Group 2 Copy

Dette må du tenke på før du velger kontor

Er du opptatt av image og omdømme, er det nok stor sjans for at kontoret ditt ser slik ut.

Tekst Sissel Fantoft Foto FeatureBuilt og Andreas Kjensli Knudsen

Katharina Bramslev

Daglig leder i Grønn Byggallianse

Oslo er i førersetet for grønne næringsbygg, og både offentlige og private utbyggere jobber for at det skal bygges enda flere. Siden det finnes få lovkrav som gjelder grønne næringsbygg er det først og fremst etterspørselen i markedet som er drivkraften for utbyggerne.

– I Oslo er etterspørselen størst fra leietakere som leier kontorbygg og investorer, spesielt utenlandske, som kjøper næringsbygg. Fremoverlente selskaper som er opptatt av image, omdømme og å sikre seg de beste hodene søker mot hovedstaden, sier daglig leder Katharina Bramslev i Grønn Byggallianse.

 

Stadig flere utbyggere bruker Statsbyggs klimagassregnskap for å beregne klimagass-fotavtrykket til et bygg.

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.
Fokus på fotavtrykket

Grønn Byggallianse er et miljønettverk som består av de største eiendomsaktørene i Norge. Nettverket er en arena for aktive utbyggere som vil utvikle seg på miljøområdet for å bli mer miljøeffektive. Det nye byrådet i Oslo har fått fortgang i byggingen av nye, grønne næringsbygg. I tillegg har rehabilitering av eksisterende, offentlig eide bygg ført til bedre miljøstandard.

– Undervisningsbygg og Omsorgsbygg har vært medlemmer i Grønn Byggallianse i mange år, og har nå rykket helt i front og tatt igjen private utbyggere når det gjelder miljøstandard i sine bygg, sier Bramslev.

Hun mener det lenge har vært et ensidig fokus på energieffektivisering i norske næringsbygg, men at det de siste årene har dreid seg mot en mer helhetlig tankegang.

– Stadig flere utbyggere bruker Statsbyggs klimagassregnskap for å beregne klimagass-fotavtrykket til et bygg. Utslippsberegningene inkluderer materialbruk, energibruk og transport i driftsfasen, samt energibruk og transport i byggefasen i et livsløpsperspektiv, forklarer Bramslev.

Grensesvingen 7 er et kontorbygg fra 1986 som ligger sentralt plassert på Helsfyr i Oslo. Bygget er rehabilitert til et moderne kontorbygg og er et godt eksempel på at det er mulig å rehabilitere eldre bygninger til kontorlokaler med høye klima- og energiambisjoner.

Pisk eller gulrot

BREEAM NOR er et klassifiseringsverktøy for norske byggeprosjekter som ikke bare stiller krav til miljøhensyn, men også til selve gjennomføringen av prosjektet.

– Det finnes BREEAM-prosjekter i nær alle landets fylker, men de første prosjektene lå i Oslo, sier Bramslev.

FutureBuilt er et tiårig program som har som mål å få frem 50 forbildeprosjekter som skal redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen områdene transport, energibruk og materialbruk. Partnere i FutureBuilt er kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken, Enova, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn Byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

 

Har du lest saken om hva Omsorgsbygg gjør for å bygge grønnere?

Smart by
– Dette er starten på utslippsfrie byggeplasser

– Etterspørselen i markedet, det nye byrådet, BREEAM NOR og FutureBuilt utgjør til sammen de viktigste driverne for grønne næringsbygg i hovedstaden, fastslår Bramslev.

Grønn Byggallianse har sammen med Norsk Eiendom laget «Eiendomssektorens veikart mot 2050». Dett er ment som et innspill til Regjeringens utvalg for Grønn Konkurransekraft.

– Her peker vi på hva vi mener må til for å få fortgang i byggingen av grønne næringsbygg, både fra utbyggernes og myndighetenes side. Myndighetenes virkemidler er pisk og gulrot, og jeg har mest tro på å bruke gulrot, på samme måte som man har gjort i forhold til elbiler, sier hun.

Eksempler på incentiver som kan stimulere til bygging av grønne næringsbygg kan være raskere byggesaksbehandling, lavere byggesaksgebyrer og lavere eiendomsskatt.

 

Skattedirektoratet er en av leietakerne i det rehabiliterte bygget i Fredrik Selmers vei 4 på Helsfyr. Bygget har fått mer effektive arealer, passivhusstandard, FutureBuilt–kriteriene, energiklasse A og sertifiseringen BREEAM-NOR Very Good.

Tar samfunnsansvar

I veikartet finnes det også en liste over en rekke strakstiltak som byggeiere og utbyggere selv kan sette i gang med det samme.

– Mange eiendomsselskap har signert en ledelsesbeslutning om å implementere alle disse tiltakene i alle planer og rutiner i løpet av ett år. De tar ansvar og forplikter seg til å gjennomføre. Fra vår side handler det om å motivere, spe på med kunnskap, vise hvilke verktøy som finnes og eksempler på løsninger, sier Bramslev.

Selv om etterspørselen etter grønne næringsbygg foreløpig er liten fra kjøpere og leietakere, ønsker mange utbyggere likevel å være i front.

– Utbyggerne gjør ikke dette bare for å tjene penger, men også for å ta et samfunnsansvar. Det handler om å bygge noe som man kan være stolt av i årene som kommer. Selv om folk ikke spør etter grønne næringsbygg så bygges de likevel, og hvis etterspørselen øker så kommer det enda flere, sier mener Bramslev.

Noen av Oslos grønne næringsbygg

  • Hovedkontoret for Gjensidige Forsikring og NSB-konsernet er Norges første bygg med miljøsertifisering «Excellent» i BREEAM-NOR.
  • Sundtkvartalet er et nytt kontorbygg på 30.000 kvm hvor målet er å sertifisere bygget etter BREEAM NOR Excellent, energiklasse A og som passivhus. Det kombineres med eldre bygg i kvartalet og ligger mellom Lakkegata og Vahls gate. Skanska Commercial Development Norway og Entra eier eiendommene.
  • Kontorbygget i Munkedamsveien 62 har fått en rekke miljøvennlige tiltak. Vinduene har automatiske solskjerming og god tilgang på dagslys reduserer strømforbruket. Bygget scorer blant annet høyt i BREEAM for sitt grønne tak og utendørsområde, og har oppnådd sertifiseringen. ROM Eiendom eier bygget.