Om tilskuddet

Støtteordningen skal bidra til at borettslag og boligsameier får en oversikt over tiltak som kan redusere energibehov, effektbehov og klimagassutslipp. Alle borettslag og sameier som er registrert med organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret kan søke om støtte. Ordningen forvaltes av Enova.

  1. Innhent tilbud på kartlegging av klima- og energitiltak
  2. Send inn søknad gjennom Enovas søknadssenter
  3. Motta tilskuddsbrev til signering på e-post. Styreleder signerer tilskuddsbrevet.
  4. Send inn sluttrapport etter gjennomført kartlegging.
  5. Motta støtte

Har du spørsmål om tilskuddsordningen? Kontakt Enova på

Tlf: 800 49 003
E-post: svarer@enova.no