På en arbeidsplass midt i byen står Gabriel Wergeland Krog fjellstøtt i sin sak. Med mange år bak seg som teknisk rådgiver og som prosjektleder i «Fossilfrie maskiner», en utlånsordning av fossilfrie kjøretøy og store maskiner i Viken, har han anbefalt en rekke selskaper til å tenke nytt. Og fossilfritt. 

Tungtransporten har lenge blitt betraktet som den store stygge forurenseren. Wergeland Krog mener derimot at denne delen av næringen kan være en viktig del av løsningen, ikke bare en del av problemet. Økonomisk vil det også være en betydelig fordel for den enkelte aktør, bemerker han: 

– Med fossilfrie kjøretøy kan driftskostnadene dine bli mye lavere, og du vil være godt forberedt etter hvert som det stilles strengere krav til bransjen.

Gabriel Wergeland Krog oppå lasteplanet.

Gabriel Wergeland Krog med klar anbefaling til bransjen: det lønner seg å kjøre fossilfri lastebil.

Fossilfri lastebil

Oslos mål er å bli en tilnærmet nullutslippsby i 2030, og Fylkesrådet i Viken har som mål at fylket skal bli et nullutslippssamfunn, der klimagassutslippene fra Viken skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030. For å nå målet, må også utslippene fra tunge kjøretøy reduseres. 

Dashbord i lastebilen med sollys.

Men selv om målene er klare, kan veien til omstillingen være mer komplisert enn som så. Nettopp derfor vil Oslo og Viken bistå tungtransportaktørene i større grad, slik at hele bransjen blir kjent med målene, mulighetene og virkemidlene. 

Men hvordan skal Oslo og Viken få alle tunge kjøretøy over på elektrisitet, hydrogen og biogass? Vi har samlet den viktigste informasjonen et sted: fossilfrilastebil.no 

– Dette er et ukjent terreng for mange, og informasjon fra mange ulike kilder og aktører gjør det også vanskelig å se hvordan ulike virkemidler virker sammen. Denne nettsiden inneholder blant annet oversikt over alle tilgjengelige modeller, ulike bedrifters erfaringer, et lade og fyllekart og kommunale anbudsregler, forteller klimarådgiver i Klimaetaten, Margrethe Lunder.

Margrethe Lunder i Klimaetaten.

Margrethe Lunder i Klimaetaten.

Hun legger til: 

– Vi vil prøve å møte skepsis med gode, relevante svar og ikke minst; fortelle om hvilke støtteordninger som finnes.

Psst: Visste du at du kan motta tilskudd til etablering av ladepunkter for tunge kjøretøy?  

Økonomiske fordeler 

En av de fremste spydspissene i bransjen er Becker Entreprenør. Bedriften startet overgangen til fossilfrie kjøretøy i 2016. Den gangen var frykten at investeringene skulle gå ut over lønnsomheten. Nå er de derimot beviset på at den grønne omstillingen fungerer: 

– Det er flere økonomiske fordeler med fossilfrie kjøretøy. Vi merker blant annet at vi har et konkurransefortrinn i anbudsprosesser, og konkurransefortrinnet har hentet oss inn økonomisk, forteller Line Becker, daglig leder i Becker Entreprenør

Daglig leder i Becker Entrepenør, Line Becker.

Daglig leder i Becker Entrepenør, Line Becker.

– Vi har vokst i takt med endringene, både på ansattsiden og på omsetningssiden, legger Becker til.

Selv om det for mange fortsatt oppleves som en risiko å investere i el, hydrogen og biogasskjøretøy har omstillingen startet: I 2021 var 11% av de nye lastebilene som ble registrert i Oslo nullutslipp eller biogass. Høsten 2023 er andelen på 21 %. 

Becker beroliger også skeptikerne bransjen: 

– Ingen tvil om at overgangen til ny teknologi kan være litt usikker, men vi har veldig god erfaring med elektriske maskiner og biogass-lastebiler.

Foreløpig går bedriftens lastebiler på biogass, men planen er å bruke mer elektrisk etter hvert: 

Flasker med biogass sørger for klimanøytralt drivstoff til lastebilene.

Flasker med biogass sørger for klimanøytralt drivstoff til lastebilene.

Biogass gir oss mer fleksibilitet når det kommer til rekkevidde og lastekapasitet, men vi ser at produsentene møter etterspørselen etter flere alternativer, og vi kommer til å investere i elektriske lastebiler etter hvert, forteller hun og tipser: 

– Det er lurt å benytte seg av støtteordningene så lenge de finnes. Det gjør det lettere å ta steget fullt ut.

Sterkere virkemiddelbruk fremover 

Samtidig som teknologien utvikler seg, øker også anskaffelseskravene til bransjen: 

Vi ser at kravene om fossilfri transport fra offentlige og private bedrifter øker, og i Oslo-regionen vil det offentlige stille minstekrav i transport til el, hydrogen eller biogass, forteller Wergeland Krog, og poengterer:

– Vi vet at virkemiddelbruken vil bli sterkere i tiden som kommer, både fra kommune og stat.

Anleggsarbeider på vei ut av en gravemaskin.

Fossilfri lastebil og anleggsmaskiner. Becker har funnet oppskriften.

For utslippene er ikke helt ubetydelige fra denne sektoren:

Tunge kjøretøy står for 29 prosent (2023-tall) av utslippene fra veitrafikken i Oslo

– Det er heller ikke bare utslippene som reduseres hvis du kjører fossilfri lastebil – det samme gjør driftskostnadene dine, både på grunn av fritak i bomringen og drivstoffprisene, nikker Wergeland Krog.

Løfter vi blikket enda høyere er det ikke tvil om at Osloregionen også spiller en viktig rolle som pilot.

– Vi er først ute i verden, og nå ser vi at markedet følger etter.

Kom i gang på Fossilfri lastebil her