I denne podcasten fra Miljødirektoratet kan du også høre hva kommuner og fylkeskommuner må gjøre for å framskynde overgangen til fossilfri tungtransport. 

I Oslo står tunge kjøretøy for rundt 25 prosent av utslippene fra veitrafikken. Samtidig har Oslo kommune et mål om tilnærmet null utslipp i 2030. Nå har Oslo og nabofylket Viken begynt å samarbeide om å kutte utslipp fra tungtransporten. Det markerte de med det som antakelig var verdens første fossilfrie lastebilparade i Oslo i januar 2022.

Oslo kommune har fått Klimasats-støtte til flere prosjekter som skal bidra til utslippsfri tungtransport. I denne episoden får vi høre hvordan de jobber. Vi får også høre fra transportbedriften Asko, som har rundt 700 lastebiler på veien hver dag og en ambisjon om at alle skal være utslippsfrie i 2026.

 

Marius Råstad fra transportselskapet Asko og Petter Christiansen fra Klimaetaten i Oslo kommune jobber sammen og hver for seg for å kutte klimagassutslipp, støy og luftforurensning fra tungtransporten. Foto: Miljødirektoratet