukerne kan benytte den er kuttet fra 3 timer til 45 minutter. Det har gitt god effekt og langt flere ledige sykler. Den største utfordringen er likevel ikke syklene, men å sikre nok stativer. Bysykkelprosjektet opplyser at den ideelle fordelingen er to ledige låser per sykkel. Å bygge sykkelstativer krever regulering og tilrettelegging i byrommene, som er en mer tidkrevende prosess en innkjøpet av selve sykkelen.

– Vi regner med å være ferdig utbygget tidlig neste år – slik at det både blir flere sykler og flere stativer tilgjengelig for folk, sier Bentsen.

Per i dag er det 1600 bysykler i drift. Målet om fem millioner bysykkelturer krever ca. 3000 sykler i drift, med samme utnyttelsesgrad som i dag.

Været avhenger hvor lenge bysyklene er tilgjengelige. I fjor var siste dag 5. desember.

 

Bysykkel for bedrifter

Oslo bysykkel har kommet med en egen ordning for bedrifter. Med bedriftskonto kan du gi bort enkeltturer og ulike abonnement til ansatte og kunder! Les mer her!