Om tilskuddet

Samlastterminaler er viktige tilretteleggere for effektiv og klimasmart varelogistikk i byer. Her har vi samlet aktuelle tilskuddsordninger for dere som ønsker å bygge nye eller oppgradere eksisterende terminaler i Oslo. Dere kan få støtte til både ladeinfrastruktur, ladepunkter, kjøretøy og mer.

Både transportører og gårdeiere kan søke om tilskudd.

Om støttebeløp og maksgrenser for støtte

Ordningene har egne støttesatser og maksgrenser for hvor mye støtte som kan utbetales. I tillegg omfattes de fleste tilskuddsordningene av regelverket for bagatellmessig støtte. Det betyr at hver enkelt bedrift eller konsern kan motta maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte totalt fra disse ordningene over en treårsperiode.

Tilskuddsordningene som ikke omfattes av disse reglene er Offentlig tilgjengelig hurtiglading for tunge kjøretøy og ordningen for FoU og pilotstøtte. Det betyr at en bedrift kan få utbetalt maksimalt 1,8 millioner kroner i støtte totalt fra de andre tilskuddsordningene, og samtidig få utbetalt støtte gjennom en eller begge av disse ordningene i tillegg.

Tilskuddsordninger for deg som vil bygge samlastterminaler:

Søk om kjøpsstøtte fra Enova til ellastebil eller andre tunge elektriske kjøretøy. Du får inntil 40 % av merkostnadene dekket av Enova. Les mer

Motta tilskudd til etablering av ladeinfrastruktur. Du får dekket inntil 30 % av kostnadene, med et utbetalingstak på 15 000 kroner per muliggjorte ladepunkt. Les mer

Motta tilskudd for etablering av hurtiglader for elektriske varebiler. Du får dekket inntil 50 % av kostnadene, med en støttesum på maksimalt 1 000 000 kroner. Les mer

Kom deg enkelt og raskt fram i byen med elektriske lastesykler. Inntil 15 % av kjøpskostnadene gis i støtte, med en støttesum på maksimalt 150 000 kroner. Det gis støtte til maksimalt 10 lastesykler per bedrift. Les mer

Få støtte til inntil 50 % av kostnadene til normal- og hurtigladere for tunge kjøretøy. Det gis inntil 1 000 000 kroner i støtte per bedrift. Les mer

Ønsker dere å teste ut nye løsninger eller delingsmodeller i samlastingssentralen? Da kan støtteordningen for FoU og pilotprosjekter være aktuell for dere. Les mer

Har du spørsmål om tilskuddsordningene?