– Vi ønsker at alle skal få mulighet til å lade i garasjen

Alle de 99 garasjeplassene i Nye Gamlebyen Garasjesameie har fått ladepunkter for elbil. Se hvordan borettslaget ditt kan få støtte til det samme.

Tekst Sissel Fantoft Foto Fartein Rudjord

– Allerede for halvannet år siden begynte det å komme mange henvendelser fra beboere som ønsket å lade elbil i garasjen. Noen begynte å koble skjøteledninger til vanlige 10 ampere-kurser, og det førte ofte til at sikringene gikk, samt at fellesskapets strømutgifter økte, forteller Vidar Bernhardsen, styreleder i Nye Gamlebyen Garasjesameie, som består av to borettslag.

Sameiet undersøkte mulighetene for å installere ladepunkter i garasjen, men den gangen fantes det ingen støtteordninger. Men da Klima- og energifondet lanserte støtteordningen for ladeinfrastruktur i borettslag og sameier, var Nye Gamlebyen Garasjesameie blant de første søkerne. De er også det første sameiet som har ferdigstilt sitt prosjekt.

– Vi ønsket at alle skulle få muligheten til å lade i garasjen, og ikke bare noen få. Vi fant ut at en dynamisk ladestruktur, hvor vi bruker den strømmen som er til overs i borettslagene, var den løsningen som passet best for oss, sier han.

 

I våre borettslag er det bred enighet om at dette er fremtiden. Vi har mange unge beboere som ønsker å bidra til en grønnere utvikling.

Vidar Bernhardsen, styreleder i Nye Gamlebyen Garasjesameie

 

Flere vil lade i borettslaget

70 prosent av boligene i Oslo er blokker og bygårder, og lading kan være utfordrende for elbileiere som bor i leilighet. Etter at støtteordringen ble lansert i juni har 93 borettslag og sameier fått tilsagn på til sammen 6,9 millioner kroner. Disse vil til sammen føre til 4220 nye ladepunkter. Ytterligere 5 søknader er til behandling.

– Vi fikk 50.000 kroner i støtte. Støtten gjelder infrastrukturen, og hver beboer har i tillegg betalt 1400 kroner for å finansiere infrastrukturen. Det var stor enighet på sameiets generalforsamling, hvor forslaget ble vedtatt med 2/3 flertall, om at det var vel verdt utgiften, sier Bernhardsen.

Nå har alle de 99 garasjeplassene i sameiet den nødvendige infrastrukturen til å installere en ladeboks på sin garasjeplass. Boksen koster 35.000 kroner som hver enkelt betaler selv.

– Med de som allerede har installert ladeboks og de som har bestilt er vi oppe i underkant av 20 ladebokser i garasjen vår. Det er et tall jeg tror kommer til å øke, sier Bernhardsen, som selv vurderer å kjøpe seg en hybrid-bil eller elbil neste gang han skal skifte ut bilen sin.

– Jeg kjører lange avstander, blant annet til hytta på Vestlandet, og er avhengig av stabile lademuligheter. Men etter hvert som det blir lettere å lade både hjemme og langs veien er det ingen grunn til å kjøre på fossilt drivstoff, sier han.

Bidrar til grønnere utvikling

Andelen nye registrerte elbiler i Oslo første halvår 2017 var 2872, noe som utgjør 25,8 prosent av det totale bilsalget i hovedstaden. Fra før er det registrert 16.773 elbiler i Oslo. Elbileierne er avhengige av ladepunkter, og stortingsflertallet vil gi alle eiere i borettslag og sameier lovfestet rett til å opprette ladepunkt for elbil.

– I våre borettslag er det bred enighet om at dette er fremtiden. Vi har mange unge beboere som ønsker å bidra til en grønnere utvikling, og med lademuligheter for elbil i garasjen prøver vi å tilpasse borettslagene så godt som mulig. Vi er bevisste på energibruken og bruker blant annet energisparelamper og så videre, forteller Bernhardsen.

At hver enkelt elbileier har sin egen ladestasjon bidrar også til økt sikkerhet for beboerne.

– Vi har satset på et forholdsvis dyrt, men sikkert og forutsigbart system, som slår seg av ved overlading eller hvis man bruker feil kontakt. Vi er veldig fornøyde med resultatet, sier Vidar Bernhardsen.

 

Her kan borettslag og sameier søke om støtte til ladeinfrastruktur!

 

Fakta om støtteordningen:

  • Dekker infrastrukturinvesteringen fra netteiers eiendom frem til der private ladestasjoner koples på.
  • Ordningen dekker ikke eventuell oppgradering av trafostasjon. I mange tilfeller vil det være mulig å montere styringsverktøy som gjør at oppgradering av trafo ikke er nødvendig. Slikt utstyr er dekket i støtten.
  • Støttebeløpet: Maksimalt 20 prosent av dokumentert kostnad. Begrenset til 5000 kroner per ladestasjon som infrastrukturen kan betjene, og maksimalt 1 million kroner per sak.
  • Målet er å få fortgang i utbyggingen av ladeinfrastruktur. Støtteordningen er utformet slik at prisen per punkt i snitt blir lavere jo flere punkter som bygges ut (inntil 200 punkter).
  • Støtte til selve ladepunktet er ikke videreført.
  • Hensikten med ordningen er å prioritere støttemidlene der de gir størst effekt. Ordningen er satt opp slik at den gjør det attraktivt å bygge ut flere ladepunkter per prosjekt.
  • Kostnader til ekstern rådgivning og prosjektering kan inkluderes i tilskuddsberettigede kostnader.
  • I sentrumsnære blokker og bygårder uten egne parkeringsplasser kan lading være utfordrende. Oslo kommune ønsker derfor også søknader om pilotprosjekter og søknader fra sentrumsborettslag som har gode ideer for lading på gateplan. Der det er mulig vil kommunen jobbe med borettslagene for å finne løsninger der standard utbygging ikke er et alternativ.