Group 2 Copy

Han blir nedringt av «hele» verden som vil lære av Oslo

Bejing, Berlin og Budapest. Det er bare tre av frierne som har kontaktet Oslo for å få nyss i hvordan byen har klart å få på seg ryktet som verdens elbilhovedstad.

Tekst Marianne Alfsen Foto Oda Hveem

– Det er bare maleren Edvard Munch som er bedre kjent i utlandet enn elbilsatsingen i Oslo. Det tror jeg faktisk ikke er en overdrivelse, humrer Sture Portvik, elbilansvarlig i Bymiljøetaten.
Store bilprodusenter, lokale og nasjonale myndigheter og etater, miljøorganisasjoner og presse fra hele verden – mange har allerede vært her, og stadig flere melder sin ankomst.

Slik ble Oslo verdens elbilhovedstad

• Gratis parkering på kommunale parkeringsplasser
• Gratis lading på kommunale parkeringsplasser
• Lov å kjøre i kollektivfeltet
• Gratis bompassering
• Kommunalt tilskudd til private ladestasjoner
• Statlig fritak for nybilavgift av ved kjøp av elbil
• Statlig fritak for veiavgift

– Til og med Tesla-oppfinner Elon Musk har besøkt byrådslederen. Det kommer noen på befaring eller ber meg komme til dem for å fortelle nesten hver uke. Nå nettopp var hele styret i Volkswagen her med en delegasjon, og for litt siden kom representanter fra seks britiske byer hit, sammen med det nasjonale kontoret for lavutslippskjøretøyer og BBC, sukker Portvik fornøyd. Og litt oppgitt.
– Jeg rekker jo knapt å gjøre jobben min, som er å legge til rette for at enda flere velger å kjøre elbil i Oslo, sier han.

Verdens elbilhovedstad 

Dette er historien de kommer for å høre: Hvordan hovedstaden i oljelandet Norge ble verdens elbilhovedstad, og hvorfor byens politikere mener det er realistisk at all transport i Oslo blir nullutslipp innen 2020. Det begynte allerede på slutten av 1980-tallet. Regjeringen bestemte i 1989 at fremtidens miljøvennlige biler skulle fritas for nybilavgift. Hensikten var å stimulere til teknologiutvikling, særlig innenlands produksjon av elbiler. Akkurat det eventyret sluttet før det begynte.

 

Elbil-utviklingen har gitt Oslo fantastisk oppmerksomhet i utlandet. Folk kommer til kilden for å lære.

Sture Portvik, elbilansvarlig i Bymiljøetaten
Først ute med gratis bomring

Samme år fikk Bellona Norges første elbil i gave av popgruppen Ah-a. I tiden som fulgte passerte Bellonabilen bomringen i Oslo og parkerte, uten å betale, gang etter gang. Bøtene hopet seg opp, men ble aldri betalt. Dermed ble bilen inndratt og tvangssolgt. Til Bellona. Om igjen og om igjen. Hensikten med stuntet var å kreve flere insentiver for å gjøre elbilen til et reelt alternativ for forbrukerne. De fikk ønsket sitt oppfylt. I 1997 var Oslo først ute med å gjøre bomringen gratis for elbiler, og siden 1999 har alle elbileiere kunnet parkere gratis på offentlige parkeringsplasser i hovedstaden. De måtte vente til 2003 før de kunne kjøre i køfritt i kollektivfeltet.

Takker ildsjeler

Resultatet av Norges, og spesielt Oslo kommunes, fremsynte elbil-politikk, var en rekordrask utvikling uten sidestykke på verdensbasis. Ingen steder kjører det flere elbiler på veiene i forhold til innbyggertallet enn i Oslo og Akershus – om lag 40.000. Ved inngangen til 2017 var det totalt 100.000 elbiler i Norge. Og det blir stadig flere: 50 prosent av nybilsalget i 2017 forventes å være null- eller lavutslippsbiler, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken.
Portvik mener de kan takke ildsjeler i Oslo kommune, i regjeringskontorene og i miljøorganisasjonene for.

– Elbil-utviklingen har gitt Oslo fantastisk oppmerksomhet i utlandet. Folk kommer til kilden for å lære, fortsetter Portvik.
De kommer blant annet for å se hvordan kommunen har fått på plass hundrevis av ladestasjoner på få år, sjekke ut verdens største offentlige ladeparkeringshus med 100 ladepunkter og snakke med Osloborgere om betydningen politikernes insentiver hadde på deres valg av elbil.
– At utenlandske delegasjoner står i kø for å lære av oss er jo super markedsføring for byen vår, fortsetter Portvik, som i det vi snakker er på vei til Brüssel, og har kladdet inn besøk fra Serbia, Hamburg og London Taxi i kalenderen, samt prøver å få kilt inn reiser til Bejing, Berlin, Budapest og Dubai for å holde foredrag.