De fleste av oss forbinder en byggeplass med både støy og luftforurensing. I tillegg til miljøutfordringene knyttet til utslipp, oppleves dette plagsomt av naboer, av nærmiljø og av alle som jobber på anlegget. Det er med andre ord flere gode grunner til å satse på elektrifisering av byggeplasser.

På Stovner bad har NCC og Oslobygg KF store bærekraftsambisjoner. Anleggsplassen er delvis utslippsfri og har en høy andel elektriske maskiner, med fire elektriske gravemaskiner og to elektriske kraner, i tillegg til elektrisk betongpumpe som brukes i stor grad. Fra 2025 skal byggeprosessen utføres som utslippsfri anleggsplass. For å lykkes med dette har mange gode krefter jobbet sammen og de startet planleggingen tidlig. Byggherre Oslo kommune har blant annet lagt høyspent inn på området for å få nok strøm til lading av de store, elektriske maskinene som er i bruk.

Krav om utslippsfri byggeplass kommer

Prosjektleder i Oslobygg, Espen Foss Johansen sier dette var et avgjørende tiltak som ble tidlig prioritert.
– For å planlegge en utslippsfri byggeplass er det viktig å komme i gang tidlig med å definere effektbehovet for maskinene vi skal bruke, og hvor mye strøm det er mulig å få tak i nær byggeplassen. I noen tilfeller må vi grave for å få lagt opp nok strøm. Noen ganger må vi også ha en midlertidig trafo. Alt dette krever mye planlegging i god tid. En viktig grunn til at vi elektrifiserer er fordi Oslo kommune stiller krav til det, men vi har også egne krav i Oslobygg. Vi ønsker selvfølgelig å ta samfunnsansvar og bidra til redusert CO2-utslipp.

Oslo kommune har stilt klare krav til entreprenører om omstilling i årene som kommer. Fra 2025 skal alle bygg- og anleggsarbeider på oppdrag for kommunen gjennomføres utslippsfritt og i 2030 skal hele byggenæringen i Oslo være utslippsfri.

Den store fordelen med elektrisk drift er mye mindre lokal luftforurensing og mindre støy på byggeplassen.

Maskinfører Martin Keiserud sitter høyt i en elektrisk gravemaskin og har stor glede av ny teknologi.

– Fordelene med elektrisk maskin er selvfølgelig mindre utslipp og støyreduksjon, men jeg synes også den er kjappere å bruke enn de som går på diesel. Du har 100% krefter med en gang du rører spaken. Den er hurtig, og det er ikke noe dødgang som du har på dieselmaskiner. Men den aller største forskjellen jeg merker er at støyen er blitt borte.

Det er mange som kjører elbil og kanskje har hatt både rekkeviddeangst og opplevelser av dårligere batteritid i vinterkulda. Hvordan opplever Martin dette i sin gravemaskin en kald arbeidsdag i desember?

– Å lade denne maskinen er jo like enkelt som å lade en elbil. Det er bare å dytte i kontakten og blippe brikka, så er vi i gang. Ladetida varierer, avhengig av om vi bruker hurtiglader eller langtidslader. På hurtiglader er den ferdig på ca 45 minutter. Vi bruker å lade når vi har lunsj og når vi har middag, og på det kan vi kjøre hele dagen uansett årstid. På natta bruker vi langtidslader for det bevarer batteriet bedre.

Den aller største forskjellen jeg merker er at støyen er blitt borte.

Maskinfører
En bygningsarbeider sitter i en utslippsfri gravemaskin på byggeplassen.

Det er godt og varmt i hytta. Og ladingen skjer i lunsjpausen. Pål Laukli

En utslippsfri byggeplass er bra for alle

Byggeprosessen av Stovner bad er banebrytende på mange områder i å tilrettelegge og gjennomføre arbeidet med å skape morgendagens byggeplass hvor reduksjon av klimautslipp og støy står sentralt. Byggenæringen står for store utslipp, og lokal luftforurensing merkes godt av både beboere og arbeidere. Globalt står bygg- og anleggsektoren for 37% av alle utslipp, hvor produksjon av sement, stål og aluminium bidrar vesentlig. Derfor blir prosjektet på Stovner fulgt med stor interesse av mange aktører, også fra utlandet. Produsenter av el-anleggsmaskiner kommer hit for å skaffe seg mer erfaring om hvordan maskinene kan utvikles og forbedres. Prosjektet leder an i utviklingen av mer miljøvennlige løsninger og derfor er det viktig at erfaringer deles med så mange som mulig.

Den store fordelen med elektrisk drift er at det blir mye mindre lokal luftforurensing og støy på byggeplassen.

Prosjektleder i Oslobygg

Utbyggingen på Stovner har fått støtte gjennom den statlige Klimasats-ordningen. Også Enova og Oslo kommune har tilskuddsordninger som støtter opp om utslippsfri bygge- og anleggsvirksomhet. Disse tilskuddene er det mulig for alle utbyggere å søke om. Utslippsfrie byggeplasser er bra for oss alle – enten vi bor i nærheten, tilhører nærmiljøet eller jobber på anlegget.