Ser du hvorfor skolen til disse elevene skiller seg ut?

Fasaden på dette bygget er en av grunnene til at nye Brynseng skole er helt spesiell. Sjekk hvorfor den er Norges mest klimavennlige skole.

Tekst Lise T. Vangerud Foto Joachim Rønning Foss

– Det er noe som får tak i energi fra sola, forklarer Inti Martin (7).

– Veggen får sol på seg, så blir det til strøm, sier Sixten Aleksander Kleivane (8).

Begge er 3. klassinger på nye Brynseng skole og de er fullstendig klar over at skolen deres har en helt spesiell fasade. Men å beskrive hva skolens over 1000 kvadratmeter store solcelleanlegg egentlig er, og hvilken funksjon den har, er ikke bare, bare. Brynseng skole åpnet for de første elevene i august. I løpet av de kommende skoleårene vil etter hvert 840 elever gå på den splitter nye skolen som ligger mellom Bryn og Hasle i Oslo. Allerede har skolen blitt omtalt som Norges mest klimavennlige skole.

– Det er veldig stas å få en helt ny skole. Det er så fint her, også merker vi stor interesse rundt alt som har med miljø og klima å gjøre. Vi har allerede hatt en enorm pågang fra alt fra presse til fagfolk som vil se på skolen, sier rektor Vibeke Saltnes Olsen.

Blant annet har det vært besøk fra Ungarn, Ukraina og Polen ­– og den franske avisen Le Monde har viet spalteplass til skolen.

Skole som produserer egen strøm

Brynseng skole er bygget som et passivhus, og er også et pilotprosjekt for nesten nullenerginivå – som blir den gjeldende standarden for offentlige bygg fra 2018 og for nybygg i 2019. For å nå miljøkravene må skolen tilfredsstille en rekke strenge kriterier. Blant annet er det bygget og integrert et over 1000 kvadratmeter stort solcelleanlegg på hele den ene langsiden av fasaden på bygget. Solcellene produserer strøm til eget behov, og når skolen ikke er i bruk skal deler av solstrømmen leveres ut på strømnettet. Det er forventet at solcelleanlegget får en energiproduksjon på 105 000 kWh per år.

Vi prøver å bruke så lite papir som mulig. Elevene bruker iPad som verktøy i undervisningen, noe som bidrar til  å erstatte unødvendig bruk av papir.

Vibeke Saltnes Olsen, rektor ved Brynseng skole

– Vi skal få skjermer som hele tiden viser hvor mye strøm vi tar inn, hvor mye vi sparer og hvor mye vi bruker. Det blir moro å følge med på for elevene, og vi kan bruke vårt eget forbruk til å lære elevene om matematikk og statistikk, sier Saltnes Olsen.

På toppen av skolebygget er det bygget en stor flerbrukshall med store vindusflater. En av grunnene til at den er plassert på toppen av bygget, er for å utnytte lyset best mulig. Veggene rundt flerbrukshallen slipper inn dagslyset samtidig som de isolerer godt.

Hva betyr det egentlig å gå på Norges mest klimavennlige skole? Vi spurte 3. klassingene på Brynseng skole. Se videoen!

Ingen parkeringsplasser

Skolen er også et forbildeprosjekt i FutureBuilt-prosjektet, med mål om 50 % reduksjon av klimagassutslippet knyttet til energibruk, transport og materialbruk – sammenlignet med et tradisjonelt bygg etter dagens krav. Derfor er det heller ikke tilfeldig at skolen er bygget rett ved Brynseng T-banestasjon. Med unntak av to parkeringsplasser for elbiler, er det ingen parkeringsplasser nær skolen – men til gjengjeld er det sykkelparkering langs hele skolebygget. Skolen har også avfallsbeholdere for kildesortering – både i skolegården og inne i klasserommene.

– Barna lærer å kildesortere med en gang, og de må selv kaste de grønne og blå posene, forteller Saltnes Olsen.

Og også foreldrene har fått merke at det er en miljøbevisst skole barna deres har begynt på.

Alle ukeplaner blir lagt inn på elevenes iPader, ikke på papir.

– Vi prøver å bruke så lite papir som mulig. Elevene bruker iPad som verktøy i undervisningen, noe som bidrar til  å erstatte unødvendig bruk av papir. Men den vil selvsagt ikke erstatte alle bøkene, sier Saltnes Olsen.

Alle våre nye skoler får en bra miljøprofil og følger vår Miljøstrategi for 2016-2019.

Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg
Flere skoler kommer etter

Undervisningsbygg har satt som mål å redusere energiforbruket med 27 prosent på alle osloskolene innen 2020. Derfor skal kommende skoler, som enten skal utvides eller bygges helt nye, ha en klimaprofil hvor bruk av solceller og varmepumper står sentralt.

– Brynseng skole har fått et av landets største fasadeintegrerte solcellepanel, som er en nyvinning i Oslosammenheng og som vi er veldig stolte av. Dette er et ledd i vår miljøsatsing for å bidra til det grønne skiftet i byen med mål om et nullutslippssamfunn i 2030.  Ambisjonene våre er å ha pilotprosjekter med mål om nullutslippsbygg og plusshus innen 2020. Alle våre nye skoler får en bra miljøprofil og følger vår Miljøstrategi for 2016-2019, sier Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg.