– Dette er starten på utslippsfrie byggeplasser

Visste du at 30 prosent av transportutslippene i Oslo kommer fra byggeplasser? Nå tas det grep for å få ned tallet. Og det skal du merke i nabolaget ditt.

Tekst Lise T. Vangerud Foto Krister Sørbø

Fra og med i år vil alle anbudskonkurransene som utlyses av Omsorgsbygg stille krav om fossilfrie byggeplasser. Dermed blir entreprenører og utstyrsleverandører nødt til å ta grep for å bidra til at byggeplassene blir grønnere, og må tenke nytt når de velger anleggsmaskiner, byggvarme og –tørk, samt transport til og fra byggeplassen. Det var Omsorgsbygg, Bellona og leverandørutviklingsprogrammet i NHO som satte problematikken på dagsorden i fjor, og inviterte til dialogkonferanse om problematikken med både entreprenører, byggherrer og utstyrsleverandører. Det har allerede gitt resultater.

– Vi opplevde en enorm respons. Vi må alle ta innover oss at vi er en del av klimaproblemet, derfor var det gledelig å se at det er en så bred oppslutning om å få til noe. I 2017 vil vi stille krav om en fossilfri bransje, og det vil være starten på helt utslippsfrie byggeplasser, sier Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg.

 

Håpet vårt er at noen går forbi oss. Det vi gjør er viktig for klimaet og Oslo kommune. Men hvis noen bringer dette videre, vil vi gjerne lære.

Per Morten Johansen, administrerende direktør i Omsorgsbygg
Veien mot EL-byggeplasser

Og de er allerede i gang. Fossum barnehage på Stovner skal bli helt ny. I fjor høst startet rivingen av den gamle barnehagen, hvor det ble bruktmaskiner som går på biodiesel uten tilsetninger fra palmeoljeindustrien. Byggingen av den nye barnehagen, som vil gi plass til 180 barn, gjennomføres med samme krav til maskinparken, eller med elektrisk drift der det er mulig. Tiltakene henger sammen med kravene Omsorgsbygg ønsker å stille til entreprenører og byggherrer i årene som kommer. Blant annet krav om biodiesel, bruk av strøm fra solceller på egen byggeplass der det eksisterer og vannbåren oppvarming, for å nevne noe. Omsorgsbygg har også testet elektrisk hjullaster på byggeplass. Den gir ingen utslipp og heller ingen lyd! Johansen forteller at elektriske maskiner ikke bare er en gevinst for miljøet, men det er også en bonus at de arbeider helt stille – til glede for både arbeiderne selv og naboer til byggeplassene.

– Alle tiltakene vi nå prøver ut og setter i gang vil forhåpentligvis være med på å danne grunnlaget for et nytt marked, hvor alt blir elektrisk drevet på byggeplass. Så er det viktig å understreke at dette bare er starten, sier Johansen.

Rivingen av Fossum barnehage skjedde ved hjelp av gravemaskiner som bruker biodiesel uten tilsetninger fra palmeoljeindustrien.

Vil bli utfordret

For selv om Omsorgsbygg nå tar grep, handler ikke løsningen bare om dem, sier Johansen.

– Håpet vårt er at noen går forbi oss. Det vi gjør er viktig for klimaet og Oslo kommune. Men hvis noen bringer dette videre, vil vi gjerne lære. Det viktigste er å få bredden på dette, og hele tiden være i front, sier Johansen.

Selv om han tror at Omsorgsbygg, som en stor byggherre, har påvirkningskraft til at bransjen får muligheten til å omstille seg, vil de ikke stille urealistiske krav.

– Vi kan ikke stille urealistiske krav som gjør at vi frastøter oss de beste. Vi må gi markedet tid til å oppdater seg. Det er ikke troverdig å bestille ting som ikke finnes, men jeg tror at veldig mye har skjedd bare til våren, sier Johansen.

Han forteller at de vil jobbe med evalueringer underveis og være tilgjengelige for at leverandørene kan teste ut prototyper.

– Vi vil samarbeide tett med bransjen og utfordre hvert prosjekt til å tenke hvordan det kan gjøres mer klimavennlig. Mye handler om bevissthet og god planleggingen av prosjektene, mener Johansen.