Om tilskuddet

Enova støtter inntil 30 prosent av kostnadene til energibesparende tiltak i yrkesbygg, med en maksimal støttesum på 10 millioner kroner. Støtteordningen er særlig relevant for eldre bygg med et stort energiforbedringspotensial. Minstekravet for å kunne søke er mål om 20 % energiforbedring per bygg.

Støtteordningen er konkurransebasert, der kostnadseffektive energitiltak stiller sterkere i konkurransen.

Støtten fra Enova kan dekke inntil 30%, og maksimalt 10 000 000 kr, av prosjektets kostnader.

Det er konkurranse om Enovas støttemidler. Søknader prioriteres basert på søkt støttebeløp og mål for energiforbedring.

Beskrivelse av hvilke kostnader Enova godkjenner finner du her.

Eiere og leietakere av yrkesbygg kan søke. Yrkesbygg vil si et bygg eller del av bygg som er offentlig eller privat eid og som ikke benyttes til boligformål.

Søker må være registrert med organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

Rådgivere og lignende kan bistå prosjekteier, men ikke stå som søker.

Har du spørsmål om tilskuddsordningen? Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003

E-post: svarer@enova.no

Slik søker du om støtte

  1. Kartlegg energibesparingspotensialet i bygget deres

  2. Innhent pristilbud på energitiltak

  3. Send søknad til Enova

  4. Motta svar fra Enova