18. mai og 3. juni hadde Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel, gleden av å formelt innvie de nye tilskuddene til Næring for klima-nettverket på signeringslunsj i Oslo rådhus. De nye medlemmene favner bredt, fra nasjonale til internasjonale, fra store til små, og fra veletablerte til nye bedrifter. Det gleder oss å se at alle slags virksomheter ønsker å bidra aktivt til å nå Oslos klimamål! Vi lar oss begeistre av innsatsen som allerede gjøres, samt viljen til å gjøre enda mer.

Møt de nye medlemmene

Blant de nysignerte medlemmene finner vi Oslo Handelsstands Forening (OHF) som har nær 2 000 medlemmer i handel-, service-, og serveringsbransjen. OHF er miljøsertifisert og har allerede iverksatt miljøtiltak i egen virksomhet. Foreningens medlemmer er imidlertid avgjørende for den grønne omstillingen, og OHF ønsker framover å ta en mer aktiv og synlig rolle i det grønne skiftet. Vi er glade for å få en så viktig aktør i Oslos handelsstand med på laget!

Braathen Landskapsentreprenør AS har deltatt i Næring for klimas fagforum for vare- og nyttetransport en stund allerede, og er nå også blitt medlemmer. Braathen er en foregangsbedrift innen elektrifisering av tunge kjøretøy og maskiner: De var landets første tilbyder av helt utslippsfri byggeplass, og sikter mot at 80 % av bilparken skal være elektrisk innen 2024.

På signeringslunsjene fikk vi også høre om inspirerende klimaarbeid fra 6CST, den digitale materialbanken Madaster Services AS, samt mikromobilitetsselskapene Bolt og Tiersom begge har tatt store skritt for å forbedre klimafotavtrykket og levetiden til sparkesyklene sine over de siste årene.

Nye medlemmer våren 2022

Partnere:
Advokatfirmaet Ottosen
Grape Arkitekter
Tom Wilhelmsen
Vålerenga Fotball Elite

Medlemmer:
6CST
Bolt
Braathen Landskapsentreprenør
Oslo Handelsstands Forening
Madaster
Tier

Fire nye medlemmer valgte partnerskap først som sist

Tidligere i år innførte Næring for klima en totrinns-modell hvor man har mulighet til å bli med i nettverket som enten partner eller medlem. Partnerskap innebærer høyere grad av forpliktelse og føring av klimaregnskap – et verktøy for å få oversikt over egne utslipp. Fire av de nye medlemmene har forpliktet seg til partnerskap fra start:

Blant våre nye partnere har vi Vålerenga Fotball Elite. Fotballklubben er kjent for sitt arbeid mot rasisme, og setter nå kreftene inn i klimakampen. Gjennom partnerskapet i Næring for klima har de laget sitt første klimaregnskap, og bruker det som utgangspunkt for å finne klimatiltakene de skal jobbe med fremover for å redusere utslippene sine. Vi gleder oss til å se Vålerenga ta over tronen fra Odd som landets mest klimabevisste eliteserieklubb!

Erik Espeseth, daglig leder i Vålerenga Fotball Elite, signerer partnerkontrakten med Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Da Tom Wilhelmsen AS først forsøkte å bestille elektriske tippbiler, fantes de ikke. Men etterspørsel kan som kjent generere tilbud, og i 2020 ble Tom Wilhelmsen Norges første transportør som kunne tilby helelektrisk tippbil. De har som mål å bli en nullutslippsbedrift innen 2025. I tillegg bidrar Tom Wilhelmsen til mer miljøvennlig massehåndtering gjennom arbeidet med å etablere et masse-gjenbruksanlegg for vasking av forurensede masser.

Tom Wilhelmsen fra Tom Wilhelmsen AS signerer partnerkontrakten med Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Grape Architects brenner for bærekraftig byutvikling, og utfordrer både kunder og myndigheter til å finne mer klimavennlige løsninger. I tillegg til prosjekter for kunder tar Grape på eget initiativ opp forslag til innovative løsninger for byområder, som hvordan Ring 1 kan bli en del av løsningen istedenfor en del av problemet i en by med store utslipp fra mange privatbiler.

Christine Grape fra Grape Architects signerer partnerkontrakten med byråd for miljø og samferdsel, Sirin Stav.

Advokatfirmaet Ottosen jobber innen bygg, anlegg og eiendom, og ønsker å være en pådriver for klimaomstilling hos sine kunder. Gjennom Næring for klima-partnerskapet har Advokatfirmaet Ottosen i år laget sitt første klimaregnskap, og er godt i gang med miljøsertifisering.

Thomas Ottosen fra Advokatfirmaet Ottosen AS signerer partnerkontrakten med Sirin Stav, byråd for miljø og samferdsel.

Partnerskapet styrket

Vi er stolte over å ønske velkommen til alle våre nye medlemmer, og ser frem til deres bidrag i nettverket i tiden fremover. Bredden i nettverket er en av dets største styrker, og dette gjenspeiles virkelig blant de nysignerte og samtalene rundt signeringslunsjbordet. Vi har alle mye å lære av hverandre!

– Det gleder oss å se at flere virksomheter melder seg direkte inn som partner i Næring for klima. Klimagassregnskap er en uvurderlig ressurs når det kommer til kartlegging av utslipp, som er helt nødvendig for å få oversikt over hvor man bør legge inn mest innsats for å kutte. Hvis vi skal nå Oslos klimamål sammen, kan vi ikke styre i blinde, sier Ingunn Lie, sekretariatsleder for Næring for klima.