Tungtransporten skal bli fossilfri og utslippsfri, men hva innebærer egentlig det og hva må på plass for at det skal kunne skje?

– Vi har satt oss et ambisiøst mål i Franzefoss Gjenvinning om at i løpet av 2024 skal minst halvparten av våre anleggsmaskiner og egne, samt innleide lastebiler være nullutslippskjøretøyer. Det sier produksjonssjef i Franzefoss Gjenvinning Harald Aasheim. Sammen med sjåfør Frode Elnes viser han frem «Elinor», en Volvo FE med 160 km rekkevidde – Franzefoss sin første elektriske lastebil med lift. Navnet fikk hun etter en intern navnekonkurranse.

Harald Aasheim foran elektrisk lastebil - Franzefoss

Produksjonssjef i Franzefoss Gjenvinning Harald Aasheim.

Elinor står oppstilt i godt selskap med flere andre lastebiler og kranbiler. Litt bortenfor står store containere på rekke og rad, klare for å hentes av Franzefoss sine 168 egne og innleide kjøretøy.

Det ankommer stadig nye biler til området på Haraldrud, for avfallstømming og en kort lunsjpause før neste rute venter. Hos Franzefoss har de sett frem til at Elinor kan lade batteriene sine «hjemme».

– Frem til nå har Elinor måtte lade på offentlig ladestasjon. Det er upraktisk, medfører tapt arbeidstid og er dyrt. For en kort periode er det overkommelig, men ikke som permanent løsning, sier Harald Aasheim som fikk den nye ladestasjonen på plass i februar-mars.

 • Holder til på Haraldrud i nærheten av Renovasjons- og gjenvinningsetaten og Norsk Gjenvinning.
 • Leverer pukk og grus til blant annet betong- og asfaltproduksjon, bygg- og anleggsbransjen, offentlig sektor og landbruk
 • Sorterer forskjellige avfallstyper
 • Franzefoss håndterer alle typer avfall fra industri, næringsliv, bygg, anlegg og offshore. Tar seg av hele prosessen fra innsamling og sortering til gjenvinning, bearbeiding, resirkulering og deponering av produkter, restprodukter og avfall.
 • Deres mål er å omforme mest mulig av avfallet til råvarer for material- eller energigjenvinning på en miljømessig og god måte.
Sjåfør Frode Elnes i elektrisk lastebil - Franzefoss

Sjåfør Frode Elnes synes det er enkelt og stillegående å kjøre elektrisk lastebil.

Om tilskuddsordningene  

Både Oslo kommune og staten ønsker å legge til rette for bruk av utslippsfrie, tunge kjøretøy. Derfor kan virksomheten din nå få støtte til å etablere ladepunkter for lastebiler, turbusser eller andre tunge kjøretøy. Enova har også opprettet et støtteprogram rettet mot utbygging av offentlige tilgjengelige ladestasjoner for tyngre kjøretøy slik at det skal bli lettere å lade når man kjører tungt og langt.

– Kombinasjonen av disse tilskuddene gjør at man nå kan lade også tunge kjøretøy “hjemme” eller på lengre transportetapper. Dette gjør at aktørene vet at de får lade uansett når på døgnet og hvor de er. Vi håper dette bidrar til at flere tør å satse elektrisk, sier teknologirådgiver i Klimaetaten, Bergljot Tjønn.

Teknologirådgiver i Klimaetaten, Bergljot Tjønn.

Stor klimagevinst med elektrisk lastebil 

Harald Aasheim i Franzefoss Gjenvinning er klar i sin tale når han blir spurt om fordelene ved utslippsfri lastebil: 

– Klima. Vi kan rett og slett ikke vente. Og klimagevinsten ved å gå over fra diesel til batterielektrisk lastebil er stor på grunn av lang årlig kjørelengde og stort energiforbruk. Når Oslo går foran med innføring av nullutslippslastebiler, følger resten av landet etter. Elektriske lastebiler er også i ferd med å bli bedre enn fossil-lastebiler på nesten alle områder, foruten om rekkevidde og innkjøpspris. Vi begynner nå på nyåret med å reforhandle kontrakter med våre transportleverandører i Stor-Oslo. Alle transportører som vil være med oss videre må nå forplikte seg til anskaffe nullutslipps- eller biogass-lastebil!

I første omgang skal Franzefoss Gjenvinning sette opp en utendørs hurtigladestasjon med et lite tak som beskytter mot nedbør. Med denne på plass vil Elinor kun ha behov for én hurtiglading i løpet av arbeidsdagen. 

– En stor del av kostnaden blir å legge opp strømforsyning til ladestasjonen. Vi setter også av plass til flere kommende ladestasjoner, sier Aasheim og forklarer at de kan få plass til opptil 10 ladestasjoner ved siden av hverandre.

Hva må til for å få tungtransporten utslippsfri? 

For at flere skal gjøre som Franzefoss Gjenvinning og investere i grønne løsninger, mener Aasheim at det er noen premisser som må ligge til grunn. 

– For tungtransport og særlig langtransport vil etablering av offentlige super-hurtigladere antagelig være en forutsetning for å få disse kjøretøyene over på batterielektrisk drift. I tillegg er forutsigbarhet, eller mangel på det, en utfordring. Elektriske lastebiler koster ca. tre ganger så mye som en diesel-lastebil i innkjøp og vi trenger støtteordninger og insentiver som gratis bompasseringer i mange år fremover, sier Harald Aasheim.

Han trekker frem Enova-støtten som en svært viktig og god ordning, og fremhever også betydningen av kommunens klimatilskudd til ladestasjon som dekker 50 % av kostnaden. 

– Det er en ordning som vil gjøre overgangen til nullutslipp raskere i Oslo. For oss er det optimalt å kunne lade på eget anlegg da lastebilene er innom anlegget flere ganger om dagen. Egen ladestasjon gir forutsigbar tilgang på lading og gjør at vi kan planlegge arbeidsdag med innlagt lading på rett tidspunkt. Aasheim nevner at også Oslo kommunes innkjøpsbetingelser med nullutslippskrav og nullutslippsring i byen vil være virkningsfullt.

Er det endringsvilje i markedet nå? 

– Vi opplever absolutt det, både hos de store avfallsselskapene og store transportselskaper som ASKO. Lastebilleverandørene har også kommet på banen. Blant våre kunder er det mange som ønsker at vi henter avfallet deres med nullustlippskjøretøy, men foreløpig svært få som vil betale noe ekstra for det, forteller Harald Aasheim.

Bortsett fra rekkevidde og innkjøpspris er elektriske lastebiler ifølge Harald Aasheim i ferd med å bli bedre enn fossil-lastebiler på nesten alle områder: 

 • støy 
 • vibrasjoner 
 • kjøreegenskaper 
 • kupevarme/kjøling 
 • driftssikkerhet 
 • serviceintervaller 
 • mindre problem med varmgang i utforkjøringer 
 • mindre krav til ventilasjon i tunneler 

Elinor kan i dag kjøre tur-retur fra Haraldrud til Gardermoen før hun må lade. Fremtidige kjøretøy vil kunne kjøre enda lenger. 

– Vi skal definitivt kjøpe flere nullutslippskjøretøy fremover. Vi skal blant annet ha en el-lastebil nummer 2 som blir kranbil, og som primært skal hente avfallssekker i Oslo sentrum. Vi får også to kranbiler på biogass. Dette er likevel kun starten. Vi har totalt 168 egne og innleide lastebiler som samler inn avfall og halvparten av disse går i Stor-Oslo. Vi har for lengst kjøpt vår siste diesel-drevne lastebil som skal gå i Oslo, sier Harald Aasheim.

Han ser frem til at Elinor får selskap av flere utslippsfrie og fossilfrie lastebil-«venninner».